Direct naar content

Aflosberekenaar

Tool

Bij een betalingsregeling wordt het maandelijkse aflosbedrag vaak grof geschat, omdat de financiële situatie van huishoudens niet bekend is. Daardoor krijgen veel huishoudens een te hoog, maar soms ook een te laag aflosbedrag voorgeschoteld. In de praktijk werkt dat vaak niet: ze komen in de knel, betalen alsnog niet, en raken nog verder achter met hun betalingen.

Een slecht werkende betalingsregeling is niet goed voor die huishoudens, maar ook niet voor de kredietverstrekker: incasso en bijzonder beheer kosten veel tijd en geld. De Aflosberekenaar van het Nibud biedt uitkomst.

Aflosberekenaar: onderbouwd en realistisch

De Aflosberekenaar biedt een uniform, goed onderbouwd en realistisch aflosbedrag; een aflosbedrag dat past bij het inkomen, en bij het uitgavenpatroon van huishoudens. De tool geeft een goede inschatting van de afloscapaciteit, waardoor betalingsregelingen beter worden nageleefd.

De Aflosberekenaar is gemaakt voor medewerkers van incassobureaus of incassoafdelingen die betalingsregelingen afspreken met klanten.

Hoe werkt het?

De Aflosberekenaar berekent op basis van een beperkt aantal vragen de financiële ruimte die iemand iedere maand heeft om een betalingsachterstand af te lossen. De berekeningen zijn gebaseerd op de Nibud-referentiecijfers.

Op basis van de samenstelling van het huishouden, berekent de tool de standaarduitgaven van dit type huishouden. Sommige noodzakelijke uitgaven kunnen echter sterk verschillen tussen huishoudens. De Aflosberekenaar houdt daar rekening mee door te vragen naar de individuele woonlasten, autobezit, niet-vergoede ziektekosten, kosten van kinderopvang, alimentatie en andere financiële verplichtingen.

Het totaal aan uitgaven wordt daarna vergeleken met de inkomsten van dit huishouden. Zo wordt duidelijk wat het huishouden kan aflossen.

  • Regelingen naar draagkracht met Aflosberekenaar

    Praktijkverhaal

    Maartje Hoes van GGN deelt haar ervaring: ‘Door een pakket van maatregelen, waaronder de Aflosberekenaar, is het percentage nagekomen regelingen gestegen van 88 procent naar 97 procent.’

    Gepubliceerd op:

Resultaat: afloscapaciteit

Na het doorlopen van de Aflosberekenaar krijg je twee richtbedragen voor de afloscapaciteit.

Het ene bedrag geeft aan wat het huishouden redelijkerwijs zou kunnen aflossen. Rekening houdend met de opgegeven inkomsten en de bij dit huishouden passende uitgaven, met een beperkte bezuiniging. Dit bedrag kan gebruikt worden voor langdurende betalingsregelingen.

Het tweede bedrag geeft een maximale afloscapaciteit. Dat geeft aan wat het huishouden kan aflossen als ze aanzienlijk bezuinigen. Dat houdt in dat ze voor hun overige uitgaven op minimumniveau gaan leven. De maximale afloscapaciteit kan gebruikt worden voor kortdurende betalingsregelingen.

Zo kan in overleg een effectieve betalingsregeling worden vastgesteld: een betalingsregeling die wordt nageleefd.

De Aflosberekenaar is een kant-en-klare tool. De onderliggende methodieken en referentiecijfers kunnen ook op maat worden aangeleverd, bijvoorbeeld via een API.

Meer weten over de Aflosberekenaar?

Arjen van der Vlies

Accountmanager Online tools en licenties