Direct naar content

Geldwijzer Nabestaanden

Tool

Als jij of je partner overlijdt, kan dat grote gevolgen hebben voor de partner en/of kinderen die achterblijven. Er zijn verschillende regelingen die geld kunnen uitkeren aan nabestaanden. Maar wat geldt voor jou? Ga het na met onze tool.

Je kunt de tool invullen als:

  • Je partner recent is overleden
  • Je wilt weten hoe je zelf financieel achterblijft als je partner overlijdt
  • Je wilt weten hoe je jouw nabestaanden achterlaat

Let op: je krijgt informatie, geen berekening

Regelingen

Drie regelingen waar je mogelijk aanspraak op kunt maken zijn:

Algemene nabestaandenwet (Anw)

De overheid keert een uitkering uit aan nabestaanden die óf kinderen tot 18 jaar verzorgen of meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn. De uitkering is inkomensafhankelijk. Als kinderen alleen achterblijven hebben zij in de meeste gevallen recht op een wezenuitkering. Meer informatie over de Anw vind je bij de SVB.

Pensioenregeling werkgever

Mensen die in dienst zijn (geweest) bij een werkgever, hebben meestal een pensioenregeling waarin ook een nabestaandenregeling is opgenomen. Aan de partner en/of kinderen wordt dan maandelijks een bedrag uitgekeerd. Het hangt van de pensioenregeling af hoe dit precies uitpakt. Lees hier meer over op de pagina Nabestaandenpensioen.

Overlijdensrisicoverzekering

Mogelijk heb je een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Dit kan een ‘losse’ overlijdensrisicoverzekering zijn, of één die verbonden is aan de hypotheek. Als de verzekering gekoppeld is aan de hypotheek, dan wordt met de uitkering uit de verzekering de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost.

Rondkomen na een overlijden

Hoe kun je blijven rondkomen na het overlijden van je partner? Er verandert zowel in inkomsten als in uitgaven veel. Op de pagina Nabestaandenpensioen staan handvatten om de eerste periode te overbruggen.

Partners

De Geldwijzer Nabestaanden is ontwikkeld samen met de Pensioenfederatie en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).