Inwoners bereiken

We hebben de geldplannen op de site van de gemeente Zwolle staan, maar ook op die van de sociale wijkteams.”

— Regina Koudijs, accountmanager Afdeling Inkomensondersteuning, gemeente Zwolle

Contact

Neem contact met ons op

Klik hier

Inwoners naar uw website leiden

Stap 1. Vergroot de bekendheid van de geldplannen onder uw inwoners

Uw inwoners komen op uw website om wat te dóen: met een specifieke vraag waarover ze informatie willen hebben. Dat betekent dat ze niet vanzelf naar de geldplannen komen.

Met een mix aan middelen kunt u de bezoekers naar uw website lokken om een geldplan in te vullen. Die mix kan bestaan uit gratis en betaalde middelen, bijvoorbeeld een redactioneel bericht in het huis-aan-huisblad, gecombineerd met een flyer die elke inwoner in de bus krijgt, of aantreft bij uw ketenpartners. Ook op uw tv-scherm in het gemeentehuis of in de lokale bus: het werkt allemaal aan bekendheid. Veel gemeenten zetten hun wethouder in om een gezicht te geven aan het lokaal beleid van vroegsignalering en preventie. Het is ook daarom dat Startpunt Geldzaken de mogelijkheid biedt op de homepage de wethouder een plaats te geven. Met een foto plus een oproep aan de inwoners om de geldplannen te gebruiken.

Voor de verschillende vormen maken we standaardteksten, die uw naar eigen inzicht kunt aanpassen. We werken er gestaag aan, en u vindt hierbij alvast wat teksten en materialen.

Stap 2. Het meten van het gebruik

In het portaal van Startpunt Geldzaken kunt u realtime aflezen wat het gebruik is in uw gemeente, en uw gebruik in vergelijking tot andere gemeenten. Daardoor kan ook het effect van een campagne eenvoudig worden gemeten.

Uit ervaring blijkt dat wat de een als een fantastisch resultaat ervaart, de ander maar mager vindt. De een denkt: elk ingevuld plan is winst, draagt bij aan het voorkomen van geldproblemen. Terwijl de ander denkt: ik ben pas tevreden als een x-aantal van de inwoners een geldplan invult.

Wat uw gedachten ook zijn: zijn het er minder dan u verwachtte, ga dan aan de hand van de checklist na of alle stappen zijn genomen om een optimaal gebruik te realiseren. Als dat zo is, neem dan contact met ons op: samen kijken we dan welke andere mogelijkheden er zijn om het gebruik te vergroten.

Stap 3. Best practices

Hoe doen anderen het? Altijd goed om te horen hoe de inzet van geldplannen soortgelijke partijen bevalt! En hoe zij het gebruik van de geldplannen aanjagen.

Contact

Neem contact met ons op

Klik hier