Direct naar content

‘Voorkomen is beter én goedkoper dan genezen’

Praktijkverhaal
toeslagenaffaire gedupeerde persoonlijk gesprek

Decathlon, de grootste sportwinkel van Nederland, groeit snel. Zo heeft het bedrijf sinds vorig jaar een eigen distributiecentrum. Met die groei stijgt ook het aantal medewerkers en de diversiteit. De afdeling HR merkt dat met die groei ook een aantal nieuwe problemen zich aandient, zoals personeel met schulden.

‘Daarom was het tijd om ons daar meer en beter in te verdiepen’, vertelt Channou Gras. Ze is verantwoordelijk voor human resources en payroll bij Decathlon en zocht contact met het Nibud. ‘Drie jaar geleden hebben wij de workshop Omgaan met personeel met schulden ook al eens gevolgd, maar dat was meer informatief. We merken nu dat er meer behoefte is aan gedegen informatie over dit onderwerp en handvatten om mensen met schulden verder te helpen.’

Toename loonbeslagen

Die behoefte komt voort uit het feit dat Decathlon steeds vaker wordt geconfronteerd met kleine loonbeslagen. Channou: ‘In ons distributiecentrum werken veel mensen die niet uit Nederland komen en zij weten vaak niet goed hoe dit soort dingen hier is geregeld. Wet- en regelgeving is in ieder land anders, dus dat maakt het ingewikkeld voor hen.’

Dat geldt niet alleen voor het distributiecentrum. ‘Ook een aantal winkels kampt met dit probleem. De HR-managers van die filialen namen contact met ons op, dus ook die signalen waren aanleiding om de workshop nogmaals te volgen.’

Hoe eerder je in de gaten hebt dat een medewerker met schulden kampt, hoe beter je hem of haar kunt helpen.

Channou Gras, HR en payroll bij Decathlon

Tijdig signaleren

Zowel HR-medewerkers van het hoofdkantoor als filiaalmanagers en mensen die in de winkels verantwoordelijk zijn voor HR, volgden de workshop. Channou: ‘Het belangrijkste dat we hebben geleerd, is om problemen tijdig te signaleren. Hoe eerder je in de gaten hebt dat een medewerker met schulden kampt, hoe beter je hem of haar kunt helpen. Een ander belangrijk aspect is de manier waarop je het gesprek aangaat. En natuurlijk kennis over de instanties waarnaar je kunt doorverwijzen.’

Decathlon heeft besloten de komende tijd meer aandacht te besteden aan mensen met schulden. Channou: ‘Decathlon wil een goede werkgever zijn en daarom is het belangrijk ook dit onderwerp hoog op de agenda te houden. We zien de noodzaak om hier dieper op in te gaan en meer aan te doen. We zijn nu samen met het Nibud aan het bekijken hoe we medewerkers ook andere vormen van begeleiding kunnen bieden, bijvoorbeeld met behulp van een coach. Dat is niet alleen belangrijk omdat wij een aantrekkelijke werkgever willen zijn, maar ook omdat voorkomen in dit geval een stuk goedkoper is dan genezen.’

Dat laatste wordt door Nibud bevestigd. Uit onderzoek blijkt dat wanneer je een medewerker met loonbeslag niet helpt om uit de vicieuze cirkel te komen, je dat als werkgever gemiddeld € 13.000 per jaar kost.

  • Het probleem

    Decathlon merkt dat er steeds vaker kleine loonbeslagen worden gedaan het salaris van werknemers. Met name buitenlandse werknemers weten vaak niet hoe dit soort dingen is geregeld in Nederland.

  • De aanpak

    HR-medewerkers en filiaalmanagers volgden de Nibud-workshop ‘Omgaan met personeel met schulden’ om gedegen informatie en handvatten te krijgen om personeel met schulden te kunnen helpen.

  • Het resultaat

    De medewerkers hebben geleerd om problemen tijdig te signaleren. Andere belangrijke aspecten zijn de manier waarop je het gesprek aangaat en kennis over de instanties waarnaar je kunt doorverwijzen.

Belangrijke inzichten

De workshop van het Nibud is bij Decathlon goed ontvangen. Een aantal HR-medewerkers heeft inmiddels ook een verkorte versie gegeven aan een groep collega’s. ‘De workshop biedt ons belangrijke inzichten, bijvoorbeeld wat het voor een medewerker betekent om schulden te hebben. Mensen schamen zich er vaak voor en accepteren daarom geen hulp. Hoe meer mensen in de organisatie van dat soort dingen op de hoogte zijn, hoe beter we medewerkers met problemen kunnen opvangen. Daarom werken we nu aan een plan waarmee dit onderwerp een goede, vaste plek in de organisatie krijgt.’

Channou raadt de workshop dan ook zeker aan. ‘Medewerkers met schulden zijn vaak het slachtoffer van een situatie waar zij zelf maar lastig uitkomen. Het is nooit zwart-wit. Het is daarom mooi als je op deze manier handvatten krijgt om hen te helpen. Ik ben er trots op dat we daar bij Decathlon de ruimte voor krijgen. En blij met de samenwerking met het Nibud, omdat daar alle kennis en informatie is die we nodig hebben om dit goed aan te pakken.’

Meer weten?

62 procent van de werkgevers heeft medewerkers met schulden. Dit kost een werkgever gemiddeld zo’n € 13.000 per werknemer per jaar. Wil je de juiste tools om financiële problemen bij je werknemers te signaleren? Volg dan de Nibud-workshop Omgaan met personeel met schulden.