Direct naar content

De werkwijze van het Nibud

Het Nibud wil een maatschappij waarin mensen kunnen rondkomen met hun geld. Om dat te bereiken verzamelen we kennis over hoe mensen met geld omgaan en hun financiële mogelijkheden. En we laten zien wat de effecten zijn van wetten, regels en beleid op de huishoudportemonnee.

Het Nibud doet onderzoek

Het Nibud doet onderzoek naar hoe consumenten omgaan met hun inkomsten en uitgaven. Daarbij kijken we naar verschillende aspecten, zoals:

 • De financiële mogelijkheden (inkomsten- en uitgavencijfers)
 • Het financiële gedrag en omstandigheden en omgeving van mensen
 • Wetten, regels en beleid met invloed op de huishoudportemonnee
 • Het gedrag van bedrijven en organisaties; hoe gaan zij om met zaken die invloed hebben op de huishoudfinanciën?

Bekijk hieronder de meest recente onderzoeksrapporten van het Nibud.

Recente onderzoeken

 • Rapport Geldzaken in de praktijk (2024)

  Onderzoeksrapport

  In hoeverre ervaren huishoudens bepaalde vormen van financiële onzekerheid? En welke groepen zitten in een kwetsbare positie?

 • Rapport Zicht op schulden in Caribisch Nederland (Nibud, 2023)

  Onderzoeksrapport

  De Nederlandse schuldenwetgeving, namelijk de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), geldt niet voor Caribisch Nederland. Er is echter wel behoefte aan beleid rondom schulden op Bonaire, Sint Eustatius en …

 • Rapport Advies Hypotheeknormen 2024 (Nibud, 2023)

  Onderzoeksrapport

  Vanaf 2024 hangt de hoogte van de maximale hypotheek af van het energielabel van de woning. Kopers van energiezuinige woningen hebben lagere energiekosten en kunnen hierdoor een hogere hypotheek krijgen.

We passen onze kennis toe

We verwerken en bundelen onze kennis over de huishoudportemonnee en financieel gedrag in verschillende (maatwerk)toepassingen. Al onze adviezen, methodieken en tools zijn erop gericht om geldproblemen te voorkomen en de situatie van mensen in financieel kwetsbare posities te verbeteren.

Het Nibud biedt:

 • Tools en licenties
 • Online- en offline-voorlichting op maat
 • Cursussen en coaching
 • Onderzoek en advies
 • Communicatie en voorlichting via diverse kanalen

We signaleren ontwikkelingen

Het Nibud signaleert trends of ontwikkelingen die effect hebben op de huishoudportemonnee. We nemen stelling als er situaties zijn of dreigen te ontstaan waardoor mensen in een financieel kwetsbare positie komen of financiële problemen krijgen.

We bewegen organisaties en bestuurders

Het Nibud wil de positie van mensen in financieel kwetsbare situaties verbeteren. Dat doen we door organisaties en landelijke en lokale overheden te wijzen op hoe mensen met hun geld en financiële mogelijkheden omgaan.

We zoeken samenwerking en dialoog met beleidsmakers en organisaties. We wijzen hen op hun verantwoordelijkheid om, waar ze kunnen, de financiële situatie van consumenten te helpen verbeteren.

We verbinden kennis van organisaties

Het Nibud is een netwerkorganisatie en staat midden in de maatschappij. We hebben intensief contact met talloze organisaties. Van universiteiten en het financieel bedrijfsleven tot landelijke en lokale overheden en vrijwilligersorganisaties. In deze netwerken is veel kennis en expertise aanwezig, met verschillende invalshoeken.

We verbinden deze kennis en expertise met elkaar. Op die manier komen we samen tot nieuwe inzichten en kunnen we de (wetenschappelijke) kennis over het financiële gedrag van de consument verdiepen en breder toepassen.

Voorwaarden voor samenwerking

Wij werken graag samen met andere partijen om ons ultieme doel te bereiken: een Nederland zonder geldproblemen. Bij een samenwerking bekijkt het Nibud of deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Missie Nibud: Het resultaat van de samenwerking en de aard van het product of dienst moet passen bij de missie, visie en doelstellingen van het Nibud.
 • Onafhankelijkheid: Het Nibud is een onafhankelijke stichting en de samenwerking, financiering of opdracht mag deze onafhankelijkheid niet aantasten. Financier, opdrachtgever of partner heeft geen invloed op de methodieken, visie, conclusies of communicatieboodschappen van het Nibud.
 • Beeldvorming: Het Nibud gaat geen samenwerkingsverband aan dat schadelijk is voor de eigen naam of reputatie.
 • Betrouwbaarheid: De samenwerkingspartner of opdrachtgever respecteert nationale en internationale regelgeving. Het Nibud werkt alleen samen met partijen die integer en betrouwbaar zijn en niet misleidend
 • Gebruik naam en/of beeldmerken: De naam Nibud en beeldmerken mogen alleen worden gebruikt met voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nibud. Voor de lezer moet altijd duidelijk zijn wie afzender van welke boodschap is.
 • Geen exclusiviteit: Vanuit de brede voorlichtingsfunctie en de onafhankelijke status van het Nibud kan een samenwerkingsrelatie met een andere partij nooit een exclusieve relatie zijn.

Zo kom je in contact

Wil je samenwerken met het Nibud, of ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.