Stappenplan

Ik dacht dat het bespreken van mijn situatie veel zou kosten. Maar het hersteladvies bleek gratis.

— Lianne Verhoeven uit Hoogeveen

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen

Uw beleggingsverzekering checken doet u zo

Misschien heeft u ooit een beleggingsverzekering afgesloten en wilt u weten of het mogelijk en verstandig is deze te laten aanpassen. Bijvoorbeeld omdat de rendementen tegenvallen. Aanpassen lijkt een ingewikkelde klus. Maar met wat hulp zet u het gemakkelijk in gang. Dit stappenplan is een goed begin.

Ga na naar wie u toe kunt voor een hersteladviesgesprek. Heeft u uw beleggingsverzekering rechtstreeks bij de verzekeraar afgesloten? Of had uw financieel adviseur bemiddeld of geadviseerd? U kunt namen van deze partijen terugvinden in uw administratie: op offertes, polisbladen of waarde-overzichten (zie stap 3). Alle partijen zijn verplicht om een gratis hersteladvies aan te bieden. Bestaat uw toenmalige adviseur niet meer? Ga dan naar uw verzekeraar.

Iedereen met een beleggingsverzekering heeft recht op een gratis hersteladvies. U kunt dus te allen tijde contact opnemen met uw verzekeraar of adviseur voor een afspraak. Het gesprek is voor u gratis. Het is wel mogelijk dat er kosten verbonden zijn aan eventuele aanpassingen die u besluit door te laten voeren. Hierover moet uw adviseur u duidelijk informeren.

Heeft u meerdere beleggingsverzekeringen bij verschillende verzekeraars en adviseurs? Dan kunt u bij elk van deze verzekeraars en/of adviseurs een aparte afspraak voor een gratis hersteladviesgesprek maken.

U kunt ook een gesprek voeren met een andere adviseur of verzekeraar dan degene die u destijds de polis heeft verkocht. Deze kan u dan wel kosten in rekening brengen voor het gesprek.

Jaarlijks ontvangt u van uw verzekeraar een waarde-overzicht voor elke beleggingsverzekering die u heeft. Dit overzicht heeft uw adviseur nodig om te beoordelen hoe het met uw verzekering is gesteld en of er aanpassingen mogelijk zijn. Als eerste zoekt u dus dit overzicht op. Kunt u het niet meer vinden? Probeer dan te achterhalen bij welke verzekeraar u de verzekering heeft afgesloten (stap 2) en vraag het waarde-overzicht op. Meestal kunt u het waarde-overzicht ook online raadplegen bij de desbetreffende verzekeraar. Overigens: Als het echt niet anders kan, kunt u ook zonder waarde-overzicht naar uw afspraak gaan. Het is dan wel goed om dit van te voren te laten weten.

U haalt het meest uit uw gesprek als u wat voorbereidingen doet. Er zijn een aantal onderwerpen waar de adviseur u naar zal vragen. Zoals:

  • Wat was het doel dat u had met het afsluiten van de verzekering?
  • Had u een bepaald financieel doel en in hoeverre is het nog steeds belangrijk dat dat doel wordt gehaald?
  • Is de aanvullende arbeidsongeschiktheids- en/of overlijdensdekking nog nodig?
  • Heeft u op dit moment geld beschikbaar om extra in te leggen zodat uw verzekering uiteindelijk mogelijk toch het gewenste bedrag uitkeert?
  • Hoeveel risico wilt u lopen met uw verzekering?

Welke vragen heeft u voor de adviseur? Bedenk voor uzelf wat u uit het gesprek wilt halen.

Als u de oorspronkelijke offerte van uw verzekering nog in bezit hebt, is het een goed idee om deze mee te nemen naar uw adviseur. Daarin kunt u informatie terugvinden, zoals het doelkapitaal dat u met uw verzekering voor ogen had.

Neem uw papieren, zoals waarde-overzichten, offertes of polissen en uw lijstje met vragen mee en ga het gesprek aan. Samen met de adviseur creëert u overzicht in uw situatie en werkt u wensen en mogelijkheden uit. Aan het eind van het gesprek zijn uw vragen beantwoord en heeft u een beeld van eventuele verbeteropties. Vraag ook welke kosten er verbonden zijn aan elke optie en hoe u de gewenste actie in gang kan zetten.

Voer de optie van uw keuze uit, onderneem de acties die daarvoor nodig zijn. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Na het gesprek’.

Het is daarna overigens verstandig om regelmatig een check te doen of uw beleggingsverzekering nog aansluit bij uw situatie. Bijvoorbeeld om de vijf jaar.

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen