Checklist hersteladvies

Ik heb na het gesprek niets gewijzigd, maar ik ben toch blij dat ik objectief advies heb gekregen waardoor ik nu inzicht heb in mijn situatie. ”

— Marion Kramer uit Dinkelland

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen

Checklist hersteladvies

Wanneer is uw hersteladvies geslaagd? Ga aan de hand van onze checklist na of uw verzekeraar of adviseur u heeft geboden wat u mocht verwachten.

De adviseur heeft zich verdiept in de situatie rond uw beleggingsverzekering zoals uw doelen, uw huidige financiële mogelijkheden en uw wensen voor de toekomst. Ook heeft hij geïnventariseerd wat er veranderd is in uw situatie sinds het moment dat u de verzekering afsloot.

U heeft antwoord gekregen op al uw vragen rondom de mogelijkheden om uw beleggingsverzekering aan te passen.

Er zijn u geen kosten berekend voor het hersteladvies. Behalve als de adviseur u breder heeft geadviseerd dan alleen over het herstel van uw beleggingsverzekering.

U heeft inzicht gekregen in de eventuele mogelijkheden om uw beleggingsverzekering aan te passen, met de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven en de eventuele bijkomende kosten.

U weet bij welke keuzes de adviseur of aanbieder u kosten in rekening zal brengen, bijvoorbeeld als u een nieuwe verzekering afsluit, uw hypotheek aanpast of als u een uitgebreider advies wilt dat over meer onderwerpen gaat dan alleen uw beleggingsverzekering.

U heeft voldoende informatie gekregen om  een keuze te kunnen maken. De adviseur heeft gecheckt of u de consequenties van uw keuze overziet.

U weet wat u moet doen om de gewenste aanpassing van uw verzekering in gang te zetten.

Het is u duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn als u besluit geen actie te ondernemen.

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen