Direct naar content

Rapport Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus te vergroten (2021)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Eline Maussen, Julia Delhaas, Anne-Ruth van Leeuwen, Marion Weijers & Tamara Madern

Het Nibud en lectoraat Schulden en incasso van de Hogeschool Utrecht hebben een handreiking opgesteld om deelname aan budgetcursussen te verhogen. Gemeenten en organisaties kunnen de handreiking Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus te vergroten gebruiken om te kiezen voor de meest geschikte interventie.

Een groot deel van de Nederlandse gemeenten of uitvoeringsorganisaties organiseert budgetcursussen. In de praktijk blijkt het soms lastig om mensen te enthousiasmeren om daadwerkelijk naar een budgetcursus te komen, terwijl cursisten achteraf aangeven dat het volgen van een budgetcursus meerwaarde voor ze heeft. Uit eerder onderzoek blijkt dat deelname aan een budgetcursus zorgt voor meer financiële kennis en vaardigheden en gezonder financieel gedrag.

Vier interventies om de motivatie te vergroten

De handreiking bevat een uitgebreide literatuurstudie waarin vier veelbelovende interventies omschreven worden en verschillende (algemene) tips. De interventies zijn theoretisch onderbouwd en concreet uitgewerkt om voldoende handvatten te bieden om als beleidsmedewerkers of als uitvoerder direct aan de slag te gaan.

De vier interventies die in deze handreiking worden behandeld zijn:

  1. Een informatiebijeenkomst of kennismakingsgesprek;
  2. Communicatie over de budgetcursus richten op emotie;
  3. Het geven van een beloning als deelnemer naar de eerste bijeenkomst komt;
  4. Het inzetten van sleutelpersonen bij de werving van potentiële deelnemers.

Onze expert

Marion Weijers

Senior adviseur publieksvoorlichting

Achtergronden bij dit rapport

Dit onderzoek is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is opgesteld door het Nibud en het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht, in samenwerking met een aantal uitvoeringsorganisaties.