Direct naar content

Nibud-voorbeeldhuishoudens geven inzicht in betaalbaarheid van huren

Praktijkverhaal

‘Meer mensen passend huisvesten’ is het motto van woningcorporatie Rondom Wonen in Pijnacker. Omdat de corporatie en huurdersvereniging Argos zich zorgen maakten over de betaalbaarheid van huren voor bepaalde huurdersgroepen, is het Nibud benaderd om een onderzoek te doen.

Het Nibud onderzocht hoe de financiële situatie van verschillende huishoudtypes met bepaalde huren eruitziet. Voorzitter André Plooij van Argos: ‘Zo hebben we een realistischer beeld van hoe verschillende huurdersgroepen er financieel voorstaan.’

De informatie uit het onderzoek wordt door de huurdersvereniging gebruikt om goed geïnformeerd de discussie aan te gaan over verhogingen of verlagingen van de huur. André: ‘Argos en Rondom Wonen zijn samen opdrachtgever van het Nibud. We willen met huurders en met elkaar in gesprek over de betaalbaarheid van het huren en de financiële risico’s van verschillende groepen huurders. Met dit onderzoek kunnen we dat gefundeerd doen.’

Persona’s

Het Nibud heeft voor 10 gezamenlijk bepaalde persona’s (voorbeeldhuishoudens) uit Pijnacker-Nootdorp de praktijkberekeningen gemaakt. De persona’s zijn bepaald aan de hand van specifieke kenmerken, zoals huishoudtype, huurhoogte, inkomenssituatie en andere inkomsten.

De berekeningen maken duidelijk wat de verschillende persona’s onder de streep overhouden bij een bepaald huurbedrag. Gera Esser, manager wonen bij Rondom Wonen: ‘Dit geeft voor de verschillende huishoudens een beeld van de betaalrisico’s omdat er wordt gekeken naar de relatie tussen de inkomsten en uitgaven en het aandeel dat de huur hierin heeft.’

Hoe was de samenwerking met het Nibud?

Gera: ‘Ik heb contact gezocht met het Nibud omdat zij een gerenommeerde partij zijn en ervaring hebben met dit soort onderzoek. Het was heel fijn dat onze contactpersoon al bij het eerste gesprek begreep wat onze vraag was. Het onderzoek is geen ‘landelijk gemiddelde’ maar exact toegesneden op onze situatie in de regio. Dat betekent dat de uitkomsten een goed beeld van de werkelijkheid geven én dat onze huurdersgroepen een gezicht hebben gekregen.’

‘We hebben er vooral uit geleerd dat maatwerk belangrijk is; je kunt niet iedereen over één kam scheren. Verder zijn we door het Nibud tijdens het proces goed op de hoogte gehouden van de voortgang. We hebben fijn samengewerkt.’

Hoe worden de cijfers nu gebruikt?

Gera: ‘We gebruiken de uitkomsten in eerste instantie om te kijken naar inkomensafhankelijke huurverhogingen. We doen zelf ook een breed woonlastenonderzoek, maar daarin worden de verschillende groepen niet vergeleken. Dit is dus veel specifiekere informatie over inkomen in relatie tot huur en overige kosten.’

Dit document geeft ons een goede basis om met elkaar in gesprek te gaan.

André Plooij, huurdersvereniging Argos

André: ‘Een woningcorporatie moet zorgen voor een betaalbare huur, maar moet ook bouwen, er zijn immers veel woningzoekenden. De vraag is waar de grens ligt. Het kan niet zo zijn dat bestaande huurders daarvoor opdraaien. Dit document geeft ons een goede basis om met elkaar in gesprek te gaan. We hebben bij Argos wel eens de indruk dat de corporatie onvoldoende kennis heeft van wat er bij de mensen speelt. Dit onderzoek gaat daar in ieder geval bij helpen.’

Hoe zijn de persona’s bepaald?

Gera: ‘Dat is in goed overleg met het Nibud gebeurd. Zij hebben veel expertise, daar hebben zowel Argos als wij de ervaring met onze huurders aan toegevoegd. Zo zijn de persona’s niet alleen gebaseerd op landelijke feiten en cijfers maar ook op de specifieke situatie in onze gemeente.’

André: ‘Ik heb het Nibud hierin echt als een partner ervaren. Er werd naar ons geluisterd en als het nodig was, zijn er in overleg aanpassingen gedaan.’

Dankzij dit onderzoek hebben we goed in beeld welke groepen het het zwaarst hebben.

Gera Esser, woningcorporatie Rondom Wonen

Hoe nu verder?

Gera: ‘We hebben het onderzoek besproken met ons huurderspanel en ook dat gaf ons weer nieuwe inzichten. We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat huurders in financiële problemen komen. Met de uitkomsten van dit onderzoek hebben we goed in beeld welke groepen het het zwaarst hebben. Met hen gaan wij meer en beter communiceren over bijvoorbeeld regelingen en subsidies en dat vragen we ook aan de gemeente. Het belangrijkste daarbij is dat je begrip hebt voor de situatie van mensen.’

André: ‘Ik draag het voorzittersstokje binnenkort over aan mijn opvolger, maar weet zeker dat dit onderwerp bij ons hoog op de agenda blijft staan. Er was een paar jaar geleden een grote kloof tussen de corporatie en de huurders. Zij hadden veel te weinig kennis van wat er bij de mensen speelt. Het feit dat Rondom Wonen dit samen met ons heeft gedaan, is een belangrijke stap. Het geeft aan dat de dialoog op gang is gekomen en dat moeten we zo houden.’

Ook samenwerken met het Nibud?

Sanne Lamers

Senior wetenschappelijk medewerker