Geldwijzer Corona

Contact met het Nibud

Heeft u vragen? Wij doen ons best u te helpen.

Contactformulier

Grip op geld in tijden van corona

Voor veel huishoudens heeft de coronacrisis grote financiële gevolgen. Het Nibud helpt u met tips en hulpmiddelen om grip op uw geld te houden, én informatie over hulpregelingen.

Stappenplan Grip bij geldzorgen

Stappenplan grip op geld bij coronaVoor wie door de coronacrisis plotseling veel minder inkomen heeft, liggen geldproblemen op de loer. Probeer overzicht te houden en tijdig te reageren op de nieuwe situatie. Ons stappenplan geeft handvatten.

Overzicht financiële hulpregelingen

Voor huishoudens en ondernemingen die in geldproblemen komen door de coronacrisis, is er een pakket steunmaatregelen vanuit de overheid. De belangrijkste regelingen vindt u in ons overzicht.

Contact met het Nibud

Heeft u vragen? Wij doen ons best u te helpen.

Contactformulier

Houd grip op geld

Waarop kunt u besparen?

Waarop kunt u besparen?

Welke uitgaven kunt u snel verminderen? Maak een plan.

Bespaarplan › Stappenplan

Maak een maandbegroting

Maak een maandbegroting

Krijg snel overzicht door inkomsten en uitgaven op een rij te zetten.

Download (xls) › Tool

Hulp voor kinderen

Hulp voor kinderen

Voor gezinnen met een laag inkomen zijn er tegemoetkomingen en fondsen.

Informatie › Regelingen