Direct naar content

WerkZorgBerekenaar

Tool

Als je besluit om meer of minder te gaan werken, bijvoorbeeld omdat je kinderen hebt gekregen, wat betekent dat dan voor je huishoudportemonnee? Met deze tool bekijk je hoe een andere werk-zorgverdeling financieel uitpakt.

De gevolgen van zo’n keuze zijn niet makkelijk in te schatten omdat er heffingskortingen en toeslagen zijn die van invloed zijn op je inkomen.

De WerkZorgBerekenaar laat in zeven stappen zien hoe je er nu financieel voor staat wat een andere werk-zorgverdeling betekent voor de financiële situatie. Zo kun je een financieel bewuste keuze maken.

De WerkZorgBerekenaar is ontwikkeld door WOMEN Inc. en het Nibud.

Handig om bij de hand te houden:

  • Loonstrookje, of de laatste aangifte inkomstenbelasting
  • Factuur kinderopvang (uren + kosten)
  • Hypotheekoverzicht (hoogte hypotheek + rentepercentage)
  • WOZ-waarde woning (op de aanslag van de gemeentelijke heffingen)

Wist je dat…

Beiden blijven werken loont

Heb je een partner? Het is gunstiger dat jullie beiden blijven werken dan dat één van beiden niet werkt. Dit komt door de heffingskortingen. De algemene heffingskorting is hoger als jullie allebei een inkomen hebben. En de inkomensafhankelijke combinatiekorting (als je kinderen jonger dan 12 jaar hebt) krijg je alleen als jullie (beiden) werken. Ook hebben jullie allebei recht op de arbeidskorting.

Het niet altijd het gunstigst is als de minstverdienende partner minder gaat werken

Het kan zijn dat jullie per maand meer te besteden hebben als de meestverdienende een dag minder gaat werken in plaats van de minstverdienende. Bijvoorbeeld beiden vier dagen in plaats de één vijf dagen en de ander drie dagen. Dit komt door de manier waarop het belastingstelsel in elkaar zit.

Het hangt af van het jullie inkomens en het aantal dagen dat jullie beiden werken af, of dit in julllie situatie het geval is.

Het goed is om op de gevolgen voor je pensioenopbouw te letten

Meer of minder werken is ook van invloed op de hoogte van je pensioen. De WerkZorgBerekenaar maakt alleen de huidige financiële gevolgen inzichtelijk.  Neem de gevolgen voor je pensioenopbouw ook mee in je keuze.

Je een deel van de kinderopvangkosten terug kunt krijgen

Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als je kind naar een officieel geregistreerd kindercentrum gaat. Hoe lager het inkomen, hoe meer je terugkrijgt.

  • 33-96%
    van de kinderopvangkosten wordt vergoed bij het eerste kind

Meer informatie