Regelingen en rondkomen

Regelingen en rondkomen na een overlijden

Nabestaanden kunnen uit meerdere regelingen een inkomen krijgen na een overlijden. Daarnaast kunnen er ook andere veranderingen in inkomsten en uitgaven optreden. Hoe kunt u blijven rondkomen?

Regelingen

Drie regelingen waar u mogelijk aanspraak op kunt maken zijn:

Algemene nabestaandenwet (Anw)

De overheid keert een uitkering uit aan nabestaanden die óf kinderen tot 18 jaar verzorgen of meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn. De uitkering is inkomensafhankelijk. Als kinderen alleen achterblijven hebben zij in de meeste gevallen recht op een wezenuitkering. Meer informatie over de Anw vindt u bij de SVB.

Pensioenregeling werkgever

Mensen die in dienst zijn (geweest) bij een werkgever, hebben meestal een pensioenregeling waarin ook een nabestaandenregeling is opgenomen. Aan de partner en/of kinderen wordt dan door het betreffende pensioenfonds maandelijks een bedrag uitgekeerd. Het hangt van de pensioenregeling af hoe dit precies uitpakt. Lees hier meer over op de pagina Nabestaandenpensioen (Nibud).

Overlijdensrisicoverzekering

Mogelijk heeft u een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Dit kan een ‘losse’ overlijdensrisicoverzekering zijn, of één die verbonden is aan de hypotheek. Als de verzekering gekoppeld is aan de hypotheek, dan wordt met de uitkering uit de verzekering de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost. Meer over overlijdensrisicoverzekeringen.

Rondkomen na een overlijden

Bij het overlijden van een partner kan er financieel gezien meer veranderen. Er kan bijvoorbeeld recht ontstaan op (hogere) toeslagen. De tool Berekenuwrecht.nl biedt hier inzicht in.

Maar ook kunnen uitgaven verminderen. Denk aan uitgaven aan voeding, kleding, verzekeringen en vrije tijd. Via de gratis online tool Persoonlijk budgetadvies kunt u aan de hand van voorbeeldbedragen nagaan hoe dit in uw situatie zou kunnen uitpakken.

Voorbereiden op inkomensterugval

Risicogroepen voor inkomensterugval zijn huishoudens waar één of beide partners als zelfstandige werken, en/of met baanwisselingen te maken hebben gehad, of een uitkering hebben. Dan is niet of minder via een werkgever nabestaandenpensioen opgebouwd voor de achterblijver.

Als u en uw partner voorzien dat de achterblijver erg moeilijk zal kunnen rondkomen, is het verstandig te kijken of u maatregelen kunt treffen. Dit kan bijvoorbeeld door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering als u die nog niet heeft, of door extra geld opzij te zetten. Al is het maar voor een buffer om een eerste periode te overbruggen totdat de nabestaande zich aan de nieuwe situatie heeft kunnen aanpassen.

Heeft u alleen (jonge) kinderen, dan zou u kunnen overwegen om hen voor uw overlijden geld te schenken. Zij kunnen dan belastingvrij alvast een buffer opbouwen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem contact op

© Nibud 2021