Financiële regelingen

Contact met het Nibud

Heeft u vragen? Wij doen ons best u te helpen.

Contactformulier

Noodregelingen coronacrisis

Vind hier actuele informatie over financiële regelingen voor huishoudens, ondernemers en werknemers als gevolg van de coronacrisis.

Actueel: Kijk voor de meest actuele informatie over regelingen op Rijksoverheid.nl/corona.

De Coronageldhulp helpt zowel zzp’ers, ondernemers als werknemers. De Coronageldhulp verwijst door naar overheidsregelingen, andere maatregelen en instanties waar u terecht kunt in uw gemeente. De tool is gemaakt door Nibud-partners.

Regelingen voor huishoudens

Uitgelicht: Overheid milder voor mensen met schulden

[6 april 2020] De overheid ontziet mensen met schulden tijdens de coronacrisis. In een brief draagt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) deurwaarders op te zoeken naar oplossingen. Ze moeten waar mogelijk vermijden om beslag te leggen op banktegoeden, salaris, eigendommen en woningen. Lees meer op de site van het Algemeen Dagblad.

[ 8 december 2020] Kabinet en gemeenten bieden samen met jongeren perspectief in coronatijd

Het kabinet stelt € 58,5 miljoen beschikbaar aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Met dit Jeugdpakket kunnen gemeenten jongeren meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen. Jongeren worden actief betrokken bij de invulling. Creatieve voorstellen van jongeren zelf worden verwelkomd door gemeenten. Meer op rijksoverheid.nl.

[10 november 2020] Kabinet trekt opnieuw extra geld uit voor onderwijs op afstand

Het kabinet trekt nog eens 3 miljoen euro uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop te voorzien zodat zij thuis onderwijs op afstand kunnen volgen. Niet alle kinderen hebben hierover thuis de beschikking. Naar verwachting kunnen met het geld zo’n 7500 leerlingen worden ondersteund. Meer op rijksoverheid.nl.

[2 september 2020] Vergoeding voor ouders die buiten de noodregeling kinderopvang vallen

Er komt een vergoeding voor ouders die tijdens de gedwongen sluiting van de kinderopvang vanwege het coronavirus de rekening hebben doorbetaald en tot nu toe buiten de compensatieregeling vielen. Het gaat om de ouders van ongeveer 3.700 kinderen die de kosten voor kinderopvang geheel zelf betalen en dus geen gebruik maken van kinderopvangtoeslag of subsidies van de gemeente. De regeling zal de komende periode nader worden uitgewerkt. Meer op rijksoverheid.nl.

[28 augustus 2020] Sociaal pakket van 1,4 miljard biedt hulp bij baanverlies en schulden

Voor sommige mensen betekent de coronacrisis dat ze moeten omschakelen en zich moeten om- en bijscholen zodat ze andere taken kunnen vervullen binnen het bedrijf waar ze werken. Andere mensen verliezen hun huidige baan en moeten zich voorbereiden op een verandering van werk. Om mensen te ondersteunen en hen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt, trekt het kabinet €1,4 miljard uit voor een aanvullend sociaal pakket. Meer informatie op rijksoverheid.nl.

[26 juni 2020] Wet Verlenging tijdelijke huurovereenkomsten verlengd

De tijdelijke wet Verlenging tijdelijke huurovereenkomsten wordt verlengd. Huurcontracten die uiterlijk 31 augustus 2020 aflopen, kunnen worden verlengd tot uiterlijk 1 november 2020. Huurcontracten die al waren verlengd tot september, kunnen nogmaals verlengd worden tot 1 november. Meer op rijksoverheid.nl.

[17 juni 2020] Registratiepunt maatwerk huur coronacrisis

Huurders met financiële problemen door de coronacrisis, kunnen de verhuurder verzoeken om een passende oplossing bij het betalen van de huur. Wie daarbij problemen ondervindt met de verhuurder, kan vanaf woensdag 17 juni een melding doen bij het Registratiepunt maatwerk huur coronacrisis van de Huurcommissie. Voor huurders zonder toegang tot internet is er een telefonische helpdesk bereikbaar op 070 – 375 43 00. Meer op rijksoverheid.nl.

[16 juni 2020] Maatregelen om toename mensen met schulden op te vangen

Veel mensen zijn door de coronacrisis acuut in de financiële problemen gekomen. Dat kan zorgen voor een sterke toename van het beroep op schuldhulpverlening. Het kabinet treft maatregelen om de financiële gevolgen voor mensen zo veel mogelijk te beperken. Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) kijkt daarbij onder meer naar de mogelijkheid om meer mensen met problematische schulden tijdelijk uitstel van betaling te geven. Meer op rijksoverheid.nl.

[1 juni 2020] Garantiefonds bij reisvouchers voor geannuleerde pakketreizen versterkt

Het kabinet versterkt per 1 juni 2020 het fonds van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) met een leningsfaciliteit van 150 miljoen euro, zodat consumenten zeker weten dat zij financieel geen risico lopen bij het accepteren van een reisvoucher met deze dekking.  Fondsen als SGR voorzien consumenten van een garantie waardoor zij schadeloos worden gesteld bij een faillissement van een aangesloten reisorganisatie. Dankzij de steun kan SGR ook na 1 juni de reisvouchers garanderen voor geannuleerde pakketreizen. Meer op rijksoverheid.nl.

[19 mei 2020] Maximale rentes kredieten tijdelijk verlaagd

De maximale rente op krediet daalt van 14 naar 10 procent. Het gaat voorlopig om een tijdelijke verlaging. Wie tussen de vermoedelijke ingangsdatum van 1 augustus en het einde van het jaar zo’n krediet ontvangt, heeft profijt van de lagere rente. De minister baseert de verlaging mede op een notitie van het Nibud, dat op zijn verzoek de voors en tegens van een verlaging van de maximale rente beschreef. Meer op de Nibud-website.

[15 mei 2020] Studenten ontvangen 3 maanden collegegeld bij vertraging afstuderen

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar om studenten in het mbo, hbo en wo die door de coronacrisis niet voor de zomer kunnen afstuderen, financieel te compenseren. Het geld is bedoeld voor studenten die volgend schooljaar moeten doorstuderen en tussen 1 september en 31 januari 2021 afstuderen. Het bedrag verschilt per opleiding: een BBL-student krijg € 150, een BOL-student
€ 300 en een student in het hoger onderwijs € 535.

Ook studenten van wie de basis- of aanvullende beurs afloopt in juli, augustus en september, kunnen op eenmalige financiële steun van het kabinet rekenen. Het gaat daarbij om bedragen van tussen de € 800 en € 2.000. Meer op rijksoverheid.nl.

[24 april 2020] Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Er komt ook een wetswijziging, waardoor de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 betaald hoeft te worden. De aflossingsachterstand kan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden) of een deel daarvan. Meer op rijksoverheid.nl.

[23 april 2020] Rode Kruis deelt voedselboxen en boodschappenkaarten uit

Het Rode Kruis gaat voedselboxen en boodschappenkaarten uitdelen aan mensen die hard worden getroffen door de coronacrisis. De voedselboxen worden geleverd in samenwerking met boeren, en de boodschappenkaarten zijn van Albert Heijn.

Zelf aanmelden voor een voedselbox of boodschappenkaart kan niet. Het Rode Kruis selecteert mensen die in aanmerking komen via lokale organisaties in Nederland die in contact staan met kwetsbare groepen. Meer op rodekruis.nl.

[21 april 2020] Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten aangenomen

Het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten is aangenomen in de Eerste Kamer. Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis tijdelijke huurcontracten met (maximaal) 3 maanden verlengd worden. De wet geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Meer op rijksoverheid.nl.

[17 april 2020] Compensatie kinderopvang in juni of juli overgemaakt

Zo’n 570.000 huishoudens hebben recht op compensatie omdat zij de eigen bijdrage voor de kinderopvang doorbetaald hebben. Het kabinet trekt 175 miljoen euro uit voor de maatregel. Ouders hoeven de vergoeding van de eigen bijdrage niet zelf aan te vragen, maar krijgen het automatisch op hun rekening gestort. De compensatie geldt voor de periode 16 maart tot en met 28 april. Meer op rijksoverheid.nl.

[14 april 2020] OV-kaart studenten met drie maanden verlengd

Universiteiten en (hoge)scholen zijn gesloten vanwege de coronacrisis. Studenten maken daardoor weinig gebruik van hun studentenreisproduct. Hun recht op het reisproduct wordt daarom automatisch met drie maanden verlengd. Meer op rijksoverheid.nl.

[7 april 2020] Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten klaar

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) heeft maandag een spoedwetsvoorstel ingediend dat ervoor zorgt dat tijdelijke huurcontracten tijdens de coronacrisis voor een korte periode kunnen worden verlengd. Door de coronacrisis is het voor huurders moeilijker een nieuwe woning te vinden en voor verhuurders om nieuwe huurders te vinden. De wet geldt voorlopig voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Meer informatie op rijksoverheid.nl.

[7 april 2020] Geen gedwongen verkoop van huizen gedurende coronacrisis

Huiseigenaren die door de coronacrisis moeite hebben met het betalen van hun hypotheek, hoeven zich tot zeker 1 juli geen zorgen te maken dat ze hun woning verliezen. Tot die tijd vinden er geen gedwongen verkopen plaats. Dat zijn banken, hypotheekverstrekkers en verzekeraars overeengekomen met minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen). Meer informatie op rijksoverheid.nl.

[6 april 2020] Overheid milder voor mensen met schulden

De overheid ontziet mensen met schulden tijdens de coronacrisis. In een brief draagt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) deurwaarders op te zoeken naar oplossingen. Ze moeten waar mogelijk vermijden om beslag te leggen op banktegoeden, salaris, eigendommen en woningen. Lees meer op de site van het Algemeen Dagblad.

[26 maart 2020] Tijdelijk geen huisuitzettingen

Door de coronacrisis moet niemand op straat belanden. Dat vinden minister van Veldhoven van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang). Ze hebben daarom afgesproken nu geen huisuitzettingen te doen. Meer op rijksoverheid.nl.

[26 maart 2020] Moeite met hypotheeklasten betalen?

Zijn er zorgen over het betalen van de maandelijkse hypotheeklasten, en er is door budgetteren niet voldoende geld vrij te maken, dan is het een mogelijkheid om contact op te nemen met de bank. Veel banken hebben al aangegeven mee te willen werken aan het (tijdelijk) verlagen of opschorten van de betaling. Let op: er zitten wel haken en ogen aan. Uitstel is geen afstel, en er kunnen fiscale consequenties zijn. De Consumentenbond heeft een overzicht van de regelingen per bank.

[24 maart 2020] Tijdelijk hogere limiet contactloos betalen

Om in winkels de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt contactloos betalen gestimuleerd. Tijdelijk is de limiet per betaling verhoogd van 25 naar 50 euro. De limiet voor meerdere betalingen achter elkaar is ook verhoogd naar 100 euro. Zo kunnen klanten vaker betalen zonder het pinapparaat te hoeven aanraken. Meer info bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Regelingen voor ondernemers en werknemers

Uitgelicht: Tools voor ondernemers: welke regelingen gelden voor mij?

Via verschillende tools kunnen ondernemers checken voor welke inkomensondersteuning ze in aanmerking komen.

 • Bereken welk effect de steunmaatregelen hebben op de financiële positie van uw onderneming met de Corona Calculator van VNO-NCW en MKB-Nederland.
 • Regelingencheck Corona: Kamer van Koophandel.
 • Recht op vergoeding vanuit Tozo: krijgiktozo.nl.
 • De lijst met codes van bedrijfstakken waarvoor de TVL-regeling geldt: rvo.nl.

[18 december 2020] Kabinet breidt steunpakket uit vanwege verzwaarde lockdown

Nederland sinds dinsdag 15 december in de strengste lockdown tot nu toe. Ondernemers die hierdoor worden geraakt, kunnen gebruikmaken van het steun- en herstelpakket voor banen en economie. Het kabinet voegt hier vandaag een aantal gerichte tegemoetkomingen aan toe. Zo krijgen mkb-ondernemers in de non-food detailhandel een vergoeding voor hun seizoensgevoelige voorraad. Meer op rijksoverheid.nl.

[17 december 2020] Aflossingsdatum Tozo naar juli 2021

Zelfstandigen die lenen via de Tozo, hoeven pas vanaf juli 2021 te starten met aflossen. Naast uitstel van aflossen en de tijdelijk stopgezette renteopbouw wordt ook de looptijd waarbinnen een verstrekte lening afgelost moet zijn verlengd. Deze wordt met zes maanden verlengd naar in totaal 3,5 jaar. Wie toch per januari 2021 of sneller dan binnen 3,5 jaar wil aflossen, kan dat uiteraard nog steeds doen. Meer op rijksoverheid.nl.

[9 december 2020] Kabinet versterkt vangnet voor bedrijven en banen

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Het gaat onder andere om de volgende regelingen (meer op rijksoverheid.nl):

 • De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020.
 • De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage: afhankelijk van het omzetdervingspercentage bedraagt deze tussen de 50 en 70%. Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie.
 • De zogenaamde seizoensmodule voor de evenementenbranche blijft ook in het eerste kwartaal van 2021 bestaan. Met deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het seizoen, toch aanspraak maken op de TVL.
 • De Tozo loopt in de huidige vorm door tot 1 april 2021. Bovendien gaat het kabinet per 1 januari zelfstandig ondernemers helpen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, bijvoorbeeld via coaching of bijscholing.

[24 november 2020] Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) van start

Alle mkb-ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de diverse kabinetsmaatregelen, kunnen vanaf woensdag 25 november 2020 een aanvraag doen voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de zogenoemde TVL Q4 2020. De regeling staat nu open voor alle sectoren en is aangevuld met een eenmalige subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden. Meer op rijksoverheid.nl.

[16 november 2020] Tweede steunpakket cultuur richt zich op makers en artiesten

Het tweede steunpakket van € 482 miljoen voor de culturele en creatieve sector is bedoeld om makers en artiesten aan het werk te houden. Ruim € 200 miljoen gaat naar verlenging van de maatregelen uit het eerste steunpakket. In verhouding gaat een groot deel hiervan naar kunstenaars en creatieve professionals, namelijk € 49,75 miljoen. Daarnaast is er ook € 40 miljoen extra uitgetrokken voor vrije theaterproducenten. De sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen (NOW, TVL, Tozo). Meer op rijksoverheid.nl.

[29 september 2020] Geen toets op beschikbaar geld bij Tozo-3

Bij de aanvraag voor de Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober getoetst worden op beschikbaar geld (beperkte vermogenstoets). Door de extra maatregelen tegen het coronavirus is deze voorwaarde niet passend, vindt het kabinet. In afstemming met VNG, Divosa en verschillende gemeenten heeft het kabinet besloten om de toets op beschikbaar geld op 1 april 2021 in te voeren. Dit geeft voor een periode zekerheid aan zelfstandig ondernemers. Meer op rijksoverheid.nl.

[15 september 2020] Geen belasting over coronaregelingen

Zzp’ers die subsidie ontvangen hebben via de coronaregelingen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), hoeven over deze bedragen geen inkomstenbelasting of premie volksverzekeringen te betalen. Daarnaast hebben deze subsidies geen invloed op hun toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag. Dit alles geldt ook voor de zorgbonus van 1.000 euro die zorgprofessionals ontvangen in 2020. Meer op kvk.nl.

[15 september 2020] Zorgbonus ook voor zzp’ers

Zorgverleners ontvangen in 2021 een netto bonus van € 500,-. Deze bonus komt bovenop de netto coronabonus van € 1.000,- die ze in 2020 krijgen. Een zorginstelling kan deze bonus bij het ministerie van VWS aanvragen voor personeel en ingehuurde zzp’ers. Zij krijgen deze bonus als ze niet meer dan twee keer modaal verdienen. Het ministerie wil het aanvraagloket hiervoor in oktober 2020 openstellen. Medisch specialisten, artsen en zelfstandige paramedici vallen buiten de regeling. Meer op kvk.nl.

[28 augustus 2020] TOZO 3

De TOZO uitkering voor zelfstandigen wordt verlengd tot 1 juli 2021. De huidige voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling blijven bestaan. Nieuw is dat er ook gekeken wordt naar uw eigen vermogen. Zelfstandigen met beschikbare geldmiddelen niet hoger dan €46.520 komen in aanmerking voor inkomensondersteuning. Vermogen uit bijvoorbeeld een eigen huis of een eigen pensioenvoorziening wordt niet meegenomen bij deze toets. Meer informatie op rijksoverheid.nl.

[28 augustus 2020] NOW 3

De NOW, de regeling voor loonkostensubsidie, wordt vanaf 1 oktober met drie keer drie maanden verlengd. Het percentage vergoeding daalt in stapjes. Op dit moment wordt maximaal 90 procent van de loonkosten vergoedt, na 1 oktober 2020 is dit 80 procent, na 1 januari 2021 70 procent en na 1 april 2021 wordt maximaal 60 procent van de loonkosten vergoed. Tegelijk neemt het minimale percentage omzetverlies om in aanmerking te komen voor de regeling vanaf 1 januari 2021 toe. De extra korting op bedrijfseconomisch ontslag uit de NOW in het tweede noodpakket vervalt. Meer informatie op rijksoverheid.nl.

[28 augustus 2020] Tegemoetkoming Vaste Lasten verlengd

De TVL, de regeling voor tegemoetkoming van de vaste lasten (alleen als deze minimaal € 4.000 zijn) wordt vanaf 1 oktober met drie keer drie maanden verlengd. Op dit moment geldt een omzetverlies van 30 procent. In de nieuwe regeling gaat dit in stapjes omhoog naar minimaal 45 procent omzetverlies. Voor elke periode van 3 maanden moet u een nieuwe aanvraag doen. Ook als u nu al in aanmerking komt voor de TVL. Dit kan via rvo.nl. Meer informatie op rijksoverheid.nl.

[28 augustus 2020] Culturele sector krijgt extra ondersteuning

Het nieuwe steunpakket voor cultuur komt bovenop de algemene steunmaatregelen voor de eerste helft van 2021 zoals de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), loonsubsidie (NOW) en de inkomensondersteuning voor zzp’ers (TOZO). De steun is in het belang van werkgelegenheid in deze sector en zorgt dat culturele instellingen verder kunnen investeren in creatieve en innovatieve ideeën. Meer informatie op rijksoverheid.nl.

[31 juli 2020] Per 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Mensen kunnen zich daardoor beter voorbereiden op een mogelijke overstap naar ander werk. Het kabinet wil mensen op die manier helpen om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit, waarin de economie flink veranderd is door de coronacrisis. Meer op hoewerktnederland.nl.

[6 juli 2020] NOW 2.0 vanaf heden open voor inschrijving

Vanaf heden is de vernieuwde NOW-regeling aan te vragen. Deze loopt van juni tot en met september en vergoedt tot 90 procent van de loonkosten van een onderneming. Een bedrijf kan aanspraak maken op NOW 2.0 als er sprake is van ten minste 20 procent omzetverlies in vier aaneengesloten maanden. De hoogte van de vergoeding hangt af van de omvang van het omzetverlies.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de eerste NOW-regeling zijn het verdwijnen van de ontslagboete en de verruiming van de loonkostensubsidie, waardoor ook de kosten voor vakantiegeld (deels) gedekt worden. Daarnaast verandert de referentiemaand van januari naar maart om seizoenswerk tegemoet te komen. Aanvragen kan bij uwv.nl.

Met de invoer van deze nieuwe regeling is de voorganger NOW 1.0 (en TOZO 1.0 en TOGS) niet meer aan te vragen.

[29 juni 2020] Aanvragen TVL mogelijk vanaf 30 juni

Vanaf 30 juni 2020 kunnen mkb-ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. De regeling is voor mkb’ers die direct geraakt zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving krijgen ondernemers een tegemoetkoming. Er geldt een maximum van € 50.000 voor juni tot en met september 2020. Meer op rijksoverheid.nl. Inschrijven kan (vanaf 30 juni) via rvo.nl.

[21 juni 2020] Aanvraag tegemoetkoming flexwerkers mogelijk vanaf 22 juni

Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen vanaf 22 juni bij het UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020. Meer informatie en aanvragen op uwv.nl.

[3 juni 2020] Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeid (TOFA) tot 26 juli

Het kabinet breidt de economische steun voor flexwerkers die hun baan zijn kwijtgeraakt, maar niet in aanmerking komen voor de bijstand of een WW-uitkering uit. In een kamerbrief schrijft minister Koolmees (Sociale Zaken) dat hij het drempelbedrag zal verlagen tot € 400 bruto. Hiermee kan een grotere groep werkenden, waaronder studenten, de tegemoetkoming aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming wordt ook lager: € 550 in plaats van € 600. Meer op rijksoverheid.nl. Inschrijven kan hier. Let op: de regeling sluit op 26 juli.

[29 mei 2020] Klein Krediet Corona (KKC) beschikbaar

De regeling Klein Krediet Corona is goedgekeurd door de Europese Commissie. KKC is een overbruggingskrediet voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De leningen worden verstrekt door banken en de overheid staat voor 95 procent garant. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling, kunnen bovendien per 29 mei 2020 worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. Meer op rijksoverheid.nl.

[28 mei 2020] Noodpakket economie en banen verlengd tot 1 oktober

Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Daaronder vallen alle belastingmaatregelen, de NOW, TOZO en bijvoorbeeld de regeling voor vaste lasten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het maximale bedrag van de tegemoetkoming in de TVL gaat van € 20.000 naar € 50.000. Zo worden bedrijven met hoge kapitaalkosten bestendiger voor de crisis. Onderzocht wordt hoe deze bedrijven ook na 1 oktober kunnen worden ondersteund. Meer op rijksoverheid.nl.

[28 mei 2020] Steun voor sociale werkbedrijven tijdens coronacrisis

Het kabinet stelt € 90 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten voor de sociale werkvoorziening. Sociale werkbedrijven zijn noodgedwongen geheel of gedeeltelijk gesloten. Met de extra steun van het kabinet kunnen SW-bedrijven een deel van de loonkosten opvangen, zodat (thuiszittende) medewerkers ondersteuning krijgen. Meer op rijksoverheid.nl.

[20 mei 2020] Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) verlengd

De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen. Tozo 2 kunt u vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij uw woongemeente.

Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval. Meer op rijksoverheid.nl.

[20 mei 2020] Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) verlengd en gewijzigd

In eerste instantie was de NOW-regeling generiek. In het tweede pakket is geprobeerd oplossingen te vinden voor bedrijven die tussen wal en schip dreigen te vallen, en drempels weg te nemen in de NOW, zodat meer getroffen bedrijven bereikt kunnen worden. Het gaat onder andere om seizoenbedrijven, bedrijven in bedrijfsovernames en voor bedrijven die in januari een loonsom van 0 euro hadden.

De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen, waaronder:

 • In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag.
 • Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.
 • De referentiemaand wijzigt van januari naar maart 2020. Dit wordt met terugwerkende kracht ingevoerd als de loonsom tussen maart en mei hoger is dan tussen januari en maart.

Meer op rijksoverheid.nl.

[20 mei 2020] Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Meer op rijksoverheid.nl.

[20 mei 2020] Verlenging BMKB, GO, KKC en COL

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling. Meer op rijksoverheid.nl.

[20 mei 2020] Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Meer op rijksoverheid.nl.

[18 mei 2020] Loket geopend voor aanvragen lening grensondernemers

Ondernemers die in Nederland hun bedrijf hebben maar over de grens wonen (in de EU, EER of Zwitserland) en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Per 18 mei is deze financiële ondersteuning aan te vragen bij de gemeente Maastricht. Maastricht voert de regeling voor heel Nederland uit. Meer op rijksoverheid.nl.

[13 mei 2020] Uitkering van 600 euro voor werkeloze flexwerkers

Het kabinet wil flexwerkers die getroffen zijn door de coronacrisis drie maanden lang een uitkering van 600 euro geven. Om in aanmerking te komen voor de regeling moeten de flexwerkers wel inkomen hebben gehad aan het begin van het jaar. Ook mogen ze niet in aanmerking komen voor andere regelingen, zoals ww. De Tweede Kamer moet zich nog wel over de regeling uitspreken. Meer op rtlz.nl.

[11 mei 2020] Gratis coaching voor mkb’ers in coronaproblemen

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen en failliet dreigen te gaan, kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen. Dat komt doordat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de subsidie aan de Stichting Ondernemersklankbord (OKB) met 240.000 euro verhoogt. Tot nu toe betaalden mkb’ers nog 150 euro aan eigen bijdrage. Meer op rijksoverheid.nl.

[8 mei 2020] Extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven

Het kabinet komt met een extra overbruggingskrediet voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De leningen worden verstrekt door banken en de overheid staat voor 95 procent garant. De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC). De regeling wordt nu uitgewerkt en moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Meer op rijksoverheid.nl.

[7 mei 2020] Aanmeldingen steunmaatregelen agrarische sector alvast mogelijk

Ondernemers uit de sierteeltsector, de voedingstuinbouw (gespecialiseerd in producten voor de horeca) en de fritesaardappelsector die (grote) schade oplopen door de coronacrisis kunnen zich vanaf vandaag alvast melden bij RVO. De definitieve vaststelling van de regeling kan pas gedaan worden na goedkeuring door de Europese Commissie, maar ondernemers kunnen zich nu alvast aanmelden. Meer op rijksoverheid.nl.

[28 april 2020] Uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vergroot de financiële ondersteuning voor ondernemers en vereenvoudigt de voorwaarden van een aantal regelingen:

 • Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).
 • De verhoging van 400 miljoen naar 10 miljard euro van het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling woensdag 29 april 2020 officieel open voor bedrijven waarbij de looptijd van een krediet zes jaar gaat worden.
 • Financiering voor ondernemers via de speciale coronaregeling van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) wordt opnieuw versoepeld. De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om het terug te betalen.

Meer op rijksoverheid.nl.

[25 april 2020] Overbruggingskrediet (COL) voor startups en scale-ups

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) een aanvraag indienen voor de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Het overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers is eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. Het kabinet trekt in eerste instantie € 100 miljoen uit voor de regeling. Meer op rom-nederland.nl.

[24 april 2020] Ook Tozo voor grenswerkers en AOW’ers

Voor zowel zelfstandige AOW’ers als zelfstandige grenswerkers (gevestigd in NL, maar wonend in het buitenland) geldt dat zij alleen onder gunstige voorwaarden een lening kunnen afsluiten. De inkomensaanvulling geldt voor hen niet. Naar verwachting is het mogelijk voor deze groepen om vanaf eind april een aanvraag te kunnen doen met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 maart. Aanvragen indienen kan t/m 31 mei. Meer op rijksoverheid.nl.

[24 april 2020] Extra fiscale steun voor zzp’ers en ondernemers

Het kabinet voert extra maatregelen in om zzp’ers en ondernemers te steunen zodat ze minder geld kwijt zijn aan belastingen. Zelfstandigen die minder werken door de crisis worden niet gekort op hun fiscale voordelen als zij niet aan het urencriterium voldoen door de coronacrisis. Daarnaast krijgen ondernemingen de mogelijkheid om verliezen van dit jaar makkelijker te verrekenen met winsten uit eerdere jaren. Meer op rijksoverheid.nl.

[15 april 2020] 650 miljoen voor aanvullende maatregelen agrarische sector

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt met een omzetschaderegeling ter hoogte van 600 miljoen euro voor bedrijven in de sierteelt en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw. Uitgangspunt is dat de eerste 30 procent van de omzetderving voor ondernemers is en de overheid de resterende 70 procent van de schade voor een aanzienlijk deel compenseert. Daarnaast is er 50 miljoen euro beschikbaar voor fritesaardappeltelers. Zij krijgen een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben. Meer op rijksoverheid.nl.

[15 april 2020] Aanvullende ondersteuning voor culturele sector

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector. De extra 300 miljoen euro is een aanvulling op de bestaande maatregelen. Cruciale private partijen komen in aanmerking als door hen de generieke maatregelen maximaal zijn benut. Meer op rijksoverheid.nl.

[14 april 2020] Ook coronaregeling voor ontslagen flexwerkers

Het kabinet gaat kijken naar een tijdelijke, uitvoerbare regeling voor flexwerkers die sinds 1 maart geen werk meer hebben. Zij komen vaak niet in aanmerking voor de huidige maatregelen uit het noodpakket van de overheid. Lees meer op ad.nl.

[14 april 2020] Uitbeiding Tozo voor grensgevallen

Er komt een extra, tijdelijke regeling die een oplossing moet bieden voor zelfstandigen die tegelijkertijd een kleine baan in loondienst hebben. Zij hebben geen recht op een vergoeding vanuit de Tozo, omdat ze niet aan het urencriterium voldoen, maar ook geen recht op een WW-uitkering, omdat ze niet aan de wekeneis voldoen (ad.nl).

Verder heeft staatssecretaris van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gemeld dat er binnen de Tozo een regeling komt voor zelfstandigen die in het buitenland wonen en in Nederland werken (ad.nl).

[7 april 2020] Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers uit

Het kabinet heeft vandaag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups.
 • De premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) wordt verlaagd.
 • De overheid gaat leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro.
 • Meer bedrijven krijgen een eenmalige gift van 4000 euro (uitbreiding TOGS-regeling).
 • Ook ondernemers die werken vanuit huis hebben nu recht op de TOGS. Zij moeten wel een aanvullende verklaring overleggen waaruit blijkt dat de onderneming op het huisadres gevestigd is.

Meer informatie over de uitbreidingen op rijksoverheid.nl.

[6 april 2020] Noodloketten UWV geopend

Vanaf vandaag zijn de digitale UWV-loketten geopend voor een NOW-aanvraag. Die geldt met terugwerkende kracht per 1 maart. Het is belangrijk dat de aanvraag helemaal correct is ingevuld, omdat u per loonheffingsnummer slechts eenmalig een aanvraag kan indienen. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.538 per maand. Op de site van het UWV vindt u hoe de aanvraag in zijn werk gaat en kunt u terecht voor vragen, voorwaarden en meer informatie over rechten en plichten bij een aanvraag van de NOW-regeling.

[6 april 2020] Steunpakket zorgverzekeraars voor zorgaanbieders

Zorgaanbieders die niet direct te maken hebben met zorg aan coronapatiënten, zoals tandartsen, wijkverplegers en fysiotherapeuten, worden door zorgverzekeraars financieel gesteund als zij door de coronamaatregelen minder inkomen hebben. De regeling gaat per 1 mei in, en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart dit jaar en duurt tot zolang de coronamaatregelen van de overheid van kracht zijn. Zorgaanbieders die acuut in financiële nood komen, kunnen nu alvast een vooruitbetaling aanvragen. Meer informatie vindt u op de site van Zorgverzekeraars Nederland.

[3 april 2020] Tools voor ondernemers: welke regelingen gelden voor mij?

Via verschillende tools kunnen ondernemers checken voor welke inkomensondersteuning ze in aanmerking komen.

[2 april 2020] Verruiming belastingmaatregelen

De al eerder ingevoerde belastingmaatregelen, zoals een versoepeld uitstelbeleid, zijn door het kabinet uitgebreid. Ondernemers kunnen nu voor meer belastingsoorten gemakkelijker uitstel vragen en krijgen. De Belastingdienst laat boetes de komende tijd achterwege. Deze regeling geldt in elk geval tot 19 juni 2020. Meer over de nieuwe situatie én voor welke belastingen deze maatregelen gelden, vindt u op rijksoverheid.nl.

[31 maart 2020] Inkomensondersteuning werknemers (NOW): loketten 6 april open

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom van hun werknemers krijgen naar rato van de omzetdaling. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april (tot aan 31 mei) een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Meer informatie op de site van het UWV en Rijksoverheid.nl.

[27 maart 2020] Uitwerking bijstandsregeling ondernemers bekend

Zelfstandig ondernemers die door de uitbraak van het coronavirus op dit moment in financiële nood zitten of dreigen te komen, kunnen gebruikmaken van het noodpakket dat eerder door het kabinet werd aangekondigd. Het gaat om een aanvulling tot bijstandsniveau voor zzp’ers (Tozo) en een eenmalig bedrag van € 4.000 (belastingvrij) voor bepaalde ondernemers (Togs). Deze inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald. De partner- en vermogenstoets vervallen. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. Zzp’ers kunnen deze regeling tot 1 juni bij hun gemeente aanvragen. Lees meer op rijksoverheid.nl.

 • Lees meer informatie bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel

[16 maart 2020] Inkomensondersteuning werknemers

Als u een arbeidscontract heeft en uw werkgever heeft minder werk voor u, dan kan deze een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). Met deze maatregel ondersteunt de overheid bedrijven om uw volledige salaris voorlopig te kunnen doorbetalen. Lees op de site van de Rijksoverheid details over de regeling.

Contact met het Nibud

Heeft u vragen? Wij doen ons best u te helpen.

Contactformulier