Direct naar content

Cijfers Nibud dragen bij aan financieel inzicht-tool Prikkl

Praktijkverhaal

Werkgevers die hun medewerkers willen aansporen om na te denken over zaken als hun pensioen en duurzame inzetbaarheid, kunnen terecht bij Prikkl. Deze start-up geeft medewerkers één op één begrijpelijk advies over hun financiële situatie nu en later. Om uitgavencijfers als vergelijkingsmateriaal in hun tooling te kunnen bieden, benaderden zij het Nibud.

Paulien van Gurp was in 2017 één van de oprichters van Prikkl. ‘We weten dat het aanbieden van informatie op papier of online voor veel mensen niet voldoende is om in beweging te komen. Dat was de belangrijkste drijfveer om Prikkl op te richten. Bijna niemand vindt het leuk om met zijn financiën of pensioen bezig te zijn.’

‘Daarom hebben wij een tool ontwikkeld waarmee we in een kort tijdsbestek als het ware een foto kunnen maken van iemands financiën. En inzichtelijk kunnen maken welke impact het heeft als je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt wordt, minder gaat werken of wordt ontslagen. We combineren de tool met een persoonlijk advies. De adviseur heeft als taak om gegevens in te vullen en de klant te coachen in zijn keuzes.’

Laagdrempelig voor iedereen

Prikkl wil met deze methode het gat vullen dat er is tussen aan de ene kant breed financieel advies van traditionele tussenpersonen – met een forse investering in tijd en geld – en aan de andere kant de vele online pensioenplanners waarvan bekend is dat veel mensen er nooit toekomen om in te loggen omdat ze er geen zin in hebben, het lastig vinden of het gewoon vergeten. Van Gurp: ‘Prikkl wil financieel inzicht zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. Daarom helpen we mensen met het maken van een globaal overzicht en toetsen we dit vervolgens bij de klant. Zo hoeft financieel inzicht niet veel tijd te kosten of duur te zijn.’

Algemene norm

Wat betreft de cijfers in de tool werkt Prikkl het liefst met een ‘algemene norm’. Van Gurp: ‘Het Nibud weet veel van het financieel gedrag van verschillende groepen huishoudens. Die informatie is de ‘algemene norm’ waarop wij ons baseren. Het is fijn dat Nibud op dit terrein marktleider is én onafhankelijk. Die consensus is belangrijk voor ons, het maakt dat onze adviezen als betrouwbaar gezien worden.’

We zien in de toekomst mogelijkheden voor meer nieuwe, financiële toepassingen van Nibud-cijfers.

Paulien van Gurp, Prikkl

De uitgavencijfers van Nibud zijn ingebed in de tool van Prikkl. ‘De hobbel die we daarbij moesten nemen, is dat de gegevens van Nibud zeer gedetailleerd zijn. Dat is heel mooi, maar voor onze methodiek was het beter dat we de gegevens meer op hoofdlijnen konden tonen. Nibud bleek daarin graag met ons mee te denken, dat was heel fijn.

We zijn nu anderhalf jaar bezig en zien inmiddels ook mogelijkheden om in de toekomst meer gebruik te gaan maken van de Nibud-cijfers. Het is goed te weten dat de cijfers van het Nibud geschikt zijn voor meerdere nieuwe financiële toepassingen. Met deze basis kunnen wij scherp blijven op onze eigen filosofie.’