Masterclasses

Contact

Heeft u een vraag over het Nibud Congres Geld & Gedrag 2020? Wij horen het graag.

Contactinformatie

Bij het aanmelden, geeft u aan welke masterclass u wilt volgen.  Heeft u hier een vraag over? Neem dan contact met ons op.

Masterclasses aanbod

Gemeenten moeten straks verplicht een aanbod doen voor schuldhulp aan inwoners met betalingsachterstanden. Maar hoe motiveer je iemand tot hulpverlening als hij of zij geen probleem ervaart? En wat doe je als de ander zich schaamt voor zijn schulden? Frontlijn heeft hiervoor een aanpak ontwikkeld die zich kenmerkt door out-reachend werken aandacht voor achterliggende problematiek die mogelijk op andere gebieden speelt.

Hamza Allaoui Coddy da Silva Paul Hermenet
Hamza Allaoui, Frontlijncoach Team Tweebosbuurt, gemeente RotterdamCoddy da Silva, Frontlijncoach Innovatieplatform IJsselmonde, gemeente RotterdamPaul Hermenet, Teamcoördinator VPS en CAK-jongeren, gemeente Rotterdam

Waar lopen kopers en huurders tegenaan? We gaan concreet aan de slag met een startende ondernemer en een AOW’er die kleiner wil gaan wonen. Een geldverstrekker, een financieel adviseur, een commerciële verhuurder en een woningcorporatie geven hun visie op betaalbaarheid. In interactieve brainstormsessies gaan de deelnemers met elk van deze partijen in gesprek. Zijn er nog wel betaalbare mogelijkheden?

Marcel WarnaarMarjan Verberk
Marcel Warnaar,  senior wetenschappelijk medewerker NibudMarjan Verberk, senior wetenschappelijk medewerker Nibud

Is de energienota een optelsom van de kosten voor gas en elektriciteit of vertelt het ook iets over het (levens)verhaal van huishoudens? Onderzoeksbureau TNO heeft kwalitatief onderzoek gedaan naar energiearmoede en op basis van de bevindingen profielen van verschillende typen huishoudens opgesteld. In deze masterclass bespreken we aan de hand van een profiel en de daarbij behorende sociale aspecten hoe mensen met een vorm van schaarste duurzamer zouden kunnen wonen en van het gas af kunnen gaan.

Nyske JanssenKoen Straver
Nyske Janssen, beleidsadviseur gemeente RotterdamLianne Mack, adviseur duurzaamheid, gemeente RotterdamKoen Straver, sociaal wetenschapper, TNO

Volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet de gemeente bij elke melding een ‘aanbod doen tot een eerste gesprek’. Eén van de manieren om dat te doen is een huisbezoek. Maar dan sta je daar op de stoep, en wat zeg je dan? Mensen met betalingsachterstanden zijn via data geselecteerd en hebben niet om een huisbezoek gevraagd. Hoe zorg je ervoor dat je in gesprek komt en blijft? En waar moet van tevoren al over nagedacht zijn? In deze masterclass gaan we aan de hand van het regiemodel onderzoeken welke benadering werkt.

Jelmer van Dijk
Natasja Popma, trainer en Nibud-coachJelmer van Dijk, trainer

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, met een uitwerking in 6 dimensies. In deze benadering gaat de focus naar het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Welke relatie is er met financiële problemen en gezondheid? En wat betekent dit voor de aanpak en preventie van schulden?

Machteld-Huber
Machteld Huber, oprichter Institute for Positive Health

De afgelopen jaren is de spaarrente keer op keer verlaagd en deze staat nu bijna op 0. Wat gebeurt er als dit doorzet en de spaarrente negatief wordt? Hoe reageren klanten van de bank hierop en welke acties zijn zij van plan? En wat kan de bank zelf betekenen?

Arjan van Dooren
Arjan van Dooren, manager onderzoek & gedrag Volksbank

In de Nederlandse Schuldhulproute werken bedrijven, gemeenten en schuldhulpverleners samen. Eén infrastructuur, die snel leidt naar een bewezen effectief hulpaanbod bij (beginnende) financiële problemen. Waar staan we op dit moment? En hoe komen we verder? We gaan in debat over dataportabiliteit, de inzet van voorzieningen en de samenwerking publiek-privaat.

ron-steenkuijl
Ron Steenkuijl, aanjager en co-founder Nederlandse Schuldhulproute

In deze masterclass behandelt Aisa Amagir inzichten uit haar promotieonderzoek naar de effectiviteit van financiële educatie op de financiële geletterdheid van jongeren. Ze gaat specifiek in op hoe jongeren toekomstgericht kunnen leren denken als het gaat om omgaan met geld in het algemeen en sparen in het bijzonder.

Aisa Amagir
Aisa Amagir, lerarenopleider economie aan de Hogeschool van Amsterdam en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam

Sinds 2019 kunnen dienstverleners toegang krijgen tot informatie van de betaalrekening van rekeninghouders, dankzij de herziene Europese richtlijn betaaldiensten (Payment Services Directive 2, PSD2). Dienstverleners kunnen daardoor nieuwe betaaldiensten leveren, mits de rekeninghouders toestemming geven voor het delen van de betaaldata. Hoe kijkt de Nederlandse consument hier tegenaan? En wat kunnen dienstverleners doen om bereidheid tot het delen van betaaldata te vergroten?

Marc van der Maarel
Marc van der Maarel, senior policy advisor, DNB

Contact

Heeft u een vraag over het Nibud Congres Geld & Gedrag 2020? Wij horen het graag.

Contactinformatie