Direct naar content

Internationale samenwerking

Het Nibud is een uniek kennis- en adviescentrum in Europa. In sommige landen zijn er wel organisaties die specifiek aan budgetvoorlichting doen, zoals de ‘Money Advice and Budgeting Service’ in Ierland of de Zweedse ‘Konsumentverket’. Ook zijn er in veel landen organisaties actief op het gebied van schuldhulpverlening en het maken van lesmateriaal.

A Network Game for Lifecycle Education

Om jongeren financieel weerbaar en redzaam te maken, is het belangrijk dat zij leren omgaan met geld. Het Nibud faciliteert leerkrachten zodat zij zonder al te veel inspanning hun leerlingen iets kunnen leren over omgaan met geld. Dit doen we onder andere door leerdoelen voor omgaan met geld op te stellen.

In dat kader nam het Nibud deel aan het internationaal project ANGLE: A Network Game for Lifecycle Education. Het hoofddoel van ANGLE is het promoten en vergroten van de financiële geletterdheid onder jongeren. Uitgangspunt daarbij is het ‘levensloopprincipe’, dat jongeren stimuleert na te denken over de gevolgen die financiële keuzes kunnen hebben voor hun toekomst.

ANGLE heeft een methodiek ontwikkeld die uit drie werkvormen bestaat:

 1. Een bordspel dat spelers levensloopsituaties laat stimuleren.
 2. Een serie boekjes die belangrijke keuzemomenten in het leven belichten.
 3. Een reeks leermiddelen in een online-videoformatie over sparen en schulden maken.

Bordspel

ANGLE is een bordspel dat spelers uitdaagt belangrijke keuzes te verkennen, die financiële gevolgen in de toekomst hebben. Je verdient punten door het maken van zulke cruciale keuzes, en door vragen te beantwoorden die je kennis van financiële en economische concepten beproeven.

ANGLE is mede gefinancierd door het Erasmus+ Programma.

Video’s

Het project ANGLE bevat ook filmpjes over de keuzes die je nu maakt, en die invloed hebben op je financiële situatie in de toekomst.

International Network on Financial Education

Het Nibud is ‘affiliate member’ van INFE. Dit ‘International Network on Financial Education’ is opgericht in 2008. Meer dan 170 organisaties (NGO’s) uit 86 landen maken deel uit van dit OESO-netwerk. Doel is het promoten en faciliteren van internationale samenwerkingsverbanden tussen beleidsmakers en andere belanghebbenden op het gebied van financiële educatie en zelfredzaamheid.

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, bestuderen en coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.

European Financial Inclusion Network

Het European Financial Inclusion Network (EFIN) is het Europese netwerk om financiële uitsluiting te bestrijden.

Financiële uitsluiting is een proces waarbij mensen moeilijkheden ondervinden om doorsnee financiële diensten en producten te verkrijgen en te gebruiken. Deze diensten en producten zijn afgestemd op hun behoeften en zouden hen in staat moeten stellen om een normaal sociaal leven te leiden in de maatschappij waar ze toe behoren. Het is dus belangrijk dat ze niet uitgesloten worden van die producten en diensten.

Doelen

 • Beschikbare data over financiële uitsluiting verzamelen en analyseren
 • Indicatoren ontwikkelen en gebruiken om financiële uitsluiting te monitoren
 • Regulier de mate van financiële insluiting meten op basis van beschikbare indicatoren
 • Beleidsmaatregelen identificeren en evalueren die een positieve bijdrage leveren aan financiële insluiting
 • De impact van beleidsmaatregelen ten aanzien van financiële insluiting benadrukken bij het ruimere begrip sociale insluiting
 • Wederzijds kennis uitwisselen over beleidsmaatregelen ten aanzien van financiële insluiting en deelname van alle belanghebbenden in dat proces
 • Het bewustzijn van beleidsmakers en de informatie over beleidsmaatregelen vergroten om financiële insluiting te stimuleren
 • Europese, nationale, regionale en lokale strategieën ontwikkelen en stimuleren

European Consumer Debt Network

Veel non-profit organisaties die werkzaam zijn op het terrein van schuldhulpverlening, consumentenvoorlichting, educatie en dergelijke zijn lid van de European Consumer Debt Network (ECDN). Via de ECDN worden ervaringen, methodes en materialen uitgewisseld. De ECDN kent betalende leden (personen of organisaties) en krijgt daarnaast subsidie van de EC voor specifieke projecten.

Adult Basic Account Control of Over-indebtedness

Het Europese project Abaco (letterlijk: ‘telraam’) staat voor Adult Basic Account Control of Over-indebtedness. Abaco is een project dat wordt gefinancierd door de EU. Het initiatief is in het leven geroepen als antwoord op het gebrek aan financiële kennis en budget-vaardigheden bij kwetsbare groepen mensen in Zuid-Europa. Het gaat daarbij om mensen met een laag inkomen en migranten. De betreffende vaardigheden zijn bijvoorbeeld begroten, verstandig investeren en geld apart zetten voor onvoorziene situaties.

Meer weten over internationale samenwerking?

Cora van Horssen

Hoofd kennisteam