Het hersteladviesgesprek

Na mijn hersteladvies heb ik een aantal dingen gewijzigd. Nu is mijn verwachte eindwaarde gelukkig omhooggegaan.

— Josefine Visser uit Boxmeer

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen

Het hersteladvies

Als u een beleggingsverzekering heeft, dan heeft u ook recht op een gratis hersteladvies. Uw adviseur of verzekeraar is verplicht u inzicht te geven in de mogelijkheden om uw polis te verbeteren. Hoe werkt zo’n gesprek en wat kunt u ervan verwachten?

Wat bereikt u met een hersteladviesgesprek

Een hersteladvies is een advies aan een klant met een beleggingsverzekering. Het is er op gericht om u te informeren of het mogelijk is om uw oorspronkelijke doel te bereiken en hoe u dit kunt bereiken.

Wat kunt u verwachten van een hersteladviesgesprek

De adviseur kan u:

  • adviseren wat de mogelijkheden zijn om uw financiële situatie te verbeteren.
  • vertellen over de gevolgen van mogelijke wijzigingen die u kunt doorvoeren.
  • adviseren of het in uw situatie wel of niet beter is om  veranderingen in uw verzekering door te voeren.

Laat de adviseur altijd goed aan u uitleggen waarom hij u bepaalde stappen adviseert.

Om een passend advies te geven zal de adviseur u vragen stellen. Deze vragen gaan over uw doelstellingen, financiële positie, kennis, ervaring en in hoeverre u risico’s kunt of wilt nemen. Het is handig om naar het gesprek met uw adviseur alle papieren (zoals uw polis en waardeoverzicht) mee te nemen. Bekijk handige tips om u goed voor te bereiden op het hersteladviesgesprek.

Geen kosten

Uw financieel adviseur bij wie u in het verleden advies heeft gekregen over de beleggingsverzekering, kan u kosteloos hersteladvies geven. Mocht dit niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat uw toenmalige adviseur niet meer bestaat, dan kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar. Die kan u in zo’n geval naar een andere adviseur verwijzen die het gesprek ook kosteloos zal doen.

Alleen hersteladvies is kosteloos. Wilt u een breder advies dan alleen over het eventueel wijzigen, afkopen, omzetten of ongewijzigd laten van uw beleggingsverzekering? Bijvoorbeeld over uw gehele financiële situatie? Dan zijn hier wel kosten aan verbonden. Uw adviseur dient u vooraf duidelijk te maken welke kosten aan verder financieel advies verbonden zijn.

Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen

Wilt u liever een hersteladviesgesprek met iemand anders dan uw eigen adviseur of verzekeraar? Of is uw eigen adviseur niet meer bereikbaar? Dan kunt u kosteloos hersteladvies krijgen via het Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen.

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen