Direct naar content

Platform Armoedebeleid

Voor beleidsmedewerkers van gemeenten die zich bezig houden met armoedebeleid, is er het Platform Armoedebeleid. Hier kun je kennis delen en ervaringen uitwisselen met deskundigen en vakgenoten. Het platform wordt georganiseerd door Nibud en Stimulansz en bestaat uit drie bijeenkomsten per jaar.

Wat is het Platform Armoedebeleid?

In het Platform wordt dieper ingegaan op de vertaling van nieuwe wet- en regelgeving naar gemeentelijk beleid. Daarnaast kijken we naar andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op jouw werk en bespreken we voorbeelden uit de praktijk.

In ieder platform worden meerdere presentaties gegeven en vaak is er een gastspreker of een toehoorder aanwezig. Ook zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa regelmatig vertegenwoordigd.

Het platform heeft meer diepgang en is kleinschaliger en interactiever dan een congres of studiedag. Het platform bestaat uit een vaste groep mensen met een vergelijkbare achtergrond (vaak beleidsmedewerkers Sociale Zaken), waarmee je ook buiten de bijeenkomsten om documenten en informatie kunt uitwisselen. Door het beperkte aantal deelnemers krijg je de ruimte om je visie en praktijkervaringen te delen.

Thema’s

Tijdens de bijeenkomsten behandelen we actuele thema’s, zoals:

 • Kinderen en armoede
 • Bijzondere bijstand statushouders
 • Maatwerkbudget, regelvrije ruimte
 • Koppelen materiële en immateriële hulp
 • Meedoen regelingen en webshops
 • Doelgroep bereiken en betrekken
 • Vormgeving minimaregelingen
 • Juridische beperkingen en mogelijkheden
 • Preventie

Los van deze lijst worden nog veel meer onderwerpen besproken. Als lid van het platform kun je de thema’s aanvullen.

Praktische informatie

Goed om te weten als je onderdeel wil worden van het Platform Armoedebeleid:

 • Het platform is kleinschalig, er zijn maximaal 25 personen
 • Er zijn drie bijeenkomsten per jaar
 • Bijeenkomsten vinden plaats op locatie in Utrecht bij Nibud of Stimulansz, of online
 • Als deelnemer bepaal je mee wat de agenda wordt

Prijsinformatie

Stimulansz Werk en Inkomen-abonnees en klanten met een Nibud-abonnement (Prijzengids, Budgethandboek of aangesloten bij Startpunt Geldzaken) betalen € 785,00 per jaar. Niet-abonnees betalen € 895,00. Dit is inclusief drie bijeenkomsten, lunch en documentatie.

Meedoen met Platform Armoedebeleid?

Deel ervaring en kennis met je vakgenoten en deskundigen. Voor beleidsmedewerkers van gemeenten die zich bezig houden met armoedebeleid.

Heb je nog aanvullende vragen over het Platform Armoedebeleid van het Nibud en Stimulansz? Neem dan contact op met Corinne van Gaalen van het Nibud.

Vragen over Platform Armoedebeleid?

Corinne van Gaalen

Senior wetenschappelijk medewerker