Direct naar content

Aanpak schuldhulpverlening gemeente Leidschendam-Voorburg verschuift

Praktijkverhaal

Duurzaam schuldenvrij: dat is het motto van het nieuwe beleidsplan van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De gemeente zet in op een brede mix van middelen waarin de mens en wat hij nodig heeft centraal staat. Monique de Booij, beleidsontwikkelaar schuldhulpverlening, en Liselotte Hagen, regisseur schuldhulpverlening, vertellen over de ondersteuning van het Nibud.

‘Levensgebeurtenissen zijn vaak kantelpunten in de financiële situatie van inwoners. Bijvoorbeeld een scheiding of werkloosheid hebben veel impact, waardoor financiële problemen kunnen ontstaan. Om dat te voorkomen hebben we extra aandacht voor voorlichting en we gaan daarbij de verbinding zoeken met de sleutelpersonen bij levensgebeurtenissen, zoals de notaris, verloskundige en huisarts.’

‘Het is belangrijk dat deze sleutelpersonen weten welk financieel hulpaanbod in de gemeente beschikbaar is. Wanneer een inwoner ondersteuning nodig heeft, kan hij of zij direct worden doorverwezen.’

Taallessen en financiële educatie

‘Als gemeente willen we er voor alle inwoners zijn. Maar we kunnen er niet omheen dat bij bijvoorbeeld laaggeletterden financiële problemen vaker voorkomen. In onze gemeente zetten we in op het combineren van taallessen en financiële educatie. Dit is een mooie combinatie waar we veel van verwachten.’

‘Onze gemeente verdeelt vanaf 2020 subsidies die bijdragen aan gemeentelijke maatschappelijke doelen via subsidietafels. Per thema werken maatschappelijk partners samen om hieraan een bijdrage te leveren. Via de subsidietafel is de verbinding tussen financiële educatie en taallessen makkelijker te leggen.’

‘In het kader van financiële educatie gericht op jongeren werken we ook met theatervoorstellingen van Playback. Zo wordt de omgang met geld bespreekbaar gemaakt onder jongeren. Ook zetten we in op de Week van het Geld in maart.’

De middelen van de gemeente Leidschendam-Voorburg:

  • Taallessen
  • Financiële educatie
  • Theatervoorstellingen van Playback
  • Week van het Geld
  • Geldfit
  • Startpunt Geldzaken
  • Persoonlijk contact bij betalingsachterstanden

Preventie: online kanalen

‘Ook in bredere zin zetten we in op preventie van geldproblemen. We zijn aangesloten op de Nationale Schuldenroute met Geldfit en Startpunt Geldzaken. In Geldfit zitten de geldplannen bij ons in de eerste afslag: mensen met kleinere betalingsachterstanden kunnen dan online en anoniem werken aan het in balans brengen van hun inkomsten en uitgaven. Dat werkt heel goed. Daarnaast hebben we ook nog de Buddy App, die inwoners helpt om grip te houden op de financiën.’

‘In de ondersteuning aan mensen met betalingsachterstanden en oplopende schulden houden we ons ook bezig met de vraag: wat is het moment waarop mensen ontvankelijk zijn voor hulp? Natuurlijk geeft de nieuwe wet Schuldhulpverlening die voorziet in vroegsignalering daarin veel inzicht. In onze benadering kijken we nadrukkelijk wat in welke situatie nodig is.’

We kijken niet alleen naar de schuld, maar ook naar de mens. Zodat we kunnen variëren in de aanpak die het beste past.

 Monique de Booij en Liselotte Hagen – gemeente Leidschendam-Voorburg

‘Bij een kleine(re) betalingsachterstand sturen we een kaartje en bij een grotere achterstand of meerdere achterstanden zoeken we persoonlijk contact. We monitoren de resultaten van vroegsignalering nauwlettend. Wanneer een inwoner geen hulp accepteert, zien we dit niet als een mislukte interventie. Misschien heb je wel een zaadje bij iemand geplant waarmee de drempel om op een later moment toch hulp te vragen is verlaagd.’

Naast, niet tegenover

‘Als je vraagt wat de belangrijkste ontwikkeling van de laatste tijd is? Dan is dat wel dat onze aanpak verschuift van het technisch oplossen van schulden naar werken aan financiële redzaamheid. Door naast de schuldenaar te staan, en deze te ondersteunen. We kijken niet alleen naar de schuld, maar ook naar de mens. Zodat we kunnen variëren in de aanpak die het beste past.’

In gesprek?

Wil je in gesprek over de aanpak in uw gemeente, en de manier waarop het Nibud hierin kan ondersteunen? Neem contact op met Sandra Schoenmakers.

Sandra Schoenmakers

Adviseur marketingcommunicatie