Direct naar content

14 resultaten voor ‘kinderopvang‘

Overzicht van zoekresultaten

  • Bestaanszekerheid en minimabeleid

    Pagina

    We zetten ons in voor de kwetsbaren in de samenleving: mensen met een laag inkomen en/of hoge uitgaven voor bijvoorbeeld zorg. Dat doen we met voorlichting voor consumenten, maar ook door professionals te adviseren. Onze …

  • Aflosberekenaar

    Tool

    De Aflosberekenaar biedt een uniform, goed onderbouwd en realistisch aflosbedrag; een aflosbedrag dat past bij het inkomen, en bij het uitgavenpatroon van huishoudens.