Direct naar content

Rapport Vakantiegeldenquête (2018)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Annette Groen en Robin Stoof

Een kwart van de Nederlanders zegt dit jaar niet met vakantie te gaan. 54 procent van hen geeft aan dat vakantie te duur is. Vorig jaar vond nog 42 procent vakantie te duur.

Benedenmodale inkomens gaan minder dan vorig jaar

Van de mensen met een benedenmodaal inkomen zegt ruim 40 procent dit jaar niet met vakantie te gaan. In 2017 was dat nog ruim een derde. Ook gebruiken zij vaker het vakantiegeld om schulden af te lossen of betalingsachterstanden weg te werken.

De mensen die wel met vakantie gaan, zijn van plan om minder geld uit te geven dan vorig jaar. Het Nibud ziet hierin de resultaten van eerdere koopkrachtberekeningen terug. Toen bleek al dat de kwetsbare groepen er dit jaar niet of nauwelijks op vooruit zouden gaan.

Belangrijkste resultaten

 • 25% van de ondervraagden geeft aan dit jaar niet met vakantie te gaan
 • 54% van de respondenten die niet op vakantie gaan, vindt vakantie te duur. Dit percentage is hoger dan vorig jaar. Toen vond 42% vakantie te duur.
 • 42% van de mensen met een beneden modaal inkomen geeft aan dit jaar niet met vakantie te gaan. In 2017 was dat 34%.
 • Ongeveer een derde van de respondenten zegt tussen de 1.000 en 2.000 euro kwijt te zijn aan de vakantie. De helft van hen besteedt hieraan meer dan 1500 euro, de andere helft geeft minder dan 1500 euro uit.
 • 71% van de mensen die wél op vakantie gaan, heeft de vakantie al geboekt.
 • 68% van de mensen die wel op vakantie gaan, rekent van tevoren uit of ze de vakantie kunnen betalen.
 • 55% van de respondenten reserveert van tevoren een bepaald bedrag dat ze tijdens de vakantie per dag, per week of voor de hele vakantie kunnen besteden.
 • Van de respondenten die vooraf geld reserveren, is 38% doorgaans meer geld kwijt dan vooraf gepland; 23% minder en 38% evenveel.
 • Respondenten die voor de hele vakantie reserveren, geven vaker dan gemiddeld aan dat ze evenveel kwijt zijn dan vooraf gepland (47% tegen 38%).
 • Respondenten die per dag reserveren zijn vaker dan gemiddeld meer kwijt dan vooraf gepland (57% tegen 38%).
 • Om een goed beeld te krijgen van de kosten van de totale vakantie adviseert het Nibud het maken van een vakantiebegroting.

Nibud: Kwart Nederlanders niet met vakantie – Nibud Vakantiegeldenquête 2018

Deze content is beschikbaar na het accepteren van de cookies.

Alle onderzoeken in deze reeks

Onze expert bij dit rapport

Achtergronden bij dit rapport

Voor de Vakantiegeldenquête 2018 hebben 959 respondenten een online vragenlijst ingevuld in de periode van 17 tot 31 mei, de periode waarin de meeste mensen hun vakantiegeld ontvangen. Zij zijn geworven via het panel Survey Sampling International. De panelleden vormen (na weging) een representatieve weergave van de beroepsbevolking van 18 tot 65 jaar. Met vakantie wordt bedoeld meer dan zes dagen aaneengesloten weg van huis.