Uw beleggingsverzekering

Ik wist niet dat aan onze hypotheek een beleggingsverzekering gekoppeld was. Door het uitzoekwerk samen met mijn adviseur weet ik waar ik aan toe ben.

— Sofie Boverts uit Delfzijl

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen

Uw beleggingsverzekering

Veel Nederlanders hebben een beleggingsverzekering. Soms zelfs zonder dat ze zich er bewust van zijn. De opbrengst kan soms tegenvallen en kan minder zijn dan u in eerste instantie verwachtte. Als u zich erin verdiept, kunt u mogelijk de verwachte opbrengst verbeteren.

Een beleggingsverzekering is een vorm van een levensverzekering. Meestal wordt deze afgesloten om extra vermogen op te bouwen. Dit vermogen kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aflossen van een hypotheek of voor de oude dag. Door de tegenvallende resultaten wordt in de media vaak de term ‘woekerpolis’ gebruikt.

Heb ik een beleggingsverzekering?

Beleggingsverzekeringen zijn onder verschillende productnamen verkocht. Het kan dus zijn dat u er zelf één heeft, zonder dat u dit weet. Bekijk op afm.nl of u een beleggingsverzekering heeft.

Onzekere opbrengst

Bij een beleggingsverzekering is het niet duidelijk hoeveel u aan het eind van de looptijd uitgekeerd krijgt. Het bedrag hangt af van de waarde van de beleggingen op het moment van de uitkering. Het kan zijn dat de opbrengsten minder zijn dan wat u bij het afsluiten verwachtte.

52 %

van de bezitters houdt er rekening mee dat de verzekering minder kan opleveren dan verwacht

Controleer uw beleggingsverzekering regelmatig

Verzekeraars hebben de laatste jaren al klanten met een beleggingsverzekering benaderd over mogelijkheden tot verbetering. Of u nu een aanpassing deed of niet: het blijft zinvol om uw beleggingsverzekering regelmatig te controleren. Zullen de beleggingen opleveren wat u er van verwachtte bij de start? En zo niet, wat kunt u dan doen om dit te verbeteren?

Uw verzekeraar stuurt u ieder jaar een overzicht. In dit overzicht volgt u de ontwikkeling van de waarde binnen uw verzekering. Dat is een mooi moment om te kijken of alles loopt zoals u verwachtte. Komt u er zelf niet uit? Laat u dan adviseren door uw verzekeraar of door een financieel adviseur.

Wat kunt u doen?

Blijkt uit de controle van uw papieren dat de verwachte waarde van uw beleggingsverzekering tegenvalt? Dan kunt u een aantal dingen doen om uw situatie te verbeteren. Schakel eventueel een financieel adviseur in die u kan helpen een keuze te maken.

Als de waardeontwikkeling tegenvalt en u toch uw oorspronkelijke doelbedrag wilt halen:

  • U kunt de betaling aan de verzekeraar verhogen of extra geld inleggen.
  • U kunt onderzoeken of andere beleggingen waarschijnlijk meer rendement op zullen leveren. U loopt dan mogelijk wel meer risico.

Als u het niet het allerbelangrijkst vindt om het oorspronkelijke doelbedrag te behalen:

  • U kunt onderzoeken of andere beleggingen minder risico opleveren. Bij een lager risico is de opbrengst waarschijnlijk ook lager. De verwachte opbrengst is dan wel zekerder.
  • Betaalt u nog steeds premie voor de verzekering, onderzoek dan of u de premie kunt verlagen of kunt stoppen met betalen. Dat heet ‘premievrij maken’. De verzekering blijft dan bestaan, maar de uitkeringen worden lager. U moet dan wel een andere manier vinden om uw hypotheek uiteindelijk af te kunnen lossen.
  • U kunt de verzekering ‘afkopen’. De afkoopwaarden kunt u onderbrengen in een alternatieve verzekering of een bankspaarvorm.
  • Is er een overlijdensrisico meeverzekerd? Zo ja, check dan of dit nog nodig is. Zo niet, laat de overlijdensrisicoverzekering dan vervallen. Is deze verzekering nog nodig, kijk dan of u een aparte overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten, los van de beleggingsverzekering. Dat is over het algemeen goedkoper.
  • Heeft u een overlijdensrisicoverzekering met een vastgesteld bedrag, let dan zeker goed op. Lees meer over overlijdensrisico.

Let op:

  • Voor sommige veranderingen hebt u toestemming van uw verzekeraar nodig.
  • Onthoud dat veranderingen in een beleggingsverzekering grote fiscale gevolgen kunnen hebben.
  • Soms kan het beter zijn om niets te veranderen.

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen