Veelgestelde vragen over Startpunt Geldzaken

Wat zijn de minimale vereisten aan een laptop, computer of tablet?

Om de geldplannen in te kunnen vullen moet de invuller beschikken over een recente versie van zijn webbrowser. Webbrowsers waarop de geldplannen kunnen worden ingevuld zijn Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer en Opera.

Waarin verschilt het geldplan Kom uit de geldzorgen van zelfjeschuldenregelen.nl?

Het geldplan Kom uit de geldzorgen en de invultool zelfjeschuldenregelen.nl brengen beide schulden in kaart. Zelfjeschuldenregelen.nl is een online invultool voor mensen met beginnende schulden die met de tool zelfstandig een realistisch aflosplan kunnen maken. Het geldplan Kom uit de geldzorgen is voor mensen met beginnende dan wel problematische schulden, die met behulp van een (vrijwillige) hulpverlener het geldplan invullen. Resultaat is een actieplan dat de hulpvrager zelfstandig of onder begeleiding kan uitwerken.

Mede op basis van de ervaringen met zelfjeschuldenregelen.nl is het geldplan Kom uit de geldzorgen ontstaan. De experts van Nibud en NVVK die zelfjeschuldenregelen.nl hebben ontwikkeld, hebben hun kennis en ervaring ingebracht in dit geldplan.

Kan elke vrijwilliger werken met het geldplan Kom uit de geldzorgen?

Het niveau van de vrijwilligers is divers. Met name op het gebied van inkomensondersteunende maatregelen, belastingzaken en schuldhulpverlening is er soms al veel kennis. Deze kennis is niet nodig – juist niet – om met het geldplan Kom uit de geldzorgen uit de voeten te kunnen. Deze kennis is in het geldplan verweven. Voor vrijwilligers zijn er ook workshops om bekend te raken met de geldplannen.

Wat als mijn organisatie voor thuisadministratie niet op de site van LSTA staat?

Werkt u bij een organisatie die gratis ondersteuning biedt bij thuisadministratie, dan kan uw organisatie zich – gratis – bij het LSTA registreren.

Is er in de geldplannen een koppeling met landelijke normen?

Het Nibud biedt het Persoonlijk Budgetadvies (PBA). Daarin zijn normbedragen opgenomen voor budgetten van huishoudens van verschillende samenstelling. In de geldplannen wordt waar nodig naar het PBA verwezen. Daar waar toepasselijk wordt in de geldplannen dezelfde structuur gehanteerd voor uitgaven als in het PBA.

Een geautomatiseerde koppeling tussen de geldplannen en het PBA is (nog) niet gerealiseerd. Gelet op de beperkte middelen van Startpunt Geldzaken, staat dat ook nog niet in de planning. Overigens kunnen aangesloten organisaties op Praktijkdagen invloed uitoefenen op de prioriteit van nieuw te ontwikkelen functionaliteiten en nieuwe geldplannen.

Kunnen met het geldplan Kom uit de geldzorgen toeslagen berekend worden?

Het is niet zo dat na het invullen van een inkomen wordt aangegeven of men in aanmerking komt voor toeslagen. Daarom wordt in de geldplannen verwezen naar Berekenuwrecht.

Waarom zijn berekenuwrecht en Startpunt Geldzaken niet gekoppeld?

Berekenuwrecht is een invultool die is ontwikkeld door het Nibud in samenwerking met Stimulansz. Huishoudens kunnen met de tool checken of zij in aanmerking komen voor landelijke en/of lokale regelingen.
Startpunt Geldzaken verwijst op verschillende plaatsen naar berekenuwrecht. Ze zijn niet in een webtoepassing geïntegreerd omdat:
– Ieder van de toepassingen ook afzonderlijk te gebruiken is; er zijn gemeenten die wel de ene, maar niet de andere willen gebruiken
– Integratie extra tijd en inspanning kost en leidt tot een verhoging van de kosten voor onderhoud.

Wat gebeurt er met de gegevens die ingevuld en opgeslagen worden?

De initiatiefnemers van Startpunt Geldzaken (Nibud, Vereniging Eigen Huis, VEB en Stichting Certificering FFP) handelen volgens de wet AVG.
In de Nibud Privacy verklaring, zoals die ook is vermeld in de blauwe balk onderaan al de geldplannen van Startpunt Geldzaken, wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop het Nibud (en daarmee ook Startpunt Geldzaken, als één van de websites van het Nibud) invulling geeft aan de AVG.

Uw persoonlijke gegevens behandelen wij strikt vertrouwelijk en stellen wij niet aan derden te beschikking. De geldplannen worden door Nibud/Startpunt Geldzaken niet gedeeld met andere partijen, ook niet met de partij die de geldplannen ter beschikking stelt, zoals de gemeente of een andere organisatie, of andere aan Startpunt Geldzaken verbonden partijen zoals Vereniging Eigen Huis, De VEB en de FFP.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend gegevens die u rechtstreeks heeft opgegeven of verstrekt. Algemene bezoekgegevens houden wij uitsluitend voor statistische analyses zoals bezoek- en klikgedrag bij. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.

Uw gegevens kunnen worden gecombineerd met gegevens van andere gebruikers om zo algemene informatie te verkrijgen ter optimalisatie van de geldplannen. Deze informatie anonimiseren wij altijd.

Online correspondentie zoals via contactformulier of e-mail wordt bewaard totdat beantwoording en afhandeling zijn afgerond.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Hoe worden gegevens in de geldplannen beveiligd?

Gegevens worden door het Nibud in de cloud bewaard op volgens actuele internetstandaarden beveiligde servers. Elk jaar voert een onafhankelijke externe deskundige een beveiligingsonderzoek uit, zoals tegen hacken, en worden additionele maatregelen genomen als dat nodig is.

Opslag emailadres en accountgegevens

Wanneer in de geldplannen om een e-mailadres wordt gevraagd om de link naar het eigen geldplan te versturen, wordt dat e-mailadres niet opgeslagen.
Als men een eigen account heeft aangemaakt wordt het emailadres wel opgeslagen om berichten te kunnen verzenden, zoals voor het geval dat men het eigen wachtwoord heeft vergeten. Het eigen account kan eenvoudig worden verwijderd.

Hoe lang worden geldplannen bewaard?

Gegevens blijven voor gebruikers beschikbaar zolang de geldplannen beschikbaar zijn. Voor de geldplannen geldt dat die gegevens anoniem zijn: er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Hoe besteedt Startpunt Geldzaken aandacht aan effectmeting?

Gelet op de anonimiteit die bij de geldplannen in acht wordt genomen, is effectmeting voornamelijk gericht op het meten van het gebruik van de geldplannen.
Voor het geldplan Kom uit de geldzorgen wordt een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek opgezet onder eindgebruikers door de Universiteit Leiden. Gedurende drie jaar zal het effect worden gemeten van het gebruik van de geldplannen. De resultaten daarvan zullen worden gedeeld.

Gebruikerstest
Bij de totstandkoming van een geldplan toetsen experts uit het terrein van de beoogde doelgroep de geldplannen grondig op een effectieve werking en worden ze waar nodig aangepast.

Gebruikscijfers
Na lancering rapporteren wij aangesloten organisaties 2 x per jaar over het gebruik van de geldplannen, per plan.

Praktijkdagen
Twee keer per jaar organiseren we Praktijkdagen. Aangesloten organisaties wisselen hun ervaringen uit, en worden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen. Ook geven zij op die dagen aan wat zij nog verbeterd willen zien en welke geldplannen er nog ontwikkeld zouden moeten worden.

Besparen minimuminkomens ook € 237 in het geldplan Beter rondkomen?

Het bedrag van € 237 per maand is een gemiddelde. Voor een antwoord op deze vraag zouden we een diepere analyse moeten doen, bijvoorbeeld resultaat per inkomensgroep bijvoorbeeld. Dat hebben we nog niet kunnen doen. Uit de praktijk blijkt dat ook mensen met een minimuminkomen verbeteringen kunnen maken, bijvoorbeeld door:
– Gebruik te maken van inkomensondersteunende maatregelen van landelijke of lokale overheid;
– Te stoppen met roken;
– Meer of weer te gaan werken;
– Voor de hand liggende besparingen te doen zoals ten aanzien van energie, mobiele abonnement, verzekeringen, boodschappen, kleding e.a.

Waarom moet je algemene voorwaarden accepteren in het geldplan Sparen, aflossen of beleggen?

De Autoriteit Financiële Middelen (AFM) heeft ons de suggestie gedaan om de algemene voorwaarden expliciet aan mensen voor te leggen. Zo worden bij gebruikers niet de verkeerde verwachtingen worden gewekt.
Startpunt Geldzaken biedt een generiek advies voor veel voorkomende situaties. Voor wie een persoonlijk financieel advies wil, schakelt een adviseur in.
Zo wordt ook voorkomen dat Startpunt Geldzaken, Nibud en partners en/of de partijen die de geldplannen beschikbaar stellen aansprakelijk worden gesteld bij tegenvallende (beleggings)resultaten.

Waarom staat er zo veel tekst in het geldplan Kom uit de geldzorgen?

Het oplossen van geldproblemen vereist taligheid. Denk maar eens aan brieven van overheden en deurwaarders. Alle testen zijn zoveel mogelijk op B1-niveau geschreven en in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven geredigeerd.
Als mensen het geldplan niet kunnen lezen of begrijpen is persoonlijke hulp helaas noodzakelijk, niet omdat het geldplan zo ingewikkeld is, maar voor het oplossen van financiële problemen.
In het geldplan wordt dan ook op mogelijkheden gewezen om hulp in te schakelen uit het eigen netwerk, van vrijwilligers of de gemeente.
Juist omdat niet alle mensen bekend zijn met alle regelingen omtrent geldzaken, is soms meer tekst of uitleg gewenst.

Hoe makkelijk is het om aan te sluiten?

Aansluiten is heel eenvoudig en binnen een paar dagen geregeld. U hoeft alleen een korte welkomsttekst te plaatsen, die we u kunnen verstrekken. Vervolgens kunt u uw logo uploaden en een link op uw site plaatsen om live te gaan. Dit is eenvoudig te realiseren en vraagt weinig inspanning van uw websitebeheerder.

Kan het Nibud ons helpen met promotie?

Het Nibud heeft een toolkit marketing en communicatie ontwikkeld ter promotie van de geldplannen van Startpunt Geldzaken. We informeren u hier graag over als u besloten heeft zich bij ons aan te sluiten.

 

Contact

Neem contact met ons op

Klik hier