Direct naar content

Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen

Het Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen (NIvB) helpt mensen die achterstallige betalingen willen voldoen door realistische en haalbare betalingsregelingen op te stellen. Zo voorkomen we dat op zichzelf oplosbare achterstanden veranderen in problematische schulden.

Dat gebeurt namelijk als mensen te hoge aflosbedragen afspreken. In de praktijk komt dat veel voor. Daardoor blijft er te weinig geld over voor andere uitgaven. Een realistische en haalbare betalingsregeling voorkomt dat én zorgt ervoor dat een veel groter aantal debiteuren daadwerkelijk betaalt.

Afbetaling aangepast op budget

Een realistische betalingsregeling voorkomt dat de debiteur de betalingsregeling niet na kan komen of niet uitkomt met andere uitgaven. Het NIvB berekent daarom een betalingsregeling die past bij het persoonlijke budget van de consument. Inmiddels zijn er meer dan 500 betalingsregelingen afgesloten, waarvan 87 procent wordt geaccepteerd.

Bekijk hier een terugblik op het NIvB-webinar van 12 december 2022.

Hoe werkt het?

  • Stap 1: De debiteur vult enkele gegevens over zichzelf, de samenstelling van zijn huishouden en de achterstand in.
  • Stap 2: De debiteur voegt zijn bankrekening(en) toe.
  • Stap 3: De debiteur ziet op het scherm het resultaat van de budgetanalyse en krijgt een voorstel voor een realistische betalingsregeling.
  • Stap 4: De debiteur accepteert of weigert het voorstel.
  • Stap 5: De regeling wordt doorgestuurd naar de crediteur.

Samenwerking

Het Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen is een initiatief van het Nibud, NVVK en Buddy Payment. Het ministerie van SZW ondersteunt de ontwikkeling van het NIvB met subsidie. We ontwikkelen het NIvB samen met een alliantie van betrokken crediteuren.

Meer weten over het NIvB?

Cora van Horssen

Hoofd kennisteam