Direct naar content

Webinar Pensioenkeuzes

Als je nadenkt over je pensioen, zijn er veel keuzemogelijkheden. De hoeveelheid aan keuzes maakt het niet altijd makkelijker om te kúnnen kiezen. Het Nibud ontwikkelde daarom het Geldplan Bijna pensioen dat 55-plussers helpt in het woud aan pensioenkeuzes. Daarbij is de rol van pensioenuitvoerders en werkgevers ook belangrijk. Om hen te inspireren om werknemers op een goede manier te ondersteunen, organiseerde het Nibud op 23 mei 2023 het webinar Pensioenkeuzes.

Over dit onderwerp spraken John Landman, directeur van pensioenfonds PFZW en Esmée Ficheroux, lid van de Raad van Bestuur van schoonmaakbedrijf CSU. Door de stijgende inflatie nemen de zorgen van werknemers over hun financiële situatie en het pensioen toe, zien zij. Ze merken duidelijk dat mensen het zwaarder krijgen. ‘De inflatie heeft er in gehakt op de werkvloer’, zegt Ficheroux zelfs. CSU wil graag dat medewerkers financieel fit hun pensioen kunnen bereiken en zet zich daarvoor in. ‘Durf te investeren in fysieke, mentale én financiële gezondheid van je medewerkers’, roept ze op.

Ook Nibud-onderzoeker en pensioenexpert Michael Visser ziet een belangrijke rol weggelegd voor werkgevers en pensioenfondsen als het gaat om de communicatie over pensioenkeuzes en de begeleiding bij de keuzes. Zij zouden actief het contact moeten opzoeken met hun medewerkers of deelnemers aan het pensioenfonds. Persoonsgerichte communicatie en een op maat gemaakte aanpak is de sleutel tot succes om mensen te bereiken en begeleiden, denkt Landman van pensioenfonds PFZW.

Webinar terugkijken

Deze content is beschikbaar na het accepteren van de cookies.

Pensioenkeuzes en werkgeversregelingen

Tijdens het webinar Pensioenkeuzes kwamen veel vragen binnen. Sommige vragen zijn tijdens het webinar beantwoord. Hieronder vind je een aanvullende uitleg over de verschillende pensioenkeuzes en werkgeversregelingen.

Besproken tijdens het webinar Pensioenkeuzes

John Landman, directeur pensioenfonds PFZW

‘Het is vaak lastig om mensen te bereiken met pensioen, zeker als dat nog ver weg is. Dat is ingewikkeld. We zien dat in de sector Zorg en welzijn nog maar een derde van de mensen financieel gerustgesteld is. Er spelen echt financiële zorgen. Fysiek fit, mentaal fit én financieel fit zijn voor ons de 3 thema’s waardoor mensen gezond met pensioen kunnen gaan. We zien de geldzorgen en merken dat er moeilijk over gesproken wordt. Wij bieden budgetcoaches aan en hebben initiatieven om werkgevers te ondersteunen.’

‘De rol van een pensioenfonds is meer dan het rekenwerk verrichten, met name omdat je echt persoonsgericht mensen kunt informeren. Daar zijn we volop mee bezig. We hebben in onze sector veel mensen op mbo-niveau, hoe kunnen we met hen meer aansluiting vinden? En hoe bereik je meertalige mensen, of digibeten? Meer op maat gemaakte persoonlijke communicatie en begeleiding, daar wil je heen.’

Zoek als werkgever contact met je werknemers en betrek ook het pensioenfonds erbij.

John Landman, directeur pensioenfonds PFZW

‘Mijn oproep aan werkgevers is: het pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Dus zoek als werkgever contact met je werknemers en betrek ook het pensioenfonds erbij. Het pensioenfonds gaat graag mee naar de werkvloer om uitleg te geven. Zo kunnen we bijdragen aan bewustwording en financiële fitheid.’

Esmée Ficheroux, lid Raad van Bestuur schoonmaakbedrijf CSU

‘Wat ons heel erg bezig houdt is: hoe kunnen mensen gezond hun pensioen bereiken? Wij zitten voornamelijk aan de preventiekant. Mentale, fysieke en financiële gezondheid raken aan elkaar. Als je geldzorgen hebt kan dat leiden tot mentale problemen, die weer tot fysieke uitval kunnen leiden. We moedigen mensen aan om erover te praten. Daarvoor hebben we mooie programma’s ingericht: budgetcoaching, fysiotherapie, een gratis sportabonnement.’

‘Wat mij opvalt is dat we erg veel in huis hebben. We gaan over heel veel onderwerpen met werknemers in gesprek. Maar met pensioen is dat minder. We krijgen nauwelijks vragen over pensioen. De vragen komen pas als mensen het werk als te zwaar ervaren en gaan nadenken of ze kunnen stoppen of minder kunnen werken. Dan ben je eigenlijk al te laat.’

Structureel meer werken is een groot onderdeel van de oplossing voor een goede pensioenopbouw.

Esmée Ficheroux, lid Raad van Bestuur CSU

‘Uiteindelijk is structureel meer werken een groot onderdeel van de oplossing voor een goede pensioenopbouw. De zorgen van medewerkers gaan niet over hun pensioen, maar: kan ik het werk nog aan, want het is een zwaar beroep? En mijn kind gaat naar de middelbare school, kan ik een fiets en een laptop betalen? Met meer uren werken heb je meer inkomen. En dat is ook de grondslag voor je pensioenopbouw. Veel medewerkers zijn bang om hun toeslagen te verliezen als ze meer gaan werken en verdienen. Dat is niet altijd zo. Je kunt daar als werkgever veel helderheid over verschaffen. Je moet naast mensen gaan zitten en samen doorlopen wat er nou precies verandert. Wij doen dat bijvoorbeeld met de WerkUrenBerekenaar. Samen erdoorheen lopen geeft enorm vertrouwen.’

Michael Visser, Nibud-onderzoeker en pensioenexpert

‘Recent heeft het Nibud het Geldplan Bijna pensioen gelanceerd. Dat helpt 55-plussers die met hun pensioen bezig zijn en wijst hen de weg. Het is voor werknemers die nadenken over wanneer ze met pensioen willen en kunnen en wat dat met hun financiën doet. Het geldplan neemt mensen stap voor stap mee door het proces en je krijgt je eigen actieplan. De keuzes binnen pensioenregelingen zijn zichtbaar en we geven generiek aan wat je mogelijkheden zijn.’

Mensen horen graag realistische verhalen van anderen. Die zouden meer verteld kunnen worden.

Michael Visser, Nibud-onderzoeker en pensioenexpert

‘Bij de ontwikkeling van dit geldplan hebben we een klantreis gemaakt, op basis van een onderzoek onder van Muzus onder gepensioneerden. We vroegen ze naar hun ervaring van het met pensioen gaan en de drempels die ze tegenkwamen. Daaruit kwamen 11 sleutelmomenten. Het viel mij op dat mensen graag realistische verhalen horen van anderen. Die zouden meer verteld kunnen worden. In het proces is ook een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever, maar het verschilt heel erg op welk moment de werkgever in beeld komt bij mensen.’