Direct naar content

‘Met de geldplannen kunnen mensen zelf aan de slag, dat werkt’

Praktijkverhaal

De gemeente Nissewaard ziet Startpunt Geldzaken als integraal onderdeel van de dienstverlening op het gebied van schuldpreventie. Dus niet alleen voor financieel kwetsbare inwoners of mensen met geldproblemen. Meer dan 120 gemeenten maken gebruik van de geldplannen van Startpunt Geldzaken. De gemeente Nissewaard zet ze in op een inspirerende manier.

Sharda Scharbaai is Adviseur preventie & vroegsignalering armoede en schulden in Nissewaard. Ze maakt onderdeel uit van het Preventieteam van de gemeente, dat zich richt op vroegsignalering, preventie en vooral het verbinden van mensen. ‘Ons belangrijkste doel is het voorkomen van problematische schulden. De stap naar de gemeente is voor veel mensen groot. Daarom zijn wij zo blij met de geldplannen. Door mensen daarop te wijzen, kunnen ze zelf aan de slag. En dat werkt.’

Hoe hebben jullie de geldplannen ingebed in de dienstverlening?

‘Op de website van de gemeente is een speciale pagina ingericht waar alle diensten en producten op het gebied van schuldhulpverlening en preventie zijn te vinden. Daar vind je dus ook de geldplannen. De drempel om zelf aan de slag te gaan is daardoor laag. En mochten mensen vragen hebben of er niet uitkomen, dan zien ze op die pagina ook waar ze kunnen aankloppen voor nader advies. De geldplannen zijn vaak de eerste stap, daarvoor hoeven ze geen contact op te nemen. Iedereen kan het op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo invullen. Dat vinden veel mensen fijn.’

Hoe krijg je mensen naar die website en via welke kanalen verspreiden jullie de informatie over de geldplannen?

‘We werken daarvoor samen met de partners in het maatschappelijke veld. Door hen te wijzen op de middelen die online beschikbaar zijn, kunnen zij dat onder de aandacht brengen bij hun cliënten. Maar we hebben ook een postercampagne gehad in de stad en we sturen bijvoorbeeld alle jongeren die 18 worden een kaartje voor hun verjaardag. Daarmee feliciteren we hen, maar wijzen we ze ook op de financiële zaken die voor hen veranderen en bieden de online ondersteuning aan. Zo proberen we zoveel mogelijk mensen te wijzen op de geldplannen en over te halen om een preventief adviesgesprek te voeren.’

De geldplannen zijn online tools. Is dat fijn, of is het voor sommige mensen toch lastig?

‘De meeste mensen vinden dat fijn omdat ze de plannen gewoon thuis en wanner het hen uitkomt kunnen invullen. Natuurlijk is er een groep ouderen die dat lastig vindt, maar er zijn genoeg organisaties en mensen in de gemeente die hen daarbij kunnen helpen. Ook statushouders hebben vaak wel wat hulp nodig bij het invullen. Zij worden daarbij ondersteund door vrijwilligers. Als laatste wijzen we via ons intranet ook onze collega’s bij de gemeente op de geldplannen. Onder hen zijn natuurlijk ook mensen met geldzorgen. Het is daarom goed om deze tools ook bij hen onder de aandacht te brengen. Dat gaat online natuurlijk snel en gemakkelijk.’

Je had het net over het verbinden van mensen. Waarom is dat zo belangrijk?

‘We willen graag zoveel mogelijk actieve ‘signaalpartners’ om ons heen verzamelen. Scholen die actief doorverwijzen, huisartsen of praktijkondersteuners die aan de bel trekken, werkgevers die weten wat wij te bieden hebben; het helpt allemaal om zoveel mogelijk mensen tijdig in beeld te krijgen. Door een goede verbinding met hen te zoeken, hopen we dat zij worden verleid om door te verwijzen. Zo maken we het inwoners zo gemakkelijk mogelijk om hulp te zoeken. En dat werkt, want we merken dat steeds meer mensen ons weten te vinden.’

We maken het inwoners zo gemakkelijk mogelijk om hulp te zoeken.

Sharda Scharbaai, gemeente Nissewaard

‘Eens per maand hebben we een online netwerkmoment met alle betrokken partijen zoals maatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en Gezin en verschillende collega’s van afdelingen binnen de gemeente, zoals werk, inkomen en WMO. Iedere keer brengen we een ander thema onder de aandacht en ook dat stimuleert de verbinding. Iedereen is gefocust op z’n eigen werk, maar het is goed om af en toe even uit te zoomen en het grotere geheel te zien. We merken dat we zo écht impact hebben.’

Geïnspireerd door dit verhaal? Neem contact met ons op.

Sandra Schoenmakers

Adviseur marketingcommunicatie