Workshop geldplan Kom uit de geldzorgen

Workshop geldplan Kom uit de geldzorgen

Voor vrijwilligers thuisadministratie en/of budgethulp

€ 1.100 btw-vrij

In deze praktische workshop leren vrijwilligers aan de hand van casuïstiek werken met het geldplan Kom uit de Geldzorgen dat is ontwikkeld door het Nibud vanuit Startpunt Geldzaken. Na een korte inleiding gaat u achter de laptop om de QuickScan in te vullen voor een hulpvrager zoals u die tegen kunt komen. Onze trainer helpt u op weg en geeft antwoord op de vragen die er ontstaan, zo leert u het geldplan snel kennen.

Voor wie?

 • voor vrijwilligers thuisadministratie
 • vrijwilligers die werkzaam zijn bij het financieel loket
 • vrijwilligers die werkzaam zijn als budgethulp

Geldplan met Quick Scan

Het geldplan start met de Quick Scan dat samen met de hulpvrager wordt ingevuld. Hiermee krijgt u én de hulpvrager een eerste indruk van de ernst van de (financiële) problemen en welke hulp daarbij gewenst is. Zo is direct duidelijk of er sprake is van een urgente of ernstige situatie waarbij doorverwijzing naar schuldhulpverlening gewenst is.

Ook helpt de Quick Scan u inschatten of de hulpvrager intensieve begeleiding of beperkte ondersteuning nodig heeft. In de Quick Scan komen vragen over de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de ernst van de (financiële) problemen
 • de taal-, reken- en computervaardigheden
 • de financiële administratie
 • het eigen netwerk

Na het invullen van de QuickScan brengt u de financiele situatie van de hulpvrager in kaart. Zo ontstaat er een overzicht van:

 • bezittingen en schulden
 • inkomsten en uitgaven
 • bijzondere omstandigheden

Op basis van deze gegevens wordt een actieplan opgesteld. Zo kunt u samen met de hulpvrager gericht aan de slag om de financiële situatie weer op orde te krijgen.

Wat komt aanbod tijdens de workshop?

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de hand van casuïstiek aan bod:

 • Kennismaken met het geldplan
 • Voordelen van het geldplan voor hulpvragers en vrijwilligers
 • Leren werken met de QuickScan
 • Het in kaart brengen van de financiële situatie van het geldplan
 • Het werken met de actieplannen van het geldplan
 • Het overdragen van de skills aan de hulpvrager of aan zijn netwerk.

Erik Dorst, SHV (SchuldHulpVrijwilligers) Goes
“De reacties waren positief tot zeer positief. De deelnemers waardeerden de training met gemiddeld een 8+! Al met al kijken we terug op een intensieve maar geslaagde training. Het liep allemaal op rolletjes. We hebben veel kennis opgedaan die we in de praktijk van elke dag goed kunnen gebruiken en toepassen.”

Deelnemer workshop
“Ik vond de training professioneel, practisch en leerzaam. De verschillende werkvormen waren erg geschikt voor de cursisten. Gespreksvragen op briefjes gaven stof tot discussie en het plan zelf oefenen aan de hand van de casus was ook heel goed. Trainer Natasja was enthousiast en deskundig, ook kon je goed merken dat ze hulpvragers in de praktijk begeleidt. Kortom: een leerzame en gezellige ochtend, een zeer nuttige besteding van onze cursus!”

Meer over de workshop

In het geldplan Kom uit de geldzorgen is een hoeveelheid actuele regelingen beschikbaar die vergelijkbaar is met een encyclopedie. Op basis daarvan biedt het geldplan concrete actiepunten voor zeer uiteenlopende situaties. Hulpverleners hoeven al die regelingen niet meer uit het hoofd te kennen of op te zoeken. De regelingen/actiepunten worden getoond als het voor een hulpvrager van belang is. Als hulpverleners ervaren dat in het geldplan: ‘Een antwoord op al hun vragen’ beschikbaar is, wordt het enthousiasme om met het geldplan aan de slag te gaan vergroot.

Daarnaast wordt in de workshop aandacht besteed aan het concept van geholpen zelfbediening. Door de hulpvrager de geldplannen zoveel mogelijk zelf te laten invullen, wordt de zelfredzaamheid bevorderd. De hulpverlener wordt daarmee een coach, die de hulpvrager op weg helpt en begeleidt.

 • De workshop wordt gegeven door een trainer van het Nibud
 • Duur: 1 dagdeel (3,5 uur)
 • Aantal deelnemers: Per workshop is er plaats voor 14 vrijwilligers
 • Per twee vrijwilligers is een laptop noodzakelijk gedurende de workshop
 • De locatie van de workshop moet door de vrijwilligersorganisatie zelf geregeld worden

Informatie en contact

Voor meer informatie over of het inplannen van de bijeenkomst kunt u contact opnemen met het Nibud:

Nibud Secretariaat opleidingen: 030 – 23 91 392
Of via het contactformulier Nibud Opleidingen

Deze workshop is ontwikkeld door het Nibud en financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het Nibud is het enige onafhankelijke instituut in Nederland dat al 40 jaar onderzoek doet naar financieel gedrag van consumenten. Al deze kennis zit verwerkt in onze trainingen. Onze Nibud-methoden zijn bewezen succesvolle preventietechnieken ter voorkoming van financiële problemen. Met een training van het Nibud krijgt u de meest actuele inzichten op het gebied van uitgavencijfers, bestedingspatronen en competenties voor financiële zelfredzaamheid.

CRKBO geregistreerd CRKBO Geregistreerd

Het Nibud is als opleidingsinstituut geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Hierdoor is een deel van de opleidingen die het Nibud aanbiedt aan professionals uitgezonderd van de BTW-plicht.

Contact

Neem contact met ons op

Klik hier