Direct naar content

Privacyverklaring

Het Nibud respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Het Nibud houdt zich hierbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Dit betekent onder andere dat wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. Als we persoonsgegevens verzamelen dan:

 • proberen we dit te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • vragen we u indien vereist eerst om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken
 • nemen we passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en we eisen dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
 • verstrekken we uw persoonsgegevens niet zonder toestemming aan derden, tenzij het Nibud daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, of tenzij het nodig is voor het (technisch) uitvoeren van de door u gevraagde dienst.

Voor vragen of opmerkingen over ons privacy- en cookiebeleid kunt u altijd contact opnemen met het Nibud via ons contactformulier.

Inhoud van deze privacyverklaring

 1. Contactgegevens en Privacyfunctionaris
 2. Hoe verzamelt het Nibud persoonsgegevens?
 3. Welke persoonsgegevens verwerkt het Nibud waarvoor en op welke grond?
 4. Samenwerking en beveiliging
 5. Inzage en wijzigingen van uw gegevens
 6. Onderzoek
 7. Bewaartermijnen
 8. Klachten
 9. Websites en tools van derden
 10. Wijzigingen privacyverklaring

1. Contactgegevens en Privacyfunctionaris.

Het Nibud

Adres: Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht
E-mail: [email protected]. Privacygerelateerde vragen graag naar [email protected]
Tel: 030 – 23 91 350 (bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00)

Privacyfunctionaris

Naam: Dhr. Ezra Bos
E-mail: [email protected]

2. Hoe verzamelt het Nibud persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

 • wanneer u ons deze verstrekt in het kader van onze dienstverlening, bv. via de website, de webwinkel of onze rekentools
 • wanneer u ons belt, mailt of met ons contact opneemt via een contactformulier op een van onze website(s)
 • als u bij ons op bezoek komt
 • via derden met wie wij samenwerken in het kader van onze dienstverlening of onderzoek, bv. als wij onderzoek uitvoeren in opdracht van een andere organisatie.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt het Nibud waarvoor en op welke grond?

→ Contactgegevens

U kunt ons benaderen met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen indien gewenst, contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Uw gegevens worden gebruikt en bewaard om u te kunnen beantwoorden of omdat dit wettelijk is bepaald (bv in het geval van klachten en/ of retourneren van producten). We bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

→ Bestel- en betaalgegevens

Wanneer u een bestelling plaatst, bv in onze webwinkel, verwerken we de volgende gegevens van u:

 • voorletters
 • achternaam
 • aanhef
 • (factuur)adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt (bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software
 • betaalgegevens
 • aankoopgeschiedenis

Bovenstaande gegevens hebben we nodig om uw bestelling te kunnen verwerken en verzenden.

U heeft de mogelijkheid een account aan te maken in onze webwinkel, zodat u altijd inzicht heeft in uw bestellingen. In dat geval slaan we ook uw inloggegevens op. Een account helpt u bij een volgende bestelling, aangezien uw (verzend)gegevens dan automatisch worden overgenomen.

Incidenteel informeren we (een deel van) onze klanten per e-mail over relevante updates die betrekking hebben op producten en diensten die zijn aangeschaft.

→ Online bezoekgegevens website(s)

Het Nibud is eigenaar van de volgende websites:

 • nibud.nl
 • scholieren.nibud.nl
 • persoonlijkbudgetadvies.nibud.nl
 • bufferberekenaar.nibud.nl
 • zelfjeschuldenregelen.nl
 • berekenuwrecht.nibud.nl
 • pensioenschijf.nibud.nl
 • werkzorgberekenaar.nibud.nl
 • nibudbewaarwijzer.nl
 • opvoedtest.nibud.nl
 • startpuntgeldzaken.nl (geldplannen)

Op al onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. We maken hierbij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet opgeslagen. De volgende persoonsgegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website(s):

 • het IP-adres van uw computer
 • het tijdstip van opvraging
 • gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.

Uw IP-adres is voor ons niet zichtbaar in de rapportages. Google maakt een vervangende bezoekers-id aan, die na 36 maanden automatisch wordt verwijderd.

→ Online bezoekgegevens tools en testen

Wij bieden, via onze websites, een aantal rekentools en testen aan, waarmee u inzage kunt krijgen in uw financiële situatie. Alle (onderstaande) persoonsgegevens die we u vragen in te vullen of te selecteren, zijn nodig om de juiste berekeningen of cijfers te kunnen tonen.

Bij onze tools maken we in sommige gevallen gebruik van (lokaal opgeslagen) id’s om ingevoerde gegevens van terugkerende bezoekers te kunnen tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.

Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd bewaard om het technisch functioneren van de tools en Geldplannen te monitoren en te verbeteren. Daarnaast monitoren we het gebruik met behulp van Google Analytics. In onze rapportages zijn geen IP-adressen zichtbaar.

 • Persoonlijk Budgetadvies, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • uw gezinssamenstelling
  • uw geboortedatum
  • informatie over uw inkomen en uitgaven
  • informatie over uw woning
  • bezit en type auto
 • Bufferberekenaar, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • uw gezinssamenstelling
  • informatie over inkomsten en huidige buffer
  • informatie over uw woning
  • bezit, type en kenteken auto
 • Zelfjeschuldenregelen.nl, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • informatie over betalingsachterstanden (scan)
  • schuldeisers en openstaande schulden
  • uw gezinssamenstelling
  • uw leeftijd
  • informatie over inkomsten en uitgaven
  • informatie over uw eigen- of huurwoning
  • bezit en type auto
  • e-mailadres (indien u het overzicht toegestuurd wilt hebben)
 • Berekenuwrecht, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • uw gezinssamenstelling
  • uw geboortedatum
  • informatie over uw inkomen en uitgaven
  • informatie over uw woning
 • Pensioenschijf-van-vijf, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • uw gezinssamenstelling
  • informatie over inkomsten en uitgaven
  • informatie over uw woning
  • bezit en type auto
 • Werkzorgberekenaar, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • uw gezinssamenstelling
  • werksituatie gezinsleden
  • kinderopvang gegevens
  • informatie over uw woning
  • informatie over uw inkomsten, uitgaven en (spaar)geld
 • Nibudbewaarwijzer, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • huishoudsamenstelling
  • werksituatie (van u en eventueel uw partner)
  • eigen- of huurwoning
  • bezit van auto, motor, scooter of bromfiets
  • informatie over administratieve documenten die u bewaart
  • e-mailadres (indien u het overzicht toegestuurd wilt hebben)
 • Koopkrachtberekenaar, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • gezinssamenstelling
  • inkomen
 • Begrotingsformulier voor scholieren, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • geslacht
  • leeftijd
  • informatie over uw inkomen en uitgaven
  • e-mailadres (indien u het overzicht toegestuurd wilt hebben)
 • Spaartool voor scholieren, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • gewenst spaarbedrag
  • huidige spaarbedrag
  • maand/ jaar waarop u het gewenste spaarbedrag wilt hebben
 • Opvoedtest, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens van uw kind invullen:
  • naam
  • geslacht
  • leeftijd
 •  Geldplan Sparen, aflossen en beleggen, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • informatie over uw inkomsten, uitgaven en (spaar)geld
  • informatie over uw woning
  • informatie over schulden en/of betalingsachterstanden
  • e-mailadres (indien u het overzicht toegestuurd wilt hebben)
 • Geldplan Studiespaarplan, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • voornaam en leeftijd van uw kind (voor uw eigen administratie)
  • geld dat u wilt inleggen voor de studieperiode van uw (klein)kind
  • e-mailadres (indien u het overzicht toegestuurd wilt hebben)
 • Geldplan Rondkomen met kinderen, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • leeftijd van uw kind(eren)
  • fase en type onderwijs
  • inkomsten
  • specifieke wensen rondom uw huidige financiële en sociale situatie
  • e-mailadres (indien u het overzicht toegestuurd wilt hebben)
 • Geldplan Beter rondkomen, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • uw gezinssamenstelling
  • uw geboortedatum
  • informatie over uw inkomen en uitgaven
  • informatie over uw woning
  • bezit en type auto
 • Geldplan Kom uit de geldzorgen, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • informatie over betalingsachterstanden en schulden
  • informatie over overige professionele begeleiding (huisarts/ maatschappelijk werk)
 • Geldplan Bijna 18, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • Informatie over bezit van DigiD, verzekeringen en toeslagen
  • Informatie(behoefte) rondom studeren en geldzaken
 • Geldplan Pensioen, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • uw gezinssamenstelling
  • uw geboortedatum (en eventueel dat van uw partner)
  • uw werksituatie nu en in de toekomst (en eventueel dat van uw partner)
 • Geldplan ZZP, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • informatie over de onderneming (bv rechtsvorm, leeftijd, administratie)
  • uw gezinssamenstelling
  • uw inkomenssituatie
  • uw reserves
 • Geldplan Statushouders, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • informatie over bezit van DigiD, verzekeringen en toeslagen
  • informatie(behoefte) rondom geldzaken
 • Geldplan Scheiden, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • leeftijd (partner)
  • aantal kinderen
  • huur- of hypotheeklasten nu en straks
  • WOZ-waarde woning nu en straks
  • informatie over inkomen en vermogen
  • alle uitgaven (partner) nu en straks
 • Geldplan Werkloosheid, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • datum werkloosheid
  • geboortedatum (partner)
  • leeftijd kinderen
  • informatie over uw woning
  • informatie over spaargeld, schulden en alimentatie
  • informatie over inkomen (partner)
 • Risicometer Lenen, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • uw gezinssamenstelling
  • werksituatie gezinsleden
  • informatie over uw woning
  • afgesloten leningen
  • informatie over uw inkomsten, uitgaven en (spaar)geld
 • WerkUrenBerekenaar, hierbij kunt u de volgende persoonlijke gegevens invullen:
  • uw gezinssamenstelling
  • werksituatie gezinsleden
  • kinderopvanggegevens
  • informatie over uw woning
  • informatie over uw inkomsten, uitgaven en (spaar)geld

Voor de Geldplannen geldt dat u de mogelijkheid heeft een account aan te maken, zodat u uw actieplannen en/ of berekeningen kunt terugvinden. In dat geval slaan we naast uw e-mailadres ook uw inloggegevens op. U kunt ervoor kiezen een alert te ontvangen per e-mail voor openstaande actiepunten. Wijzigingen kunt u zelf beheren in uw account.

Voor alle testen geldt dat we uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Wij stellen deze nooit aan derden beschikbaar voor andere doeleinden dan het technisch functioneren van de tools en de verbetering van de werking ervan. Wel kunnen wij uw gegevens combineren met gegevens van andere gebruikers van deze testen om zo algemene informatie te verkrijgen. Deze informatie zullen wij altijd anonimiseren, voordat wij erover publiceren.

→ Cookies

Wij maken bij het aanbieden van online diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
Lees meer over ons cookiebeleid.

→ Onze opleidingen

Alle informatie die door klanten, opdrachtgevers en/ of deelnemers van de Nibud-opleidingen wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het Nibud, de medewerkers en docenten. We gebruiken en verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • functietitel
 • e-mail
 • telefoonnummer
 • werkgever
 • privéadres
 • adres van werkgever (indien van toepassing)
 • vrijwilligersorganisatie (indien van toepassing)

Nibud Academie (academie.nibud.nl)
Een aantal opleidingen wordt ondersteund door een digitale omgeving: academie.nibud.nl. Binnen deze omgeving heeft u de mogelijkheid om een account aan te maken, zodat u aan de opleiding kunt deelnemen en uw werk bewaard blijft. In dat geval maakt u een account aan en worden uw e-mailadres en de inloggegevens opgeslagen. Wijzigingen kunt u zelf beheren in uw account.

→ Social Media

We verzamelen persoonsgegevens via onze social media kanalen: Facebook, Twitter, Pinterest en Linkedin. Bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

→ Nibud-nieuwsbrief

Wij bieden nieuwsbrieven aan voor consumenten en voor professionals. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Meldt u zich af, dan worden uw gegevens binnen 30 dagen verwijderd. Voor het aanmelden vult u de volgende persoonsgegevens in:

 • e-mailadres
 • geslacht
 • voorletters
 • achternaam
 • vakgebieden waar u informatie over wenst te ontvangen (professional nieuwsbrief)

Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt nooit aan derden beschikbaar gesteld voor andere doeleinden dan het versturen en technisch functioneren van de nieuwsbrief.

4. Samenwerking & beveiliging

We geven uw gegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor een goede werking van het platform of als de wet dat zegt. Bedrijven waar wij mee samenwerken en die in het kader van deze samenwerking/ dienstverlening toegang kunnen hebben tot persoonsgegevens, verklaren in een verwerkingsovereenkomst dat deze toegang alleen wordt ingezet voor het doel dat in de overeenkomst wordt benoemd. Wilt u meer weten over de partijen waar wij mee samenwerken of de verwerkingsovereenkomsten die wij afgesloten hebben? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 • Beveiliging

We maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot persoonsgegevens. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Socket Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website(s) wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invult/ doorgeeft.

5. Inzage en wijzigingen van uw gegevens

U hebt het recht uw persoonsgegevens:

 • in te zien
 • te laten verwijderen
 • mee te nemen (dataportability)
 • te laten corrigeren

Ook kunt u (verleende) toestemming intrekken of meer uitleg krijgen over hoe we omgaan met (uw) persoonsgegevens. U kunt hierover contact met ons opnemen via het contactformulier. Vermeld duidelijk wie u bent, wat u wilt en hoe we contact met u kunnen opnemen.

6. Onderzoek

Wanneer u meedoet aan een Nibud-onderzoek, verwerken wij persoonsgegevens die nodig zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Welke gegevens in een specifiek onderzoek worden verwerkt, is vermeld in een bij dat onderzoek horende informatiebrief, privacyverklaring en/of blijkt uit de informatie op de betreffende website of app. U wordt altijd vooraf gevraagd om toestemming.

7. Bewaartermijnen

U persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die is afgestemd op wettelijke regels, of als er geen regels zijn, een periode die redelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Heeft u hier vragen over of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

8. Klachten

Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Privacy functionaris van het Nibud via [email protected]. Als u niet tevreden bent over hoe het Nibud uw klacht afhandelt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Websites en tools van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites en tools van derden die door middel van links met onze website(s) of server zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

10. Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 januari 2023.

Voor gebruikers van de Nibud Academie gelden enkele aanvullingen op de privacyverklaring.