Direct naar content

Over de organisatie

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën. Al sinds 1979 ontwikkelen, verzamelen en vertalen we kennis met het doel te laten zien wat financieel kwetsbare situaties zijn en hoe die verbeterd kunnen worden. Het voorkomen van geldproblemen is ons doel. Benieuwd naar de achtergronden van onze organisatie? Die vind je op deze pagina.

Het Nibud is een netwerkorganisatie en staat midden in de maatschappij. We werken met talloze organisaties samen, van universiteiten en het financieel bedrijfsleven tot landelijke en lokale overheden en vrijwilligersorganisaties.

De druk op de portemonnee is groot en omgaan met geld ingewikkeld. Steeds meer organisaties uit de publieke en private sector benaderen het Nibud met vragen over de bestedings(on)mogelijkheden van consumenten.

Zo zijn we begonnen

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting is opgericht in 1979 vanuit de wens dat er één plek is in Nederland voor onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar advies over de financiën van huishoudens.

Vanwege de recessie bestond er een grote behoefte aan budgetvoorlichting: 19% van de gezinnen verkeerde in financiële moeilijkheden. Het kabinet stemde in met de oprichting van het Nibud, want – zo was de gedachte – gezinnen zouden alleen een hogere welvaart kunnen bereiken door een betere besteding van het bestaande inkomen.

Sindsdien zijn we het enige onafhankelijk instituut in Nederland dat kennis over huishoudfinanciën verzamelt, onderzoekt en omzet in praktische adviezen en handvatten. Het Nibud is uitgegroeid tot dé vraagbaak op het gebied van geld. Zowel consumenten als professionals weten het Nibud goed te vinden.

Sinds de oprichting in 1979 is er veel veranderd in de maatschappij. De overheid heeft zich teruggetrokken, waardoor de consument een grotere eigen verantwoordelijkheid heeft gekregen. Ook de vragen die het Nibud krijgt zijn in de loop der jaren veranderd. Was vroeger bijvoorbeeld nog een doorsneevraag: ‘Hoeveel huishoudgeld geef ik mijn vrouw?’ is dat nu veranderd in: ‘Hoe verdelen we onze uitgaven?’.

Krijg een indruk van ons werk

Deze content is beschikbaar na het accepteren van de cookies.

Het Nibud is en blijft een belangrijke bron van informatie voor zowel consumenten als professionals. We volgen de actuele ontwikkelingen in de maatschappij op de voet en zoeken samenwerkingen met beleidsmakers en organisaties met invloed op de financiële situatie van mensen in kwetsbare posities om die groep zo goed mogelijk te helpen. Zo proberen we ons doel te bereiken: een Nederland zonder geldproblemen.

Een inkijkje bij het Nibud

Deze content is beschikbaar na het accepteren van de cookies.

Bestuur en toezicht

Het Nibud is een stichting en heeft een Raad van Toezicht waar vijf leden zitting in hebben. Daarnaast heeft het Nibud een Raad van Advies. Die bestaat uit belangrijke stakeholders van het Nibud die de organisatie kritisch volgen en gevraagd en ongevraagd adviseren.

Namen bestuurders, toezichthouders en adviseurs

Directeur-bestuurder

 • Arjan Vliegenthart

Raad van Toezicht

Raad van Advies

Nevenfuncties bestuur Nibud

Arjan Vliegenthart

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Omroep HUMAN
 • Lid Adviesraad Hogeschool van Amsterdam
 • Lid dagelijks bestuur Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers
 • Lid van het Comité van Aanbeveling van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag
 • Lid van de Raad van Toezicht Sociale Banken Nederland
 • Lid van de Raad van Advies Centraal Administratiekantoor (CAK)

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht

Elly Blanksma

Hoofdfunctie: Burgemeester van Helmond

Nevenfuncties:

 • Lid van het College van Curatoren van de leerstoel Psychologische determinanten van economische keuzegedrag aan de Universiteit van Leiden
 • Voorzitter stichting toetsing verzekeraars (bezoldigd)
 • Lid Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet
 • Lid Raad van Toezicht DITSS (Dutch Institute for Technology, Safety & Security)
 • Lid Raad van Bestuur Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Lid Raad van Toezicht Opera Zuid

Peter Borgdorff

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht ANBO
 • Voorzitter Raad van Commissarissen van Lifetri
 • Lid Raad van Toezicht Bartiméus, voorzitter commissie Integriteit, Kwaliteit en Ethiek
 • Gastdocent en moderator bij Nyenrode Business Universiteit
 • Voorzitter Kerkenraad Paaskerk Baarn
 • Voorzitter Advisory Board Caceis NL
 • Lid Raad van Advies Pensioenlab
 • Lid Comité van Aanbeveling Dolfijn (vakanties voor mensen met een beperking)
 • Lid Raad van Toezicht Bartiméus, voorzitter commissie Integriteit, Kwaliteit en Ethiek

Lisa Brüggen

Hoofdfuncties: bestuurder Stichting Netspar en hoogleraar Financial Services Universiteit van Maastricht

Nevenfuncties:

 • Professor BISS (Brightlands Institute for Smart Society)

Fabienne Prevoo

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Auditcommissie en lid van de Raad van Toezicht van Stichting Prins Heerlijk

Marieke Fieten

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Fort Maarsseveen

Statuten en reglementen

De statuten en reglementen van het Nibud zijn op te vragen via de administratie: 030 – 23 91 350 (bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 9:00 en 12:00 uur)

Jaarverslag

In het jaarverslag van het Nibud lees je wat er in het betreffende jaar in de organisatie is gebeurd en een financiële verantwoording. Hieronder vind je de meest recente jaarverslag.

Nibud Jaarverslag 2023

Benieuwd naar hoe het er bij het Nibud aan toe ging in 2023? Bekijk dan ons jaarverslag.

Overige jaarverslagen