Vraag en antwoord

Het is allemaal best ingewikkeld met onze beleggings-verzekering. Zonder adviseur waren we hier denk ik niet uitgekomen.”

— Dirk Zwagerman uit Soest

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw beleggingsverzekering? In onderstaande lijst vindt u de antwoorden op de meestgestelde vragen.

Beleggingsverzekeringen algemeen

Een beleggingsverzekering is een verzekering waarmee u kapitaal opbouwt door te beleggen. Het ingelegde geld wordt veelal belegd in beleggingsfondsen. De kosten van de verzekering en premies voor het afdekken van risico’s worden ingehouden op de belegde waarde van de verzekering of op de inleg. Hoeveel de beleggingsverzekering op de einddatum uitkeert, hangt af van de ontwikkelingen van de beleggingen. Lees meer over beleggingsverzekeringen.

Er zijn verschillende soorten beleggingsverzekeringen met verschillende doelen. Bijvoorbeeld verzekeringen met als doel het aflossen van de hypotheek of voor een oudedagsvoorziening of studieverzekering. Lees hier meer over op vanatotzekerheid.nl.

Het consumentenprogramma Tros Radar lanceerde eind 2006 de term ‘woekerpolis’. We noemen een beleggingsverzekering een woekerpolis als er te hoge kosten zijn berekend, waardoor de opbrengst veel minder is dan verwacht. Niet alle beleggingsverzekeringen zijn woekerpolissen.

Dit kunt u controleren aan de hand van uw polisblad, offerte(s), jaaroverzicht(en) en overige informatie die u heeft ontvangen van de verzekeraar. Komt u er met deze informatie niet achter of u een beleggingsverzekering heeft, vraag het dan aan uw verzekeraar of aan een (onafhankelijk) financieel adviseur.

Schadevergoedingen en compensaties

De zes grootste verzekeraars hebben regelingen getroffen voor de compensatie van te hoge kosten die zijn ingehouden. Dat deden zij in overleg met consumentenstichtingen. Andere verzekeraars hebben op basis van deze akkoorden regelingen getroffen die gelijkwaardig zijn aan deze akkoorden. Kijk voor meer informatie hierover op www.commissieisg.nl. Heeft de verzekeraar meer kosten ingehouden dan in de compensatieakkoorden per maatschappij is afgesproken, dan zal het verschil in de meeste gevallen in de verzekering zijn gestort. Alleen als uw polis lang geleden is verlopen, kan het zijn dat u alsnog zelf aanspraak kunt maken op deze compensatievergoeding. Let wel: Als u een polis heeft met een destijds gangbaar kostenniveau, heeft u sowieso geen recht op compensatie.

Nee, die komen voor eigen rekening. Dat is immers een risico van het afgesloten product. Wel kunt u klachten hebben over andere aspecten van de polis. Daarover kunt u aankloppen bij de verzekeraar. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u terecht bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid) of de rechter.

Alleen als een verzekeraar meer kosten heeft ingehouden dan in de compensatieakkoorden met de verzekeringsmaatschappij is afgesproken, wordt het verschil aan de beleggingen toegevoegd of apart uitgekeerd als de verzekering niet meer bestaat. Uw verzekeraar informeert u over de hoogte van de compensatie.

Alle compensatieregelingen kennen per verzekeraar ook een regeling voor zogenaamde schrijnende situaties. Daarbij gaat het om de situatie waarin een klant na toepassing van de algemene compensatieregeling nog steeds wordt geconfronteerd met een aanzienlijk verlies als gevolg van de specifieke productkenmerken (anders dan het normale beleggersrisico) in combinatie met persoonlijke omstandigheden zoals een scheiding, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Of u aanspraak kunt maken op een aanvullende vergoeding van uw verzekeraar hangt af van de voorwaarden van de specifieke regeling. Kijk voor meer informatie op www.commissieisg.nl of op de website van uw verzekeraar. U kunt zich voor deze regeling aanmelden tot en met 30 juni 2017, bij uw eigen verzekeraar.

Voor uw recht op compensatie, maakt het niet uit of u een hersteladvies heeft gehad of dat u uw verzekering heeft aangepast.

Wel of niet in contact treden met verzekeraar of adviseur

Als u het lastig vindt om te beoordelen of een adviseur betrouwbaar is, kunt u vragen naar ervaringen van familie of bekenden. Op advieskeuze.nl kunt u kijken of andere consumenten goede ervaringen met een adviseur hebben, of dat andere consumenten positieve ervaringen hebben. U kunt controleren of de adviseur de benodigde vergunningen heeft via afm.nl.

Wilt u liever een hersteladviesgesprek met iemand anders dan uw eigen adviseur of verzekeraar? Of is uw eigen adviseur niet meer bereikbaar? Dan kunt u kosteloos hersteladvies krijgen via het Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen.

U kunt voor een gratis hersteladvies terecht bij de adviseur of verzekeraar die u destijds het product heeft verkocht. Als u geen adviseur meer heeft, bijvoorbeeld omdat uw toenmalige adviseur niet meer actief is, kunt u contact opnemen met de verzekeraar of met het Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen. Meer over het gratis hersteladvies.

Als uw adviseur niet meer bereikbaar is, kunt u altijd contact op nemen met uw verzekeraar. Deze moet u een hersteladvies geven. Als u liever met iemand anders dan uw eigen verzekeraar of adviseur het gesprek voert, of als u hem niet meer kunt bereiken, kunt u ook terecht bij het Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen.

Sommige bezitters van een beleggingsverzekering ervaren een drempel om naar hun verzekeraar of adviseur toe te stappen, omdat er sprake is van wantrouwen. Maar het is goed om te weten dat verzekeraars en adviseurs verplicht zijn om u goed te helpen om het product dat u bij hen heeft aangeschaft en waarvan de verwachte opbrengst tegenvalt, te verbeteren. Het is in uw eigen financiële belang om over de drempel heen te stappen.

Het is altijd zinvol om het gesprek aan te gaan. Van belang is of de verzekering nog aansluit bij uw huidige financiële situatie en misschien zijn er wel mogelijkheden om het resultaat van de verzekering te verbeteren. Het is sowieso nuttig dat u een goed beeld heeft van wat u kunt verwachten als de polis uitkeert. Zie voor de mogelijkheden de pagina Aanpassen van uw polis.

Het is altijd zinvol om het gesprek aan te gaan. Van belang is of de verzekering nog aansluit bij uw huidige financiële situatie en misschien zijn de tarieven voor overlijdensrisicoverzekeringen nu lager dan die u betaalt. Meer over beleggingsverzekeringen met overlijdensrisico.

Onderdeel van een hersteladvies is om te kijken of uw verzekering nog aansluit bij uw huidige persoonlijke situatie en wat de verbetermogelijkheden zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de overlijdensrisicodekking uit de beleggingsverzekering wordt gehaald. Daarvoor wordt dan een nieuwe overlijdensrisicoverzekering gesloten. Lees meer over overlijdensrisicoverzekeringen.

Als u de verzekeringen heeft gesloten via één adviseur, volstaat een gesprek bij die adviseur. Bij het hersteladvies kan hij alle verzekeringen betrekken. In andere gevallen zult u aparte gesprekken moeten voeren.

U kunt altijd een offerte vragen aan de verzekeraar, maar dan is wel belangrijk dat u weet wat u precies wilt veranderen aan uw verzekering.

Dat kan. Het is wel verstandig om eerst met de huidige verzekeraar het hersteladvies (en eventuele compensatie) af te ronden. Het gesprek met de nieuwe verzekeraar of adviseur geldt dan niet als gratis hersteladvies. Aan dat gesprek zijn dus wel kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op afm.nl.

Het hersteladvies

U haalt het meest uit uw gesprek als u zich voorbereidt. Er is een aantal onderwerpen waar de adviseur u naar zal vragen. Zoals:

  • Wat was het doel dat u had met het afsluiten van de verzekering?
  • Had u een bepaald financieel doel en in hoeverre is het nog steeds belangrijk dat dat doel wordt gehaald?
  • Is de aanvullende arbeidsongeschiktheids- en/of overlijdensdekking nog nodig?
  • Heeft u op dit moment geld beschikbaar om extra in te leggen zodat uw verzekering uiteindelijk mogelijk toch het gewenste bedrag uitkeert?

Vraag tijdens het gesprek goed wat de eventuele fiscale gevolgen van een wijziging van uw verzekering zijn. Bedenk ook hoeveel risico u wilt lopen met uw verzekering. Ga voor uzelf na wat u uit het gesprek wilt halen. Welke vragen heeft u voor de adviseur? Lees ook de pagina Hersteladviesgesprek of doe de test ‘Ben ik klaar voor het hersteladvies?

Als u de offerte van uw verzekering hebt, is het een goed idee om deze mee te nemen naar uw adviseur. Daarin kunt u informatie terugvinden, zoals de eindwaarde die u voor ogen had. Jaarlijks ontvangt u van uw verzekeraar een waarde-overzicht voor elke beleggingsverzekering die u heeft. Dit overzicht heeft uw adviseur nodig om te beoordelen hoe het met uw verzekering is gesteld en of aanpassingen mogelijk zijn. Als eerste zoekt u dus dit overzicht op. Kunt u het niet meer vinden? Probeer dan te achterhalen bij welke verzekeraar u de verzekering heeft afgesloten en vraag het waarde-overzicht op. Veelal kunt u het waarde-overzicht ook online raadplegen bij de uw verzekeraar. Overigens: ook zonder waarde-overzicht kunt u naar uw afspraak gaan, uw adviseur kan het voor u verzorgen als hij dit vooraf weet.

Doe de test: ‘Ben ik klaar voor het hersteladvies?

Ja, dat kan. De adviseur zal dan samen met u de benodigde papieren verzorgen. Het is slim om dit van tevoren aan uw adviseur te melden. Wij raden u aan om zelf zoveel mogelijk de spullen te verzamelen die u nog wel heeft, zodat u met zoveel mogelijk informatie het gesprek in gaat.

Hersteladvies is erop gericht op gericht om klanten te adviseren of en hoe men alsnog het oorspronkelijke doel kan bereiken. Zie ook de pagina Hersteladvies.

Neem uw papieren en uw lijstje met vragen mee naar het gesprek met de verzekeraar of adviseur. Samen met de adviseur creëert u overzicht in de situatie en werkt u wensen en mogelijkheden uit. Aan het eind van het gesprek zijn uw vragen beantwoord en heeft u een beeld van eventuele verbeteropties. Vraag ook welke kosten er verbonden zijn aan elke optie en hoe u de gewenste actie in gang zou kunnen zetten. Bedenk: ook niets doen is een optie. Doe eventueel ook de test ‘Ben ik klaar voor mijn hersteladvies?

U kunt bij uw verzekeraar of adviseur aangeven dat u niet tevreden bent. Als jullie er samen niet uitkomen, kunt u naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of naar de rechter. U kunt een kopie van uw klacht aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) sturen. Kijk voor meer informatie op afm.nl. U kunt er ook voor kiezen om hersteladvies te vragen bij het Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen.

Een hersteladviesgesprek is gratis. De financiële sector heeft met de minister van Financiën afgesproken dat een hersteladvies kosteloos moet zijn voor de klant. Mocht u nu behoefte hebben aan meer dan alleen een hersteladvies – u wilt bijvoorbeeld dat er naar uw gehele financiële situatie gekeken wordt-  dan kunnen er voor dat deel van het advies wel kosten in rekening gebracht door uw adviseur. De adviseur moet vooraf dan duidelijk zijn over de kosten daarvan. Klik hier voor meer informatie.

Het vervolg – na het hersteladvies

Voer uw keuze uit, onderneem de actie die daarvoor nodig is. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Na het gesprek’.

Uit het voorstel moet voor u duidelijk blijken wat de verbetering is. Mocht u toch nog twijfels hebben, dan kunt u kosteloos een second opinion vragen bij het Loket hersteladvies beleggingsverzekeringen. Uiteraard kunt u ook aan een andere adviseur om een second opinion vragen, maar hieraan zullen kosten verbonden zijn.

Als u uw verzekering stopzet, krijgt u de afkoopwaarde uitgekeerd, maar dat kan minder zijn dan de premie die u heeft ingelegd. Uit de premie worden kosten voor aanvullende verzekeringen, zoals een overlijdensrisicodekking en arbeidsongeschiktheid, en de kosten van de verzekeraar betaald.

Als het de adviseur is die u ook het product heeft verkocht, mag hij geen rekening sturen voor het hersteladvies. Dat is anders wanneer zijn advies breder is dan alleen een hersteladvies. Dat moet hij dan van tevoren met u hebben besproken. Klik hier voor meer informatie.

Als het de adviseur is die u ook het product heeft verkocht, mag hij geen rekening sturen voor alleen het hersteladvies. Dat is anders wanneer zijn advies breder is dan alleen een hersteladvies. Dat moet hij dan van tevoren met u hebben besproken. Klik hier voor meer informatie.

Dat hangt af van de aanpassing die u heeft gedaan. Neem hierover contact op met uw verzekeraar of adviseur.

Het is verstandig om regelmatig te checken of uw verzekering nog past bij uw financiële situatie en of er mogelijkheden zijn om het resultaat te verbeteren. Eens in de vijf jaar is minimaal, verstandiger is het om jaarlijks als u uw waardeoverzicht ontvangt een check te doen.

Dat is niet per definitie zo. U moet in ieder geval toestemming vragen aan de hypotheekverstrekker als u uw verzekering wijzigt.

De AFM roept de hypotheekverstrekkers op om kosteloos en zo goed mogelijk mee te werken bij het aanpassen of omzetten van een beleggingsverzekering als de consument zo zijn financiële positie kan verbeteren.

Ga het gesprek aan met uw adviseur. Die kent uw persoonlijke situatie en kan aangeven of de verzekering nog bij uw situatie past en of er mogelijkheden zijn om het resultaat te verbeteren. Lees meer over het aanpassen van uw polis.

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen