Compensatie en klachten

Ik vraag me af of ik met mijn polis in aanmerking kom voor compensatie. Ik wil erachter komen hoe dat zit.

— Patricia Kok uit 's-Hertogenbosch

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen

Compensatie en klachten

Er is veel te doen geweest over beleggingsverzekeringen. In het verleden is het voorgekomen dat er te hoge kosten zijn berekend. Hoe zit het precies met compensatieregelingen die voor deze gevallen getroffen zijn? En wat als u een klacht heeft?

Compensatieregelingen

Een verzekeraar gebruikt een deel van de premie voor het betalen van kosten. In het verleden zijn er weleens te hoge kosten berekend. Daardoor heeft de beleggingsverzekering de bijnaam ‘woekerpolis’ gekregen. Niet bij alle beleggingsverzekeringen is dat echter het geval. Maar is er sprake geweest van te hoge kosten, dan is daarvoor compensatie gegeven. Alle verzekeraars hebben hiervoor regelingen. Degenen voor wie zo’n regeling geldt, zijn hier over – meestal per brief – geïnformeerd door hun verzekeraar. Het eventuele bedrag is dan bijgestort in de polis of op een andere manier uitgekeerd. Heeft u een vraag over de compensatieregeling? Neem contact op met uw verzekeraar.

Claimorganisaties

De stichting Woekerpolis Claim en stichting Verliespolis hebben in 2008 met verschillende verzekeraars compensatieakkoorden gesloten. Na deze tijd zijn er verschillende claimorganisaties bijgekomen die consumenten helpen om een schadevergoeding te krijgen. De organisaties verschillen van elkaar:

  • sommigen richten zich op een gezamenlijke procedure tegen een verzekeraar, anderen ook op individuele procedures.
  • sommigen richten zich op een specifieke verzekeringsmaatschappij, anderen op verschillende verzekeraars.

Op de website van de Consumentenbond vindt u een overzicht van alle claimorganisaties en voor welke beleggingsverzekeringen zij claims hebben ingediend. Houd er rekening mee dat een claimorganisatie geld kost. De kosten van de verschillende organisaties staan ook op de website van de Consumentenbond.

Vergoeding

In de compensatieregelingen zijn voor beleggingsverzekeringen maximale kostenpercentages per jaar afgesproken. Als er meer kosten ingehouden zijn op uw polis dan wat is afgesproken in de compensatieregelingen, dan komt u in aanmerking voor een vergoeding. Geldt dit voor u, dan heeft uw verzekeraar u geïnformeerd over wel of geen vergoeding en over de eventuele hoogte ervan. Beleggingsverliezen worden niet vergoed. Dat is een risico van het product waarvoor u gekozen heeft.

Bijzondere situaties

Alle compensatieregelingen kennen per verzekeraar ook een regeling voor zogenaamde schrijnende situaties. Daarbij gaat het om de situatie waarin de polishouder na toepassing van de algemene compensatieregeling nog steeds wordt geconfronteerd met een aanzienlijk verlies als gevolg van de specifieke productkenmerken (anders dan het normale beleggersrisico). Of u aanspraak kunt maken op een aanvullende vergoeding van uw verzekeraar hangt af van de voorwaarden van de specifieke regeling.

Klachten

Als u het niet eens bent met de hoogte van uw compensatie of u heeft te horen gekregen dat u niet in aanmerking komt voor compensatie en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u allereerst een klacht indienen bij uw verzekeraar.

Als u er samen niet uit komt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of aan de rechter.

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen