Uw adviseur

Er zijn mij vroeger veel te hoge kosten gerekend. Ik wist niet meer wie ik kon vertrouwen. Mijn verzekeraar nam dat heel serieus.

— Kim van der Meer uit Hulst

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen

Uw adviseur

Een adviseur kan u helpen om inzicht te krijgen in de verbetermogelijkheden van uw beleggingsverzekering. Op deze pagina leest u meer over het vinden van een betrouwbare adviseur en wat u van hem kunt verwachten.

Uw eigen adviseur

U kunt met uw beleggingsverzekering terug naar de adviseur die u destijds het product heeft geadviseerd.

Als het niet mogelijk is advies te krijgen van uw eigen adviseur, bijvoorbeeld omdat de adviseur van destijds niet meer bestaat, dan kunt u aan uw verzekeraar vragen bij wie u terecht kunt. Ook kunt u een adviseur vinden via www.advieskeuze.nl en www.finfin.nl.

Een betrouwbare adviseur vinden

Het is natuurlijk lastig voor u om te beoordelen of een adviseur betrouwbaar is. U bent immers geen deskundige op financieel terrein. Wellicht hoort u van familie of bekenden goede ervaringen met een adviseur. Op internet kunt u ervaringen van andere consumenten lezen en kunt u de naam van een adviseur ‘googlen’. Op www.afm.nl kunt u controleren of een adviseur de benodigde vergunningen heeft om u te mogen adviseren.

Een goede adviseur zal in ieder geval samen met u goed inzicht willen krijgen of uw beleggingsverzekering aansluit op uw persoonlijke financiële situatie en of het beter is de polis te wijzigen, af te kopen, om te zetten naar een ander product of ongewijzigd laten. Hij controleert altijd of u de uitleg begrepen hebt, geeft u een adviesrapport en beantwoordt alle vragen die u heeft over uw beleggingsverzekering.

Eventuele kosten

Afhankelijk van de reikwijdte van uw adviesvraag, kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Uw adviseur dient u vooraf duidelijk te maken welke kosten aan zijn financieel advies verbonden zijn.

Het is in alle gevallen belangrijk dat u kritisch bent en vragen stelt als iets niet duidelijk is. Daarnaast is het ook belangrijk om informatie over producten te lezen en hier zo nodig vragen over te stellen.

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen