Overlijdensrisico

Door de waardeontwikkeling zou ik veel minder uitgekeerd krijgen dan verwacht. Mijn adviseur kon mij hierbij helpen.

— Amy Knop uit Vreeland

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen

Overlijdensrisico, hoe zit dat?

Heeft u in uw beleggingsverzekering het risico op overlijden meeverzekerd? Wees dan extra alert op de waardeontwikkeling. Lees wat de valkuilen zijn en wat u kunt doen.

Wat is een verzekering tegen overlijdensrisico?

In veel beleggingsverzekeringen is een overlijdenrisicoverzekering opgenomen. Als u overlijdt voordat de beleggingsverzekering afloopt, keert de verzekeraar een bepaald bedrag uit.

Een deel van de maandelijkse kosten van de beleggingsverzekering is premie voor het risico op overlijden. Deze premie voor de overlijdensrisicoverzekering kan hoog worden als de beleggingen niet goed lopen en de beleggingsverzekering weinig waard is. Hieronder wordt uitgelegd hoe dat komt.

Bedrag van uitkering

  1. Uw verzekeraar keert bij overlijden (ongeveer) de waarde binnen de verzekering uit.
  2. Uw verzekeraar keert een bepaald vastgesteld bedrag uit op het moment van overlijden. Als de verzekering is afgesloten om bijvoorbeeld een hypotheek van 200.000 euro af te lossen, dan kan in de polis staan: ‘Bij overlijden wordt 200.000 euro uitgekeerd’.

Hoe berekent de verzekeraar de premie bij optie 2?

Bij het begin van de verzekering berekent de verzekeraar hoeveel premie hij van u wil ontvangen. Belangrijk is dat de verzekeraar niet alleen de waarde van de beleggingen moet uitkeren. Hij moet bij overlijden ook het verschil uitkeren tussen het afgesproken bedrag en de waarde van de beleggingen.

Voorbeeld

De uitkering bij overlijden moet 200.000 euro zijn. De verzekering schat in dat de waarde van beleggingen binnen de verzekering op een bepaald moment 50.000 euro is. Het extra bedrag dat de verzekeraar bij overlijden moet uitkeren is dan 150.000 euro. De verzekeraar berekent dan hoeveel hij uit de totaalpremie moet halen om die 150.000 euro te dekken.

Valt de waardeontwikkeling in de praktijk tegen? Dan moet de verzekeraar meer geld aan het overlijdensrisico besteden dan vooraf bedacht. Bijvoorbeeld: de beleggingswaarde blijkt maar 30.000 euro te zijn. De verzekeraar moet dan bij overlijden 170.000 euro extra uitkeren. Dit bedrag moet de verzekeraar uit de premie halen. Het gedeelte van de totale premie dat naar het dekken van het overlijdensrisico gaat, wordt dan groter. Het geld kan dus niet belegd worden. Soms wordt er in deze situaties gesproken over het ‘leeglopen’ van de beleggingsverzekering. Dit gaat over het principe dat er nauwelijks geld overblijft om daadwerkelijk te beleggen.

Wat betekent het voor mij?

Het kan zijn dat u deze verschuiving lang niet opmerkt. U betaalt gewoon een bedrag aan de verzekeraar. U merkt er niets van dat er meer geld naar het overlijdensrisico gaat en er minder wordt belegd. De beleggingsverzekering heeft dan op de einddatum veel minder opgeleverd dan aan het begin de verwachting was. Controleer goed hoe dit bij uw verzekering is geregeld.

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen