Aanpassen van uw polis

Door alle informatie over beleggings-verliezen maak ik me zorgen. Ik wil weten wat er voor mij mogelijk is.

— Cillian van Veen uit Rotterdam

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen

Aanpassen van uw polis

Misschien zijn er mogelijkheden om uw beleggingsverzekering aan te passen waardoor de verwachte opbrengst verbetert. Het is goed om in actie te komen om dit te onderzoeken. Op deze pagina vindt u een overzicht van de opties die er zijn.

Uw adviseur helpt

Het is verstandig de mogelijkheden voor het aanpassen van uw beleggingsverzekering door te spreken met uw adviseur. Uw adviseur kijkt samen met u wat u kunt doen in uw persoonlijke situatie. Goed om te weten is dat wanneer uw beleggingsverzekering gekoppeld is aan een hypotheek, u toestemming van uw geldverstrekker nodig heeft om een aanpassing te doen.

De mogelijkheden op een rij

Als u ervoor kiest uw beleggingsverzekering aan te passen, dan kunt u dit kosteloos doen. Voor het aanpassen van een beleggingsverzekering zijn er verschillende mogelijkheden.

  1. Verzekerd bedrag van de overlijdensrisicoverzekering aanpassen
  2. Overlijdensrisicoverzekering stopzetten of een losse overlijdensrisicoverzekering sluiten
  3. Ander beleggingsfonds kiezen
  4. Premiebedrag wijzigen
  5. (Tijdelijk) premievrij maken
  6. Afkopen of overstappen naar een ander product

1. Verzekerd bedrag van de overlijdensrisicoverzekering aanpassen

Op het polisblad van uw verzekering staat of u een overlijdensrisicodekking heeft. Er wordt dan een bedrag uitgekeerd bij overlijden. Op het waardeoverzicht dat u jaarlijks ontvangt kunt u zien hoeveel u hiervoor betaalt. U kunt overwegen het verzekerde bedrag voor uzelf of uw eventuele partner te verlagen. Op deze manier kan een groter deel van uw premie worden belegd. En kunt u naar verwachting meer opbouwen. Er wordt dan wel minder uitgekeerd bij overlijden.

2. Overlijdensrisicoverzekering stopzetten of losse overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Als u de overlijdensrisicodekking uit uw verzekering haalt, ontvangt u geen uitkering meer bij overlijden. Uw premie, min de kosten, wordt dan volledig gebruikt om vermogen op te bouwen. U kunt er voor kiezen om een aparte overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Vaak betaalt u op deze manier minder kosten. Hou bij de bepaling van het verzekerde kapitaal rekening met de waarde die in uw beleggingsverzekering zit. Deze waarde komt bij overlijden ook vrij.

3. Ander beleggingsfonds kiezen

U kunt ook kiezen voor een ander beleggingsfonds. Bijvoorbeeld een beleggingsfonds met lagere kosten. U kunt ook kiezen voor een beleggingsfonds met minder risico. Of juist een met meer risico. Als u kiest voor een ander beleggingsfonds, heeft dit gevolgen voor de waarde die u nog gaat opbouwen. Daarom is een goed advies belangrijk. Toets samen met uw adviseur welke risicobereidheid u heeft en stem daar uw beleggingskeuze op af.

4. Premiebedrag wijzigen

U kunt ervoor kiezen om (tijdelijk) meer of juist minder geld in uw beleggingsverzekering te stoppen. Bijvoorbeeld door de premie te verlagen of juist een extra storting te doen. Hierbij is het wel belangrijk te weten dat u bij een grote verlaging van de premie het risico loopt dat uw verzekering ‘leeg loopt’. Dit betekent dat er na aftrek van kosten en eventuele premies voor de overlijdensrisicoverzekering weinig of geen geld meer overblijft om mee te beleggen. Wilt u de premie verhogen? Let dan op wanneer u de verzekering heeft afgesloten. Als dit was op een moment dat er nog andere belastingregels golden, dan kunt u bijzondere vrijstellingen verliezen bij het verhogen van de premie.  Om meer hierover te weten te komen kunt u het beste uw verzekeraar of adviseur bellen.

5. (Tijdelijk) premievrij maken

U kunt ervoor kiezen om de verzekering (tijdelijk) premievrij te maken. Dan betaalt u geen premie meer en wordt het eindkapitaal bepaald door de waardeontwikkeling van het huidige kapitaal. Ook bij deze optie bestaat het risico dat uw verzekering ‘leeg loopt’ en dat er daardoor nauwelijks meer geld overblijft om mee te beleggen. Het premievrij maken heeft gevolgen voor de waardeopbouw van uw verzekering, omdat er niet meer belegd wordt vanuit de nieuw te storten premies.

6. Afkopen of kiezen voor een ander product

Overstappen naar een ander product kan ook een optie zijn. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen te gaan sparen plaats van beleggen bij een bank. Of u kunt gaan banksparen voor een lijfrente. Ook kunt u kiezen voor een andere, vernieuwde beleggingsverzekering. Deze is vereenvoudigd en goedkoper. Wanneer u kiest voor een ander product, dan koopt u uw beleggingsverzekering af. De verzekeraar keert u dan de gehele waarde van uw huidige beleggingsverzekering uit. Uw financieel adviseur kan samen met u kijken naar welke alternatieve producten u zou kunnen overstappen. U kunt er ook voor kiezen uw verzekering af te kopen en niet voor een ander product te kiezen. De verzekeraar maakt dan de waarde van uw verzekering aan u over. Aan het afkopen van uw beleggingsverzekering kunnen kosten verbonden zijn. Ook kan het fiscale gevolgen hebben. Vraag daarom bij uw verzekeraar of adviseur na wat in uw situatie de gevolgen van het afkopen zijn.

Maak een afspraak

Contactadressen van alle verzekeraars op een rij.

Naar alle adressen