Preventie en vroegsignalering

Schulden voorkomen

U hebt gekozen voor Startpunt Geldzaken: een adequaat middel in de aanpak van preventie en vroegsignalering van schulden.

De online geldplannen van Startpunt Geldzaken helpen inwoners zélf (of met steun van vrijwillige of professionele hulpverleners) hun geldzaken in balans te brengen en te houden.

De kosten voor schuldhulpverlening, beschermingsbewind en bijzondere bijstand lopen aanzienlijk op. Door bezuinigingen kunnen niet alle verzoeken tot schuldhulpverlening in behandeling worden genomen. Preventie en vroegsignalering zijn meer dan ooit gewenst, gecombineerd met een adequate aanpak van geldzorgen. Met Startpunt Geldzaken hebt u tegen relatief lage kosten een probaat middel in handen.

Om u te ondersteunen in de programmering van activiteiten voor schuldpreventie hebben wij een preventiekalender gemaakt. Daarin zijn al de activiteiten opgenomen die u met Startpunt Geldzaken kunt ondernemen. Die activiteiten zijn vermeld op datum van uitrol of lancering, zelf kunt u dan terug rekenen wanneer u van start wil met de voorbereiding.

Contact

Neem contact met ons op

Klik hier