Direct naar content

Opluchting bij werknemers Bilfinger na hulp van Nibud-coach

Praktijkverhaal

Industrieel dienstverlener Bilfinger biedt werknemers die een loonbeslag hebben en er zelf niet meer uitkomen, gesprekken met een Nibud-coach aan. Na een gesprek of twee is er al licht aan het eind van de tunnel!

Bilfinger zet diverse middelen in om medewerkers met financiële problemen te helpen. Soms is het mogelijk en haalbaar om (betaald) overwerk te verrichten of kunnen binnen de cao-afspraken hoge saldi aan vakantiedagen worden uitbetaald. Als dat geen oplossing meer biedt bij echt flinke financiële problemen, biedt Bilfinger eventueel de Nibud-coach aan. Isabelle Meijers, HR Business Partner van Bilfinger, vertelt ons waarom Bilfinger de Nibud-coach voor werkgevers inzet.

Medewerkers met loonbeslag helpen

Vrij recent werd Bilfinger geconfronteerd met een medewerker waarvoor een derde loonbeslag binnen kwam. Bilfinger is met deze medewerker het gesprek aangegaan. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat hij het overzicht over zijn financiële huishouding compleet kwijt was. Komt de medewerker er zelf niet meer uit en heeft hij meer hulp nodig dan Bilfinger kan bieden? Dan schakelt Bilfinger de Nibud-coach in. Daarbij worden eerst de financiële problemen en mogelijkheden in kaart gebracht.

Gesprek aan de keukentafel

Het gesprek met de Nibud-coach vindt plaats aan de keukentafel. De partner van de medewerker is hier ook bij. Dat biedt een veilige omgeving en de oplossingen worden door het hele gezin gedragen. Het effect is daardoor veel sterker dan bij een gesprek op kantoor met een leidinggevende of personeelszaken. En vreemde ogen kunnen dwingen: aan een externe laat je meer zien.

Terugkoppeling

De werkgever krijgt een terugkoppeling – zonder details – na het inventarisatiegesprek bij de medewerker thuis. Zo is voor het bedrijf en de medewerker in grote lijnen duidelijk hoe het ervoor staat. Bilfinger vindt het belangrijk om de werknemer zelf ook te blijven spreken, om te voelen en te proeven of de terugkoppeling van de coach ook zijn beleving is. Dan krijgt hij aandacht en kan hij de werkgever laten zien dat hij zijn financiën weer op de rit kan krijgen. De terugkoppelingbevat ook een plan van aanpak, met een voorstel voor het vervolg (coaching). Daarna gaat de medewerker echt aan de slag met het aanpakken van de financiën, met ondersteuning van de Nibud-coach.

Zorg dat de werknemer zich zo veilig voelt dat hij hulp durft te vragen. Mensen schamen zich rot en dat hoeft niet.

Isabelle Meijers, HR Business Partner van Bilfinger

Opgeluchte medewerker en tevreden bedrijf

In eerste instantie zijn mensen huiverig voor de Nibud-coach: ze zien er tegenop om hun hele hebben en houden op tafel te leggen en ze moeten ook zelf aan de slag. Na een eerste of tweede gesprek is er al licht aan het eind van de tunnel. Dan zeggen ze vol overtuiging dat het gaat lukken. Mensen krijgen weer inzicht in hun eigen administratie. Het langetermijnresultaat is dat ze inzicht krijgen in wat er aan geld uitgaat en ze leren geld te reserveren voor grote uitgaven. De medewerker waarvan onlangs het derde loonbeslag binnen kwam, loopt inmiddels alweer een stuk lichtvoetiger door het bedrijf dan twee maanden geleden.

Bilfinger wil vanwege ziekteverzuimpreventie en goed werkgeverschap dat de medewerkers hun hoofd bij het werk kunnen houden en dat ze hun werk met plezier kunnen doen. Het traject bij een Nibud-coach helpt verzuim voorkomen en is goed voor de loyaliteit van de werknemers naar het bedrijf. Bedrijfsveiligheid staat bij Bilfinger hoog in het vaandel: mensen moeten geconcentreerd hun werk kunnen doen en geen zorgen hebben dat ze de boodschappen niet kunnen betalen. Ook daarbij helpt de Nibud-coach.