Corona en studeren

Regelingen voor studenten

De coronacrisis treft studenten op verschillende manieren. Daarom zijn er ook diverse regelingen voor hen om de financiële gevolgen te beperken. Op deze pagina vind je de belangrijkste actuele ontwikkelingen.

Regelingen op een rij

De grens voor bijverdienen vervalt voor alle studenten in 2020. Sommige studenten werken vanwege de coronacrisis juist extra, bijvoorbeeld in een cruciaal beroep. Om niemand door extra verdiensten op dit moment in de problemen te brengen, vervalt de grens voor bijverdienen in 2020. Je mag in het jaar 2020 dus bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering. Ook voor de kinderbijslag mag je onbeperkt bijverdienen.

Als het nodig is, en je nog niet maximaal leent, kun je (tijdelijk) je studielening verhogen bij DUO. Zonodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het studiejaar. Studeer je aan hbo of universiteit, dan kun je extra lenen voor je collegegeld: het collegegeldkrediet.

Tip: Verhoog je lening alleen als je het echt nodig hebt, en denk kritisch na over de datum van ingang.

Heb je al een aanvullende beurs en daalt het inkomen van je ouders in 2020? Dan kunnen jouw ouders verlegging peiljaar naar 2020 aanvragen. Misschien heb je daarna recht op een hogere aanvullende beurs.

Heb je nog geen aanvullende beurs? De aanvullende beurs hangt af van het inkomen van jouw ouders. Als dat nu lager is door de coronacrisis, kun je deze misschien nu wel krijgen. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.

Ook als je nog geen aanvullende beurs hebt, kun je direct bij of in ieder geval direct na de aanvraag verlegging peiljaar aanvragen:

  • Als het peiljaar 2017 is, kan het verlegd worden naar 2018 of 2019.
  • Als het peiljaar 2018 is, kan het verlegd worden naar 2019 of 2020.

Over de maanden augustus-december 2019 kan dus niet verlegd worden naar peiljaar 2020.

Veel studenten maken tijdens de coronatijd minder gebruik van hun reisproduct. Om studenten tegemoet te komen, ontvangt iedere student die een opleiding volgt aan een hogeschool of universiteit én in maart gebruik maakte van het recht op studiefinanciering, daarom 3 maanden extra reisrecht binnen het recht op studiefinanciering.

Let op: Mbo-studenten hebben standaard recht op een reisvoorziening voor hun nominale studieduur plus drie jaar extra. Zij ontvangen daarom nu géén extra reisrecht.

Als jouw studentenreisproduct in april of mei verloopt, dan heb je mogelijk al een bericht van DUO ontvangen dat het studentenreisproduct wordt stopgezet. Als het reisproduct al is stopgezet, ontvang je in mei een bericht van DUO over hoe je het opnieuw kunt aanvragen. Meer informatie vind je op de site van DUO.

Wil je je aanmelden voor een nieuwe hbo- of wo-studie voor het komend studiejaar? Doe dit dan zo snel mogelijk. Als het vanwege coronamaatregelen  niet is gelukt om je voor 1 mei aan te melden dan kan dit nog tot uiterlijk 1 juni. Voor meer informatie: zie bij DUO.

Lukt het je door verminderde inkomsten (tijdelijk) niet om de aflossing van je studieschuld te voldoen?

Is het een mogelijkheid om verlegging peiljaar naar 2020 aan te vragen? Dan wordt je maandbedrag misschien lager.

Oud-studenten met een studieschuld kunnen hun terugbetaling opschorten door hun aflossingsvrije periode in te zetten. Dat is voor maximaal 5 jaar gedurende de terugbetaalperiode mogelijk. Als deze periode al is gebruikt of als de oud-student al een betalingsregeling heeft afgesloten, zal DUO coulant omgaan met de situatie. Neem dan contact met hen op.

  • Alle DUO-info over minder aflossen lees je hier

Heb jij naast je studie een vaste baan of ben je uitzend- of oproepkracht? En heb je nu tijdelijk geen of minder werk? Dan kan jouw werkgever of uitzendbureau de overheid om hulp vragen bij het doorbetalen van je salaris. Als je zzp´er bent moet je zelf achter ondersteuning aan. Er zijn verschillende regelingen. Check bijvoorbeeld de NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid).

Andere informatiebronnen

  • Veel informatie over de gevolgen van de coronacrisis vind je bij DUO
  • Informatie over corona en onderwijs van Rijksoverheid.nl

Contact met het Nibud

Heeft u vragen? Wij doen ons best u te helpen.

Contactformulier