Direct naar content

Almere lanceert Geldspecial Uit elkaar

Praktijkverhaal

Het armoede- en schuldenbeleid van Almere richt zich meer en meer op preventie. Daarbij speelt de gemeente in op ‘life events’: momenten of gebeurtenissen in het leven die van invloed zijn op je financiële positie. Eén van die gebeurtenissen is bijvoorbeeld uit elkaar gaan.

Toen de gemeente in 2020 merkte dat het aantal vragen over scheiden steeg, ontstond het idee om een speciale editie van de Nibud Geldkrant over dit onderwerp te maken. Annet Ottens, beleidsmedewerker bij de gemeente Almere, was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de krant.

Annet: ‘Wij kregen van onze partners in de stad signalen dat er meer vragen over uit elkaar gaan binnenkwamen. Zo ontstond vorig jaar het plan om informatie rond de financiële kant hiervan te bundelen in een krant.’

Voorkomen van financiële nood

De krant is er inmiddels, al is een feestelijke lancering vanwege de coronamaatregelen nog even uitgesteld. Annet: ‘Nadat het plan was ontstaan, hebben we contact gezocht met het Nibud. We werken graag met hen samen omdat er bij het Nibud veel kennis en ervaring is en omdat het een gerenommeerde partij is.’

‘Naast het Nibud hebben we samenwerking gezocht met partners in de stad, zoals de Wetswinkel en wijkteams. De wijkteams én de sociaal maatschappelijke organisaties vormen onze oren en ogen in de stad. Mensen die in de problemen raken, kloppen vaak als eerste bij hen aan.’

Het is natuurlijk het mooiste als deze krant straks op zoveel mogelijk plekken in de stad ligt voor diegenen die de informatie nodig hebben.

Annet Ottens, beleidsmedewerker gemeente Almere

‘Het belangrijkste doel van deze krant is informatie geven, zodat inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun vragen over de financiële consequenties van uit elkaar gaan. Door handvatten te bieden willen we voorkomen dat inwoners door een echtscheiding in financiële nood raken. Als mensen weten wat hen te wachten staat en welke partijen kunnen helpen, kunnen we veel leed voorkomen.’

‘Scheiden betekent vaak ook een emotioneel moeilijke periode. Het ligt voor de hand dat je dan niet vanzelf denkt aan de gevolgen voor je pensioen of het aanvragen van toeslagen die je bijvoorbeeld als alleenstaande ouder kunnen helpen. Dat soort informatie vind je dus in deze krant.’

Verspreiden via partners

‘Wij weten niet wanneer mensen relatieproblemen hebben die mogelijk eindigen in een breuk. De timing van het geven van informatie is dus heel lastig Het is daarmee een onderwerp dat niet alleen tijdens de jaarlijkse dag van de scheiding aandacht krijgt, maar het hele jaar door op de agenda moet staan.’

‘Normaal gesproken zou deze krant in een flinke oplage worden gedrukt en verspreid in de stad. Dat is nu lastig omdat het vanwege de coronamaatregelen voor onze partners tijdelijk niet mogelijk is fysieke spreekuren te organiseren. Zodra dat weer kan, zal de krant alsnog worden gedrukt en worden verspreid onder onze partners. Dan kunnen zij de uitgave meegeven of toesturen aan inwoners die zich bij hen melden met vragen over uit elkaar gaan. Het is natuurlijk het mooiste als deze krant straks op zoveel mogelijk plekken in de stad ligt.’

Naast de krant loopt in Almere ook een pilot met als doel inwoners via een warme overdracht door te verwijzen van wijkteam naar wetswinkel en andersom. Annet: ‘Dat gebeurt nu als zij zich met met financiële problemen melden bij één van deze partijen. Mensen die gaan scheiden en met vragen bij een wijkteam of de Wetswinkel komen, worden wel doorverwezen maar het blijft onduidelijk of zij die stap ook daadwerkelijk zetten.’

‘Door informatie te delen en direct een afspraak te maken, hopen we die drempel te verlagen. Het wijkteam is als het ware de voordeur waar iedereen kan aankloppen. Behalve naar de Wetswinkel, kunnen inwoners ook worden doorverwezen naar bijvoorbeeld de sociaal raadslieden van De Schoor, Humanitas of de VMCA.’

Het voorkomen van financiële problemen bij uit elkaar gaan is niet alleen van belang voor de beide partners maar zeker ook wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Annet: ‘De gemeente Almere vindt het belangrijk bij te dragen aan het voorkomen van financiële problemen en we hopen dat deze Geldspecial Uit Elkaar daarbij zal helpen.’

Interesse?

Interesse in een Geldspecial Uit elkaar in jouw gemeente? Of een bredere aanpak om geldproblemen bij zo’n life event te voorkomen? Het Nibud denkt graag mee. Neem gerust contact op met Anne-Mart Kuijpers of Brigitte ter Laak.