Begrippenlijst

Uitleg bij begrippen

Hier vindt u de betekenis van enkele termen die vaak voorkomen in financiële nabestaandenregelingen.

Anw-uitkering

Anw staat voor Algemene nabestaandenwet. Een anw-uitkering is een uitkering aan nabestaanden (kinderen en/of de partner). Om een anw-uitkering te krijgen moeten u en/of uw kinderen aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nabestaandenregeling

Onderdeel van de pensioenregeling die een werkgever aanbiedt. Dit deel van de regeling zorgt voor een uitkering aan de partner en kinderen die achterblijven als de werknemer overlijdt.

Nabestaandenpensioen

Een uitkering aan de partner die achterblijft (ook wel partnerpensioen) en/of de kinderen die achterblijven (ook wel wezenpensioen), via de (ex)werkgever.

Op risicobasis

Als er een nabestaandenregeling is, is er vanuit de werkgever een uitkering geregeld voor partner en kinderen. Dit kan op twee manieren geregeld zijn. Als het ‘op risicobasis’ is, geldt dat nabestaanden geld ontvangen als de werknemer meedoet aan deze pensioenregeling als hij/zij overlijdt. Het recht op nabestaandenpensioen vervalt als hij/zij er niet meer werkt.
Wilt u weten of uw regeling op risicobasis is of op opbouwbasis? U kunt dit vinden in het document Pensioen123 op de website van uw pensioenfonds, of neem contact op met het pensioenfonds.

Op opbouwbasis

Als er een nabestaandenregeling is, is er vanuit de werkgever een uitkering geregeld voor partner en kinderen. Dit kan op twee manieren geregeld zijn. Als dit ‘op opbouwbasis’ is, bouwt de werknemer ieder jaar een deel van het pensioen voor de achterblijvende partner en kinderen op, en het recht op uitkering blijft bestaan als de werknemer uit dienst is. Soms heet dit ook ‘op kapitaalbasis’.
Wilt u weten of uw regeling op opbouwbasis is of op risicobasis? U kunt dit vinden in het document Pensioen123 op de website van uw pensioenfonds, of neem contact op met het pensioenfonds.

Op kapitaalbasis

Dit is een andere term voor ‘op opbouwbasis’, die door sommige pensioenfondsen wordt gebruikt.

Bijzonder nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen voor gescheiden mensen; als de ene ex-partner overlijdt heeft de andere ex-partner hier mogelijk recht op.

Pensioenregeling

In een (werknemers)pensioenregeling van een werkgever staat hoe een werknemer (ouderdoms)pensioen opbouwt en wat er eventueel is geregeld voor nabestaanden bij overlijden.

Uitruilen

Op het moment dat iemand zijn pensioen laat ingaan kan hij of zij ervoor kiezen een deel van het pensioen om te zetten in extra nabestaandenpensioen of andersom. Soms mag iemand ook uitruilen op het moment dat hij of zij uit dienst gaat.

Conversie

Als mensen uit elkaar gaan na een huwelijk of geregistreerd partnerschap, gelden er standaard wettelijke regels voor de verdeling van het pensioen en het partnerpensioen. Mensen kunnen zelf andere afspraken maken. Conversie is een manier van verdelen, waarbij een deel van het pensioen en/of het partnerpensioen wordt omgezet in een eigen recht op pensioen voor de ex-partner. Als één van de (ex)partners binnen twee jaar na de scheiding de keuze voor conversie doorgeeft aan het pensioenfonds of de verzekeraar, zorgt het fonds of de verzekeraar ervoor dat de ex-partner een eigen recht krijgt.

Overlijdensrisicoverzekering

Dit is een verzekering die zorgt voor een uitkering (vaak eenmalig), als degene die de verzekering heeft afgesloten overlijdt voor een bepaalde datum. Degene die de uitkering ontvangt kan een familielid zijn, maar ook iemand anders.

Wezenpensioen

Onderdeel van de nabestaandenregeling in de pensioenregeling van een werkgever. Het zorgt voor een uitkering aan een kind nadat degene die pensioen opbouwt (of opgebouwd heeft) is overleden. De uitkering loopt door tot het kind 18 jaar wordt. Vaak langer, zolang het kind studeert.

Partnerpensioen

Onderdeel van de nabestaandenregeling in de pensioenregeling van een werkgever. Het zorgt voor een uitkering aan de partner.

Ouderdomspensioen

Onderdeel van de pensioenregeling die een werkgever aanbiedt. Naast ouderdomspensioen kan nabestaandenpensioen daar ook deel van uitmaken.

Werknemerspensioen

In een (werknemers)pensioenregeling van een werkgever staat hoe een werknemer (ouderdoms)pensioen opbouwt en wat er eventueel is geregeld voor nabestaanden bij overlijden.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem contact op

© Nibud 2021