Direct naar content

Financieel inzichtgesprek maakt medewerkers ONVZ meer duurzaam inzetbaar

Praktijkverhaal

Een financieel inzichtgesprek met een Nibud-coach geeft medewerkers inzicht in hun financiële situatie bij verandering. Wat zijn bijvoorbeeld de financiële gevolgen als ze die gedroomde fotografie-opleiding gaan doen? ONVZ biedt zijn medewerkers deze gesprekken.

Wat is financieel haalbaar als je een andere functie zou gaan vervullen? Of een webwinkel gaat beginnen? Of een nieuwe opleiding start? Of meer voor je kinderen gaat zorgen? Marion Zieck, HR-beleidsadviseur, vertelt waarom ONVZ financieel inzichtgesprekken biedt aan medewerkers.

Vraag: wat is haalbaar bij persoonlijke verandering?

Gelukkig hebben de meeste mensen het bij ONVZ erg naar hun zin. Toch is voor ONVZ duurzame inzetbaarheid van medewerkers erg belangrijk. Medewerkers zouden altijd vanuit hun eigen kracht moeten kunnen kiezen voor iets anders dan hun huidige functie. En niet pas als er een sociaal plan ligt. Vaak weten medewerkers niet of hun ideeën wel financieel haalbaar zijn. Het zou goed zijn om die financiële haalbaarheid al vroeg te toetsen en niet pas op het moment dat er iets met je functie aan de hand is. ONVZ wilde daarom dat mensen inzicht hebben in hun financiën.

Je bent vaak blind voor wat er mogelijk is met het inkomen dat je hebt. Het is goed om iemand anders eens mee te laten kijken.

— Marion Zieck, hr-beleidsadviseur ONVZ

Aanpak: proeverij duurzame inzetbaarheid

In 2017 heeft ONVZ een ‘proeverij’ over duurzame inzetbaarheid gehouden: waar hebben mensen interesse in? Samen met de vakbonden is gekeken hoe dat vorm te geven. Een van de onderdelen was financieel inzicht krijgen. ONVZ nodigde een aantal partijen uit en koos uiteindelijk voor de financieel inzichtgesprekken van het Nibud vanwege de onafhankelijkheid en bekendheid van het Nibud. Maar ook omdat het Nibud een rekenprogramma heeft waarmee medewerkers na de gesprekken thuis nog kunnen berekenen wat de gevolgen zijn van een veranderende omstandigheid. Bijvoorbeeld als je partner minder gaat werken.

Introductie financieel inzichtgesprekken

Via een speciale website LAB (‘later als ik groot ben’) over duurzame inzetbaarheid zijn de financieel inzichtgesprekken bekend gemaakt. De site bevat ook een filmpje van het Nibud over wat de gesprekken inhouden. ONVZ is er net gestart met de gesprekken en de aanmeldingen druppelen langzaam binnen. Mogelijk komt dit door de onbekendheid met dit soort gesprekken. Of mensen zijn een beetje terughoudend om hun hele hebben en houden met iemand te bespreken. ONVZ gaat ervan uit dat er meer aanmeldingen komen als mensen enthousiast zijn geworden en aan collega’s vertellen wat het ze heeft opgeleverd. De eerste gesprekken zijn nu geweest.

Resultaat: medewerkers weten wat financieel haalbaar is

ONVZ wil bereiken dat mensen op een zelfgekozen moment kunnen bepalen welke kant ze op kunnen en wat de mogelijkheden zijn. Dat ze niet op hun plek blijven zitten om af te wachten wat er gebeurt. Maar dat ze bekijken wat ze graag zouden willen doen in de toekomst en of dat financieel haalbaar is. Dat die webwinkel waarover ze stiekem dromen best mogelijk is over twee jaar. Ook financieel.’