Direct naar content

Regelingen naar draagkracht met Aflosberekenaar

Praktijkverhaal

Aandacht loont is niet voor niets het motto van Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN). Het kantoor werkt sinds kort met de Aflosberekenaar van het Nibud. ‘Omdat we regelingen naar draagkracht willen afsluiten. Uit ervaring weten we dat veel debiteuren hun rekeningen graag willen betalen, maar dat soms simpelweg niet kunnen. Dan helpt het om samen te zoeken naar oplossingen.

Aan het woord is Maartje Hoes, teamleider van het Contact Center van GGN. Zij was betrokken bij de introductie van de Aflosberekenaar in de werkwijze van GGN. Maartje: ‘Wij wilden ons regelingenbeleid herzien, en regelingen naar draagkracht vormden daarin het speerpunt. In een gesprek met mensen kom je vaak een heel eind, maar meestal hebben cliënten zelf niet helder wat hun financiële situatie is. Om daar meer duidelijkheid in te krijgen, en dus realistische regelingen te kunnen afsluiten, zetten we nu de Aflosberekenaar in.’

Realistisch aflossen

De Aflosberekenaar van het Nibud is gemaakt voor medewerkers van incassobureaus en bijzonder beheer-afdelingen die telefonisch betalingsregelingen afspreken met klanten. Bij de meeste incassobureaus wordt het maandelijkse aflosbedrag in een betalingsregeling grof geschat. Daardoor wordt er vaak een te hoog, maar soms ook een te laag bedrag afgesproken.

In de praktijk werkt dat niet: mensen komen in de knel, betalen alsnog niet, en raken verder achter met hun betalingen. Dat is niet goed voor hen, maar ook niet voor de kredietverstrekker: incasso en bijzonder beheer vergen veel tijd en geld. De Nibud Aflosberekenaar biedt een uniform, goed onderbouwd en realistisch aflosbedrag dat past bij het inkomen en het uitgavenpatroon van huishoudens.

Inkomsten- en uitgavencijfers als basis

Maartje: ‘Het Nibud heeft goed in kaart wat er gemiddeld binnenkomt en uitgaat in verschillende typen huishoudens. Die informatie vormt de basis voor de Aflosberekenaar. In samenwerking met het Nibud hebben we de berekenaar doorontwikkeld, en naar onze wensen ingericht. Natuurlijk biedt het Nibud op haar website ook al een rekenhulp en zijn er veel cijfers inzichtelijk, maar wij hadden behoefte aan meer informatie.

‘Omdat we aflosregelingen afhankelijk willen maken van de situatie van een gezin. Zijn er kinderen? Betaal je huur of hypotheek? Is er een auto? Betaal je alimentatie? Door dat allemaal in kaart te brengen, ontstaat een completer beeld. En kunnen onze medewerkers mensen beter adviseren. Dat loont, want een regeling die mensen niet kunnen nakomen heeft geen zin.’

Integraal onderdeel van onze dienstverlening

‘De rol van de tool groeit. Aanvankelijk werd de berekenaar voornamelijk in telefoongesprekken gebruikt. Maar we zijn nu bezig met de introductie van een nieuw ict-systeem en daar wordt de Aflosberekenaar ingebouwd. Dat betekent dat we direct advies kunnen geven als we een betaalafspraak maken met mensen. En zo komt deze tool dus steeds nadrukkelijker in beeld.’

Het gebruik van de tool biedt meer structuur aan onze gesprekken met cliënten en het percentage nagekomen regelingen is sterk gestegen.

— Maartje Hoes, teamleider Contact Center GGN

Grote verbetering van onze klantvriendelijkheid

‘Om te beginnen zien we aan de cijfers dat regelingen beter worden nagekomen. Door een pakket van maatregelen, waaronder de Aflosberekenaar, is het percentage nagekomen regelingen gestegen van 88% naar 97%. Daarnaast geeft het ook meer structuur aan de gesprekken die we voeren’, aldus Maartje Hoes.

  • Aflosberekenaar

    Tool

    De Aflosberekenaar biedt een uniform, goed onderbouwd en realistisch aflosbedrag; een aflosbedrag dat past bij het inkomen, en bij het uitgavenpatroon van huishoudens.

‘En tenslotte voelen klanten zich veel meer in hun waarde gelaten omdat we hen niet zomaar een X-bedrag opleggen. Het is voor hen echt een opluchting als we zo meedenken. Het geeft daarmee ook een enorme boost aan onze klantvriendelijkheid.’

Hoes: ‘Het Nibud was vanaf het begint enthousiast over ons verzoek. Ze begrijpen onze wensen, gaan integer met cijfers om en hebben snel opgeleverd. De basis die nu staat is goed, maar ik sluit niet uit dat we de tool in de toekomst nog samen doorontwikkelen. Het was dus een fijne samenwerking!’

‘Ik denk dat het maatschappelijk gezien een mooie stap voor onze branche kan betekenen om zo te werken. Als je betere afspraken kunt maken, is het resultaat ook beter. En daar zijn alle partijen mee geholpen.’

Interesse in de Aflosberekenaar voor jouw organisatie?