Promotiemateriaal

Het is een simpele, laagdrempelige en doeltreffende manier om burgers te helpen bij hun financiën (…). Door de geldplannen aan te bieden op de gemeentelijke website bieden gemeenten burgers de kans om zelfstandig aan hun financiën te werken.”

— Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid en Economie van gemeente Rotterdam

Contact

Neem contact met ons op

Klik hier

Bereik uw doelgroepen

Als partner van Startpunt Geldzaken kunt u allerlei middelen inzetten die helpen de bekendheid van de geldplannen te vergroten, en het gebruik van de geldplannen te stimuleren. We bieden daarvoor gratis en betaalde middelen.

Materialen voor gratis publiciteit

Redactionele aandacht voor de geldplannen werkt bijzonder goed. Onderstaand vindt u verschillende teksten uitgewerkt voor de fictieve gemeente Samenland. U kunt de teksten natuurlijk wijzigen, aanvullen of inkorten, het zijn slechts voorbeelden.

 

  • Persbericht voor lokale media

Dit persbericht kunt u aan de redactie van lokale media sturen, zodat zij de tekst kunnen opnemen in het huis-aan-huisblad of op de website.

  • Artikel in huis-aan-huisblad

Wanneer de redactie van het huis-aan-huisblad een artikel wil maken over de gelden kunt u een soortgelijke opzet hanteren als in deze download.

  • Webtekst voor eigen website

We hebben voor u een begeleidende tekst voor bij de geldplannen op uw site gemaakt – een lange en een korte versie – die u vanzelfsprekend naar eigen inzicht kunt aanpassen.

  • Banner, logo, iconen

Om het gemakkelijk te maken de geldplannen ook visueel te presenteren, kunt u een online banner, het logo en de iconen per geldplan downloaden.

Naar de pagina met banner, logo en iconen

Materialen tegen betaling

  • Flyer voor huis-aan-huisverspreiding

Flyer Mijn geldzaken op orde? Dat wil ik!De flyer ‘Mijn geldzaken op orde? Dat wil ik! Stap voor stap aan de slag’ is breder dan alleen Startpunt Geldzaken. Kort en goed komt aan de orde hoe we in 4 stappen grip op geld kunnen krijgen. Daarnaast extra aandacht voor de geldplannen.

Ook geïnteresseerd in deze flyer? Neem contact op met Sandra Schoenmakers.

  • Geldkrant op maat

Cover Geldkrant WeertDe Geldkrant is een middel op maat dat gemeenten en bedrijven kunnen gebruiken om hun inwoners voor te lichten over geldzaken, ter preventie van geldproblemen. De Geldkrant bestaat voor de helft uit Nibud-teksten en voor de helft uit eigen teksten, denk bijvoorbeeld aan de regelingen. Gemeenten verspreiden de Geldkrant vaak samen met het huis-aan-huisblad.

  • Nibud Geldkrantspecial

Nieuw zijn de Geldkrantspecials, bijvoorbeeld special Uit elkaar, special Minder inkomen en special Jongeren. Denkbaar is ook een special Huren bijvoorbeeld.

  • Bericht met webtekst voor ketenpartners

Geldproblemen voorkomen? Dat doen we samen. Hoe meer vindplaatsen, hoe beter. U mag daarom de geldplannen doorplaatsen op websites van organisaties voor maatschappelijke dienstverlening en welzijn en wijkteams. Dat faciliteren we met een bericht naar de ketenpartners, plus teksten voor hun website.

  • Campagne-idee #1: Kindpakket in combinatie met Rondkomen met kinderen

Uit de pers

  • Nederland Wethoudersland, voorjaar 2018

In Nederland Wethoudersland komen Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid en Economie van gemeente Rotterdam en Dieke Frantzen, wethouder in de gemeente Steenwijkerland aan het woord over de positie van Startpunt Geldzaken in vroegsignalering en preventie van armoede en schulden.

Struijvenberg: “Het is een simpele, laagdrempelige en doeltreffende manier om burgers te helpen bij hun financiën (…). Door de geldplannen aan te bieden op de gemeentelijke website bieden gemeenten burgers de kans om zelfstandig aan hun financiën te werken.”

Contact

Neem contact met ons op

Klik hier