Direct naar content

Met het Geldplan Scheiden naar een financieel actieplan

Praktijkverhaal

Nieuw in het aanbod van de Nibud-tools is het Geldplan Scheiden, voor inzicht in inkomsten en uitgaven na een scheiding. Peter Dinkla – ervaringsdeskundige, mediator bij Scheidingskantoor Zonnebloem én vrijwilliger bij Humanitas – ging er al snel mee aan de slag. Vanuit zijn meervoudige beroepsmatige betrokkenheid vertelt hij over zijn ervaring.

Peter: ‘Als mediator maak ik bij een scheiding afspraken met de mensen die uit elkaar zijn. Als die afspraken er eenmaal liggen, komen ze vaak niet meer terug voor een actualisatie. Terwijl hun woonsituatie, inkomen, gezinssituatie en omgangsregeling vaak na de scheiding nog verandert. Dat zijn risicomomenten om in geldproblemen te komen.’

‘En dat zie ik dan weer terug in mijn werk als vrijwilliger. Daar kom ik veel mensen tegen die door een levensgebeurtenis ná de scheiding in financiële problemen zijn gekomen. Bijvoorbeeld omdat ze ineens werkloos raken, of arbeidsongeschikt, of omdat hun ex-partner overlijdt. Ze raken dan het overzicht kwijt en vragen ons om hulp. Daarbij zette ik tot nu toe een ander geldplan al heel vaak in: het geldplan Kom uit de geldzorgen.’

Besparen lijkt makkelijk maar is voor veel gescheiden mensen erg moeilijk. Dit Geldplan helpt hen om doelen te stellen en te behalen.

Peter Dinkla, mediator en vrijwilliger

Referentiecijfers als hulpmiddel

‘Het Geldplan Scheiden gebruik ik nu al in mijn mediationpraktijk. Samen met de mensen vullen we in het Geldplan hun huidige –  gezamenlijke – inkomsten en uitgaven in. Daarna vullen we aan met hun toekomstige inkomsten en uitgaven, als twee afzonderlijke huishoudens.’

‘Bij alle uitgavenposten geeft het Nibud de bedragen weer van een vergelijkbaar huishouden: referentiebedragen genoemd. Soms maken we het Geldplan eerst alleen met deze referentiebedragen, om het daarna te herhalen met de werkelijke bedragen, die inmiddels bij elkaar zijn gezocht. Menigeen schrikt van de kosten buiten de vaste lasten: boodschappen, kleding, uitjes. Je ziet meteen wat je over hebt, of tekort.’

‘Na het doorlopen van het Geldplan Scheiden heeft de invuller een actieplan in handen, waarmee de inkomsten en uitkomsten weer in balans kunnen komen. Besparen lijkt de makkelijkste actie, maar blijkt voor vele gescheiden mensen in mijn praktijk het moeilijkste. Voor sommige alleenstaanden omdat ze gewoon weinig te besteden hebben. Voor anderen omdat ze het moeilijk vinden om hun levensstandaard los te laten. Met het actieplan kunnen ze zichzelf doelen stellen, en evalueren of ze het doel behaald hebben.’

‘Omdat ik als vrijwilliger vooral mensen tegenkom die al langer gescheiden zijn, zal ik vooral de Ik ben al gescheiden-route in het Geldplan Scheiden gebruiken. Maar de Ik ga scheiden-route geeft net zoveel inzicht. De achtergrondinformatie is voor invullers heel behulpzaam: in één oogopslag zien ze met welke geldafspraken rond scheiden ze te maken krijgen.’

  • Probleem

    Veranderingen van woonsituatie, gezinssituatie, inkomen en omgangsregeling zijn risico-momenten waarop mensen die scheiden in geldproblemen kunnen komen. Peter ziet het regelmatig gebeuren.

  • Aanpak

    Door het Geldplan Scheiden heeft de invuller een actieplan in handen, waarmee de inkomsten en uitkomsten weer in balans kunnen komen. Met dat actieplan kan hij of zij zichzelf ook (spaar)doelen stellen en evalueren of die behaald zijn.

  • Resultaat

    Het Geldplan biedt een inkomens- en uitgavenplaatje van beide ex-partners. Naast de berekening van alimentatie levert dat een heel compleet beeld op, en mogelijk andere uitkomsten waar beide ex-partners zich prettig bij voelen.

Samen op afstand invullen

‘Wat ik ook super vind is dat ik met deelnemers op afstand kan werken aan hetzelfde Geldplan. Dat heb ik met het Geldplan Kom uit de geldzorgen al vaak gedaan. Het was heel fijn dat we niet samen aan de computer hoefden te zitten, maar op afstand samen het Geldplan konden invullen.’

‘Ik kan me helemaal voorstellen dat ook andere mediators en advocaten het Geldplan Scheiden inzetten in hun dienstverlening. Het biedt hen een inkomens/uitgavenplaatje van beide ex-partners. Naast de alimentatieberekening levert dat een heel compleet beeld op, en mogelijk andere uitkomsten waar beide ex-partners zich prettig bij voelen.’

Meer weten over het Geldplan Scheiden?

Sandra Schoenmakers

Adviseur marketingcommunicatie