Direct naar content

Gedragswetenschappers Nibud onderzoeken betaalgedrag

Praktijkverhaal

Helpt een flexibele betaaldatum mensen om rekeningen tijdig te betalen? Die vraag stelde incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor Flanderijn aan het Nibud. De gedragswetenschappers van het Nibud hebben ruime ervaring met het adviseren over dit soort interventies en het onderzoeken van de effectiviteit daarvan.

Flanderijn wordt door veel bedrijven en organisaties in Nederland ingeschakeld om openstaande vorderingen te incasseren. Jaarlijks gaat het om zo’n 500.000 nieuwe opdrachten waarbij de focus ligt op vorderingen in het kader van huur, hypotheek, zorg, energie, water, krediet en pensioenen.

Financieel directeur Gerrit van Eck: ‘Wij denken altijd na over nieuwe mogelijkheden om klanten met betalingsachterstanden bij te staan en oplossingen die kunnen bijdragen aan het aflossen van schulden. Een flexibele betaaldatum, mensen zelf laten kiezen wanneer ze hun schuld afbetalen is er daar één van. Het Nibud is een autoriteit op het gebied van de financiële huishouding van Nederlanders. Daarom hebben we daar met deze vraag aangeklopt.’

Voorkomen

Als mensen hun rekeningen niet op tijd betalen, wordt hun schuld verhoogd met incassokosten en rente. Behalve deze extra kosten, zorgen betalingsachterstanden bij veel mensen voor stress. Daarom wilde Flanderijn onderzoeken of het aanbieden van een flexibele betaaldatum tot meer betalingen leidt en tot minder stress.

Flanderijn vraagt schuldenaren nu om binnen vijf dagen een achterstallige rekening te voldoen. Ongeveer de helft betaalt of reageert niet binnen die termijn omdat hun inkomensstroom niet aansluit.

Het aanbieden van een flexibele betaaldatum leidt niet tot meer betalingen. De aanpak wordt wel als vriendelijker ervaren.

Gerrit van Eck, financieel directeur Flanderijn

Van Eck: ‘In het onderzoek is gekeken naar wat er gebeurt als mensen met betalingsachterstanden op hun zorgpremies zelf binnen de periode van een maand mogen kiezen wanneer ze betalen. We verwachtten dat we op deze manier beter zouden kunnen aansluiten bij de inkomensstromen van de schuldenaar, waardoor er meer betalingen binnen zouden komen in het begintraject en onnodige kostenverhogingen worden voorkomen.’

‘Uit het onderzoek blijkt echter dat het aanbieden van een flexibele betaaldatum niet leidt tot meer betalingen. De aanpak wordt wel als vriendelijker ervaren. En er werd ook niet minder betaald, doordat mensen meer tijd hadden om andere rekeningen eerst te voldoen.’

Aanbevelingen

‘Wij ervaren deze uitkomst niet negatief omdat het ook slechtere betaalresultaten had kunnen opleveren. En dat is dus niet het geval. De mensen die aan het onderzoek meededen en die geen datum hebben gekozen, geven vaak als reden dat er zij het bedrag niet in één keer konden betalen.’

‘Er werd dan vaak een regeling getroffen, net als in ons huidige traject. Met betrekking tot het aanbieden van betalingsregelingen kunnen we onze communicatie verbeteren. Dat is dan ook meteen één van de aanbevelingen van Nibud. Die aanpak gaan we in de toekomst uitproberen.’

‘We zijn zeer tevreden over de samenwerking met het Nibud in dit onderzoek. Ook het feit dat het een kwalitatief deel omvatte, heeft ons veel waardevolle informatie opgeleverd. Mensen zijn te spreken over de mogelijkheden die wij hen bieden, vinden dat ze op een prettige manier worden benaderd en ervaren minder stress. Dat is een mooie uitkomst omdat wij altijd op zoek zijn naar wegen om nog klantvriendelijker te werk te gaan.’

Gedragswetenschappen

Het Nibud heeft een nauwe samenwerking met de Universiteit Leiden. Daardoor kunnen we praktijkkennis en inzichten uit de gedragswetenschappen op een valide en pragmatische manier koppelen aan de praktijk. Door onze achtergrond, kennis en ervaring leggen we verbanden met wat we weten van het financieel gedrag van de consument, plaatsen we uitkomsten in perspectief en creëren impact.

Weten hoe je financieel gedrag kunt beïnvloeden?