Direct naar content

Pensioenplatform Brand New Day toont inkomsten én uitgaven

Praktijkverhaal

Brand New Day wil Nederland hèt platform bieden waarop je de op- en afbouw van je vermogen kunt managen. De eerste stap in die ambitie is een feit met een pensioenplatform dat alle gegevens over het pensioen bij elkaar brengt. ‘Het Nibud leverde waardevolle toevoegingen’.

In dit platform kunnen klanten met cijfers van het Nibud ook hun uitgaven op de pensioendatum in kaart brengen en deze matchen met hun verwachte pensioeninkomen. Met deze Pensioenplanner kan de gebruiker vervolgens zijn pensioensituatie beïnvloeden door bijvoorbeeld bij te sparen of anders te beleggen.

Overzicht op huishoudniveau

Brand New Day-directeur Jan Willem Hoitsma: ‘Het online platform is op ieder device te gebruiken en brengt niet alleen het opgebouwde pensioen bij alle werkgevers in kaart, maar ook de AOW, de gegevens van een eventuele partner en de verwachte uitgaven. Je krijgt zo een overzicht op huishoudniveau. De Pensioenplanner geeft vervolgens aan of het misschien handig is om bij te sparen of bijvoorbeeld eerder of later met pensioen te gaan. Er is dus ook een duidelijke call to action.’

Actie ondernemen

Projectleider Theo Aanhaanen: ‘Het gaat niet alleen om inzicht, maar ook om actie ondernemen. Kan ik eerder met pensioen? Is het verstandig mijn beleggingsprofiel te wijzigen? Is het beter om extra pensioen in te leggen? Het online platform is als het ware een kapstok om over dit soort zaken te gaan nadenken.’

‘Het unieke van dit platform is dat je niet alleen inzicht krijgt in het opgebouwde pensioen, maar ook kunt zien hoe je netto uitgaven tegen die tijd zullen zijn. En dat op een toegankelijke, gemakkelijke manier. Om de tool laagdrempelig te houden, is onze aanpak gebaseerd op de vier i’s: interesse wekken op een leuke verrassende manier, informatie bieden, inzicht creëren en vervolgens invloed uitoefenen om er later beter uit te komen.’

Uitgavencomponent heel belangrijk

Jan Willem: ‘De uitgaven-component vinden wij heel belangrijk, omdat het dè manier is om je pensioeninkomen een waardering mee te geven. Daarom is dit een belangrijk uitgangspunt voor het design van de tool geworden. Het Nibud is in Nederland de partij die zowel de cijfers als de tools heeft om dit inzichtelijk te maken. Daar komt bij dat de naam Nibud vertrouwen wekt. En dat is wat we onze klanten willen bieden: onafhankelijke en goed onderbouwde informatie. Het Nibud heeft alles in huis om deze cijfers te genereren en heeft bovendien de tools waarmee deze eenvoudig kunnen worden ontsloten.”

Toegankelijk

Jan Willem: ‘Onze drijfveer is om het onderwerp pensioen toegankelijker te maken voor de meer dan 110.000 werknemers die een bedrijfspensioen bij ons hebben. Een tweede stap zal zijn dat we ook de pensioensituatie in kaart brengen van de 150.000 particulieren die bij ons beleggen of sparen. We gaan dus heel bewust gesegmenteerd aan de slag. We weten dat mensen vanaf hun vijftigste verjaardag meer geïnteresseerd raken in dit onderwerp. Die doelgroep zullen we dus als eerste gaan benaderen. Het is echt onze ambitie om hiermee pensioencommunicatie persoonlijk en schaalbaar te maken.’

Theo: ‘De tool is inmiddels een paar maanden live en we zien een toename in het gebruik. Er wordt vaker ingelogd en – misschien nog wel belangrijker – we zien dat mensen ermee aan de slag gaan. Het spreekt voor zich dat de ontwikkeling van deze tool een hele klus was. Alleen al omdat je goed moet nadenken wat je wel en niet laat zien. Het is niet de bedoeling om een complete financiële planning te maken. Dat doen genoeg andere partijen al. Het gaat dus om de kunst van het weglaten. Zo’n tool moet niet te overweldigend zijn, dan haken mensen snel af.’

De expertise die bij het Nibud in huis is, is voor ons heel waardevol geweest. Net als de fijne samenwerking en de betrokkenheid.

Theo Aanhaanen, projectleider Brand New Day

Waardevolle toevoegingen

Theo: ‘De samenwerking met het Nibud in het ontwikkelproces was heel prettig. Nibud heeft bij alle stappen haar feedback gegeven, en zo is iedereen meegenomen in het proces. Dat heeft een aantal waardevolle toevoegingen opgeleverd. Zo hebben wij vanaf het begin gezegd dat we het uitgavenpatroon van het huishouden wilden meenemen. Nibud kwam met het idee om dan ook het inkomen van de partner mee te nemen. Zo is het plaatje echt compleet.’

Brand New Day is van plan ook andere financiële onderwerpen op deze manier in het platform te integreren en zal ook daarvoor het Nibud inschakelen. Jan Willem: ‘Als wij de tool bijvoorbeeld willen uitbreiden met een deel voor onze particuliere klanten, hebben we ook daar informatie over het uitgavenpatroon nodig. Graag doen we dan opnieuw een beroep op Nibud. De expertise die daar in huis is, is voor ons heel waardevol geweest. Net als de fijne samenwerking en de persoonlijke betrokkenheid.’

Neem contact op