Direct naar content

Platform Schuldhulpverlening

Vergroot je deskundigheid door kennis en ervaring over schuldhulpverlening en vroegsignalering uit te wisselen met gemeenten en vakgenoten. Het Platform Schuldhulpverlening is een creatieve denktank met aandacht voor de beleidsmatige en organisatorische aspecten van de schuldhulpverlening, maar ook voor praktische instrumenten en oplossingen voor de uitvoering.

Wat is het Platform Schuldhulpverlening?

Het Platform Schuldhulpverlening is ontstaan vanuit de wens om met gemeenten en betrokken organisaties ideeën en actualiteiten te bespreken en de gevolgen voor jouw praktijk op een rij te zetten. De organisatie is in handen van het Nibud en Stimulansz.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we diep op de materie in. Signalen uit de gemeentelijke praktijk worden doorgegeven aan onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal bankieren (NVVK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Samen bespreken we praktijksituaties, zowel inhoudelijk als procesmatig. De agenda wordt samen met jou vastgesteld. In ieder platform is er een presentatie, zijn er discussieonderwerpen en vaak is er een gastspreker. Regelmatig zijn het ministerie van SZW, VNG, Divosa en de NVVK aanwezig.

De ervaring van Mieke Robben

Mieke Robben, adviseur werk en inkomen van de gemeente Delft: ‘Het Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op’. Lees meer over haar ervaring met het Platform.

Het Platform Schuldhulpverlening heeft meer diepgang en is kleinschaliger en interactiever dan een congres of studiedag. Het Platform bestaat uit een vaste, kleine groep mensen met een vergelijkbare achtergrond waarmee je ook buiten de bijeenkomsten om documenten en informatie kunt uitwisselen.

Thema’s

Tijdens de bijeenkomsten komen onder andere de volgende thema’s aan bod:

  • Wat werkt binnen schuldpreventie en vroegsignalering?
  • Doorwerking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening op beleid en uitvoering
  • Bezwaar en beroep via de wet
  • Slimme werkprocessen, wat werkt?
  • Verantwoord bezuinigen, welke doelgroepen bedien je met welke inzet?
  • Doelgroepen binnen de keten van schuldhulpverlening, ontwikkeling, trends en verschuivingen

Als lid van het Platform kun je deze thema’s aanvullen.

Praktische informatie

Goed om te weten als je wil meedoen aan Platform Schuldhulpverlening:

  • Het Platform is kleinschalig, er zijn maximaal 25 personen
  • Er zijn drie bijeenkomsten per jaar: in 2024 op 19 maart (online), 6 juni en 17 oktober (online)
  • Bijeenkomsten vinden plaats op locatie in Utrecht bij Nibud of Stimulansz, of online
  • Als deelnemer bepaal je mee wat de agenda wordt

Prijsinformatie

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomsten als je een abonnement hebt op het Platform Schuldhulpverlening. Een abonnement kost € 823,- per jaar en is inclusief drie bijeenkomsten, lunch en documentatie.

Meld je aan voor Platform Schuldhulpverlening

Tijdens de platformbijeenkomsten Schuldhulpverlening kun je kennis en ervaringen uitwisselen met gemeenten en vakgenoten. Zo vergroot je jouw deskundigheid

Heb je nog vragen over deelname aan het Platform Schuldhulpverlening van het Nibud en Stimulansz? Neem dan vooral contact op met ons.

Vragen over Platform Schuldhulpverlening?

Marion Weijers

Senior adviseur publieksvoorlichting