Direct naar content

Financiering

Twee belangrijke kernwaarden van het Nibud zijn onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. Regelmatig krijgen we vragen over onze financiering, of hoe we ons verhouden tot de overheid. Op deze pagina vertellen we je alles over de financiering van het Nibud en waarom we het belangrijk vinden om onafhankelijk te zijn.

Is het Nibud onafhankelijk?

Het Nibud is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en geen overheidsorganisatie. We zijn een kennis- en adviescentrum dat voor eigen financiering zorgt.

Het Nibud vindt het belangrijk niet van één enkele geldstroom afhankelijk te zijn, aangezien dat de onafhankelijkheid van het Nibud in de weg zou kunnen staan. Daarom maakt het Nibud gebruik van verschillende geldstromen om onze voorlichtingsfunctie te financieren.

Hoe komt het Nibud aan zijn geld?

Wij werken vanuit onze eigen missie en niet exclusief voor één partij. En voordat we een opdracht, financiering of samenwerking aangaan kijken we of die past bij onze missie. We werken met richtlijnen om de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid  van het Nibud te waarborgen.

Het Nibud streeft naar een diverse portefeuille van projecten. Ongeveer een derde van onze Nibud-activiteiten wordt gefinancierd door het Rijk, onder andere van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij financieren onder andere een deel van de voorlichtingsfunctie van het Nibud, daarmee kan het Nibud bijvoorbeeld vragen van consumenten gratis beantwoorden. De rest van onze inkomsten komen vanuit de private sector en uit de samenleving (gemeenten, woningbouw en fondsen).

Voorwaarden voor financiering

Het doel van het Nibud is het voorkomen van geldproblemen. Dit doel vergt een lange adem en kunnen we niet alleen bereiken. Daarom werkt het Nibud graag samen met andere partijen en zijn we actief op diverse platformen.

Voordat het Nibud een opdracht, financiering of samenwerking aangaat, bekijken we altijd of het voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

  • Missie Nibud: Het resultaat van de samenwerking en de aard van het product of dienst moet passen bij de missie, visie en doelstellingen van het Nibud.
  • Onafhankelijkheid: Het Nibud is een onafhankelijke stichting en de samenwerking, financiering of opdracht mag deze onafhankelijkheid niet aantasten. Financier, opdrachtgever of partner heeft geen invloed op de methodieken, visie, conclusies of communicatieboodschappen van het Nibud.
  • Beeldvorming: Het Nibud gaat geen samenwerkingsverband aan dat schadelijk is voor de eigen naam of reputatie.
  • Betrouwbaarheid: De samenwerkingspartner of opdrachtgever respecteert nationale en internationale regelgeving. Het Nibud werkt alleen samen met partijen die integer en betrouwbaar zijn en niet misleidend
  • Gebruik naam en/of beeldmerken: De naam Nibud en beeldmerken mogen alleen worden gebruikt met voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nibud. Voor de lezer moet altijd duidelijk zijn wie afzender van welke boodschap is.
  • Geen exclusiviteit: Vanuit de brede voorlichtingsfunctie en de onafhankelijke status van het Nibud kan een samenwerkingsrelatie met een andere partij nooit een exclusieve relatie zijn.

Jaarverslag

Exacte cijfers over de inkomsten en uitgaven en andere achtergronden van het Nibud kun je vinden in onze jaarverslagen.