Direct naar content

Rapport Nibud Vakantiegeld-enquête 2017 (2017)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Gea Schonewille en Robin Stoof

Mensen besteden hun vakantiegeld bewuster wanneer ze het één keer per jaar in één keer krijgen uitbetaald, dan wanneer ze het bedrag in delen maandelijks ontvangen. Bij mensen die het vakantiegeld maandelijks ontvangen, is het geen extraatje meer, maar belandt het vaker ‘op de grote hoop’.

Vakantiegeld vaker gebruikt om te sparen

Uit de enquête blijkt ook dat in de afgelopen jaren meer mensen het vakantiegeld zijn gaan gebruiken om te sparen. En opvallend dit jaar is de verdubbeling van het percentage mensen met een bovenmodaal inkomen dat het vakantiegeld gebruikt om te beleggen. Een vijfde van de Nederlanders gaat dit jaar niet met vakantie. Meer dan vorig jaar vinden zij een vakantie te duur.

Belangrijkste resultaten

  • 84% van de ondervraagden ontvangt het vakantiegeld één keer per jaar in mei/juni. Van hen is 88 procent daar heel tevreden mee. Van de mensen die het vakantiegeld één keer per jaar ontvangt, gebruikt 40 procent het om te sparen, tegenover 27 procent van de mensen die het maandelijks ontvangen. Van deze laatste groep gebruikt 33 procent het geld voor de vakantie, bij de jaarlijkse ontvangers is dat 48 procent.
  • Vakantiegeld wordt vaker gebruikt om te sparen. Dat percentage ligt nu op 38 % (In 2002  deed 22 % van de ondervraagden dit.)
  • Van de mensen die makkelijk kunnen rondkomen, spaart 48 procent. Van de mensen die moeilijk kunnen rondkomen, spaart 22 procent. Opvallend is dat het percentage bovenmodale inkomens dat met het vakantiegeld belegt, ten opzichte van vorig jaar is verdubbeld  (van 5 naar 10 procent).
  • Een vijfde (22 %) van de Nederlanders gaat dit jaar niet met vakantie.
  • Aan de belangrijkste vakantie van het jaar geven de respondenten rond de 2000 euro aan uit.
  • Ruim twee derde van de mensen die wel op vakantie gaan, rekent van tevoren uit of ze de vakantie kunnen betalen.

Alle onderzoeken in deze reeks

Onze expert bij dit rapport

Achtergronden bij dit rapport

Voor de Vakantiegeld-enquête 2017 hebben 1146 respondenten een online vragenlijst ingevuld. Zij zijn geworven via het panel Survey Sampling International. De panelleden vormen (na weging) een representatieve weergave van de beroepsbevolking van 18 tot 65 jaar. In de weken dat de meeste mensen het vakantiegeld ontvangen – tussen 17 en 31 mei – hebben zij de vragen beantwoord.