Direct naar content

Huurtool voor verhuurders

Praktijkverhaal

Welke huur kan uw huurder betalen? Welke huur is eigenlijk te hoog? Een huurtool biedt dit inzicht en helpt bij de keuze voor een betaalbare woning. Zoals de Huurwijzer die we maakten voor Bo-Ex.

Woningcorporaties kunnen deze tool inzetten om kosten aan betalingsachterstanden en eventuele huisuitzettingen te voorkomen.

We zien dat veel huurders voor een woning kiezen die eigenlijk te duur voor hen is, we willen hen hiervoor behoeden. 

— Leonie Heezen, Bo-Ex

Vraag: betalingsproblemen voorspellen

Als verhuurder wil Bo-Ex betalingsproblemen voorkomen en zo vroeg mogelijk oplossen. Is het mogelijk om problemen te voorspellen voordat iemand een huurcontract tekent? Hoeveel huur kunnen (toekomstige) huurders betalen zonder in financiële problemen te komen? De opdracht aan het Nibud was om een tool te ontwikkelen die hier inzicht in geeft, zowel voor de woningcorporatie als voor de huurder.

Aanpak: gegevens over betaalbare huur

Het Nibud beschikt over tabellen met betaalbare huren naar huishoudtype en inkomen. De data uit deze tabellen zijn gebruikt als basis voor een huurtool. Aan de hand van zeven vragen wordt het resultaat weergegeven in een meter. De kleur die de meter uitslaat geeft aan of de huur betaalbaar is of niet. De meter gaat van donkerrood (niet betaalbaar) naar groen (eenvoudig betaalbaar). In samenspraak met Bo-Ex is deze tool geschikt gemaakt voor hun website.

Resultaat: voorlichtingsproduct voor klanten

Het resultaat is een mooi voorlichtingsproduct dat zowel de Bo-Ex als diverse andere woningcorporaties nu ingeframed op hun eigen website aanbieden. Met eigen teksten en eigen lay-out kan deze tool voor iedere verhuurder worden gemaakt en ingezet worden om financiële problemen voor zowel de huurder als de verhuurder te voorkomen.

Neem contact op

Sanne Lamers

Senior wetenschappelijk medewerker