Implementeren

Integraal onderdeel van uw dienstverlening

U bent aangesloten bij Startpunt Geldzaken. Nu wilt u natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen een geldplan invullen. Hoe werkt dat het beste? Door Startpunt Geldzaken neer te zetten als integraal onderdeel van uw dienstverlening. Bekijk de stappen die u kunt nemen.

Stap 1.  Startpunt Geldzaken op A-locatie op uw website

Op uw website is het daarvoor nodig Startpunt Geldzaken ‘hoog’ in het menu van uw website te plaatsen. Bij voorkeur in het hoofdmenu onder Werk en Inkomen, onder Startpunt Geldzaken of bijvoorbeeld Geldplan [naam van uw gemeente].

Hoe ‘hoger’ de geldplannen in het menu van uw website staan vermeld, hoe groter het bereik. Kijk bijvoorbeeld naar de website van de gemeente Zwolle. Zwolle is een van de gemeenten waar het gebruik van de geldplannen het snelst groeit.

Haak ook uw ketenpartners aan.  Wijkteams, vrijwilligersorganisaties en andere organisaties in de psychosociale hulpverlening, mogen – gratis – een link naar de geldplannen van Startpunt Geldzaken doorplaatsen.

Stap 2. Training aan hulpverleners en vrijwilligers

Uit ervaring blijkt dat het goed is een bijeenkomst of workshoponderdeel te maken van de kick off. Zo weet iedereen hoe deze zelfhulpmiddelen ter preventie van geldproblemen werken. Ze zijn niet moeilijk in te vullen, maar het is altijd verstandig ze zelf even te doorlopen om te zien hoe het werkt.

Nieuw aangesloten partijen krijgen (zonder extra kosten) een bijeenkomst aangeboden voor leidinggevenden, beleidsmedewerkers, communicatiemedewerkers, en coördinatoren van (vrijwillige) hulpverleners waarin alle betrokkenen goed worden geïnformeerd over de geldplannen.

Daarnaast is het aan te bevelen een workshop voor (vrijwillige)hulpverleners te organiseren, zodat hulpverleners optimaal gebruik weten te maken van de geldplannen.

Stap 3. Herhaalde communicatie naar inwoners

Om inwoners te helpen de geldplannen te vinden en te laten gebruiken, is het nodig hen herhaald te attenderen op de geldplannen.  Startpunt Geldzaken biedt geldplannen voor uiteenlopende situaties, zoals Rondkomen met kinderen, Beter rondkomen en Kom uit de geldzorgen. Die kunnen een plaats krijgen in beleidsplannen voor schuldpreventie en curatie voor specifieke klantgroepen, waar ook specifieke communicatie uit voortvloeit. Het is ook verstandig de communicatie rondom de geldplannen mee te nemen in de jaarkalender, die veel gemeenten gebruiken. Kijk eens naar de Jaarkalender 2020.

Contact

Neem contact met ons op

Klik hier